Storms kreeg een document toegestuurd waar de tekst van Tytgat, met zijn visie op het rectoraat, naast enkele andere documenten werd gelegd. "Ik heb de documenten zelf ook uitvoerig bekeken, en kan alleen maar concluderen dat het om plagiaat gaat." De overgenomen passages komen vooral uit het verkiezingsmemorandum van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) van 2019 en het Duurzaamheidsrapport van de KU Leuven uit 2018. "Er is veel tekst letterlijk overgenomen. De bronvermelding is niet altijd correct of ontbreekt volledig op sommige plaatsen. Bij letterlijke quotes zijn er geen aanhalingstekens of referentie. Een nietsvermoedende lezer leest dit alsof het de woorden en ideeën van Tytgat zelf zijn, maar dat is niet zo." Op 11 mei, binnen minder dan een week, vindt de eerste ronde van de rectorverkiezingen plaats. "Dit is te belangrijk om voorbij te laten gaan", zegt Storms. "Iemand die het hoogste ambt aan een universiteit ambieert, mag zich zoiets niet veroorloven. Ik vind het niet prettig om dit te doen, maar het is mijn plicht." Jan Tytgat betwist de aantijgingen formeel. "Ik ben verbouwereerd. Ik heb mij gebaseerd op publiek beschikbare documenten, en steeds in eer en geweten een correcte bronvermelding gebruikt, zowel in de paragrafen als op het einde. In mijn tekst verwijs ik via hyperlinks en geschreven referenties naar mijn bronnen. Dat kan ik bewijzen." De toxicoloog betreurt dat "de essentie van het rectordebat vergeten wordt, namelijk een sereen en inhoudelijk gedragen debat. Het is alvast mijn stijl niet om op de man te spelen, als men het op de inhoud niet kan halen." (Belga)

Storms kreeg een document toegestuurd waar de tekst van Tytgat, met zijn visie op het rectoraat, naast enkele andere documenten werd gelegd. "Ik heb de documenten zelf ook uitvoerig bekeken, en kan alleen maar concluderen dat het om plagiaat gaat." De overgenomen passages komen vooral uit het verkiezingsmemorandum van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) van 2019 en het Duurzaamheidsrapport van de KU Leuven uit 2018. "Er is veel tekst letterlijk overgenomen. De bronvermelding is niet altijd correct of ontbreekt volledig op sommige plaatsen. Bij letterlijke quotes zijn er geen aanhalingstekens of referentie. Een nietsvermoedende lezer leest dit alsof het de woorden en ideeën van Tytgat zelf zijn, maar dat is niet zo." Op 11 mei, binnen minder dan een week, vindt de eerste ronde van de rectorverkiezingen plaats. "Dit is te belangrijk om voorbij te laten gaan", zegt Storms. "Iemand die het hoogste ambt aan een universiteit ambieert, mag zich zoiets niet veroorloven. Ik vind het niet prettig om dit te doen, maar het is mijn plicht." Jan Tytgat betwist de aantijgingen formeel. "Ik ben verbouwereerd. Ik heb mij gebaseerd op publiek beschikbare documenten, en steeds in eer en geweten een correcte bronvermelding gebruikt, zowel in de paragrafen als op het einde. In mijn tekst verwijs ik via hyperlinks en geschreven referenties naar mijn bronnen. Dat kan ik bewijzen." De toxicoloog betreurt dat "de essentie van het rectordebat vergeten wordt, namelijk een sereen en inhoudelijk gedragen debat. Het is alvast mijn stijl niet om op de man te spelen, als men het op de inhoud niet kan halen." (Belga)