De rectorverkiezingen zijn voor het eerst uitgebreid van 300 stemgerechtige personen, uit verschillende geledingen, tot iedereen binnen de universiteit. Maar niet elke stem heeft dus hetzelfde gewicht, terwijl de geledingen binnen de universiteit als gelijkwaardig gezien moeten worden, schrijft Schamper. De stemmen van de professoren (ZAP) tellen voor 67 pct mee, die van de studenten voor 16 pct en de assistenten (AAP) en technici (ATP) telkens voor 8,5 pct. "Dat er gewichten aan de stemmen hangen is logisch, zegt Erwin Plancke, vertegenwoordiger van ATP in de Raad van Bestuur, in Schamper. "Je ziet de toegifte aan het ATP en het AAP, het 'mindere' personeel. Samen hebben ze 17 pct, wat nog altijd meer is dan de studenten. Onder andere de vakbonden noemen dit een vorm van cijnskiesrecht. Dat is een beetje een dramatische uitspraak, maar helemaal ongelijk hebben ze niet." Ook de voorzitter van de Gentse Studentenraad, Johannes Weytjens, vindt het jammer dat de studenten maar voor 16 pct meetellen. "De centrale bestuurders zeggen vaak dat dat de universiteit er is voor haar studenten, en wij zijn de grootste stakeholders. Dan is zestien pct relatief weinig." Theoretisch kunnen de professoren (ZAP), als ze het unaniem eens zijn, zelfs zonder input van andere geledingen een rector en vicerector verkiezen, wordt nog opgemerkt. Toch is het probleem relatief ten opzichte van de KU Leuven en de VUB, waar het gewicht van de professoren nog hoger is. Ook juichen zowel de vertegenwoordiger van ATP als de voorzitter van de Gentse Studentenraad toe dat iedereen mag stemmen. Rector Anne De Pape merkt in het artikel op dat het kiessysteem "een proces in wording" is en later geëvalueerd wordt. Woensdagmiddag opent een tweede stemronde in de rectorverkiezingen. (Belga)

De rectorverkiezingen zijn voor het eerst uitgebreid van 300 stemgerechtige personen, uit verschillende geledingen, tot iedereen binnen de universiteit. Maar niet elke stem heeft dus hetzelfde gewicht, terwijl de geledingen binnen de universiteit als gelijkwaardig gezien moeten worden, schrijft Schamper. De stemmen van de professoren (ZAP) tellen voor 67 pct mee, die van de studenten voor 16 pct en de assistenten (AAP) en technici (ATP) telkens voor 8,5 pct. "Dat er gewichten aan de stemmen hangen is logisch, zegt Erwin Plancke, vertegenwoordiger van ATP in de Raad van Bestuur, in Schamper. "Je ziet de toegifte aan het ATP en het AAP, het 'mindere' personeel. Samen hebben ze 17 pct, wat nog altijd meer is dan de studenten. Onder andere de vakbonden noemen dit een vorm van cijnskiesrecht. Dat is een beetje een dramatische uitspraak, maar helemaal ongelijk hebben ze niet." Ook de voorzitter van de Gentse Studentenraad, Johannes Weytjens, vindt het jammer dat de studenten maar voor 16 pct meetellen. "De centrale bestuurders zeggen vaak dat dat de universiteit er is voor haar studenten, en wij zijn de grootste stakeholders. Dan is zestien pct relatief weinig." Theoretisch kunnen de professoren (ZAP), als ze het unaniem eens zijn, zelfs zonder input van andere geledingen een rector en vicerector verkiezen, wordt nog opgemerkt. Toch is het probleem relatief ten opzichte van de KU Leuven en de VUB, waar het gewicht van de professoren nog hoger is. Ook juichen zowel de vertegenwoordiger van ATP als de voorzitter van de Gentse Studentenraad toe dat iedereen mag stemmen. Rector Anne De Pape merkt in het artikel op dat het kiessysteem "een proces in wording" is en later geëvalueerd wordt. Woensdagmiddag opent een tweede stemronde in de rectorverkiezingen. (Belga)