Rectoren scherpen hun engagementen aan voor meer gendergelijkheid

(Belga) De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen woensdag het charter “Gender in Academia”. Het document, opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), bevat concrete actiepunten om de transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld te versnellen.

Het Vlaamse interuniversitaire actieplan inzake gendergelijkheid dateert van 2013. De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen, maar als de huidige koers behouden blijft, duurt het nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in onze universiteiten. “Vandaag willen we ons engagement inzake gendergelijkheid vernieuwen en de uitvoering versnellen. Gender-gemengde academische teams komen vaker tot meer creatieve en innovatieve oplossingen. Het wegwerken van belemmeringen diegenderdiversiteit in de weg staan, is dan ook iets wat onze hele gemeenschap aanbelangt”, aldus Herman Van Goethem, voorzitter van de VLIR. Het charter bevat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, die samengaan met concrete aanbevelingen. Ten eerste gaat het om het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen. Die vooroordelen, of “implicit bias”, zijn een van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan doorstroming van talent. Ten tweede engageren de universiteiten zich om bevorderings- en aanwervingsprocedures te screenen en waar nodig bij te sturen. Ten derde verbinden ze zich ertoe om gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies te realiseren en willen ze een werkbare werkcultuur voor iedereen aanbieden, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen. Tot slot is in het charter het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans opgenomen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content