De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis te Gent. Onder haar leiding groeide het uit tot een groot multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. De Paepe is academisch secretaris (vice-decaan) in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, was meerdere jaren plaatsvervangend lid in de Raad van bestuur voor de faculteit geneeskunde en zetelde in de Onderzoeksraad en in het Industriëel OnderzoeksFonds van de UGent. (Belga)

De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis te Gent. Onder haar leiding groeide het uit tot een groot multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. De Paepe is academisch secretaris (vice-decaan) in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, was meerdere jaren plaatsvervangend lid in de Raad van bestuur voor de faculteit geneeskunde en zetelde in de Onderzoeksraad en in het Industriëel OnderzoeksFonds van de UGent. (Belga)