Van de Walle spreekt van een realiteit "waar we ons het liefst van al zouden tegen verzetten maar die we moeten aanvaarden en waar we het beste van maken." Verwachtingen en doelstellingen "kunnen niet even hoog liggen als in normale omstandigheden", zegt de rector. Om de onderwijskwaliteit op peil te houden staat een combinatie van on campus en online onderwijs op het programma. Voor practica en laboratoria bestaat een uitzondering. De timing die voorzien is voor de bachelor- en de masterproeven moet net zoals voor de practica en stages "zo maximaal mogelijk aangehouden worden", klinkt het. "Het is de bedoeling dat de studenten geen studievertraging oplopen." Toch moet er ook begrip zijn voor de moeilijke omstandigheden die de fysieke beperkingen met zich meebrengen. "Ik heb aan de collega's en aan de leidinggevenden gevraagd om de impact van de coronacrisis op de taken en op de oorspronkelijke planning te evalueren", zegt de rector. "Ik heb ook gevraagd om de komende maanden opnieuw de nodige mildheid aan de dag te leggen. Het is en blijft belangrijk om mild te zijn bij de beoordeling van mensen en mild te zijn voor jezelf." Vandaag starten de meeste universiteiten onderwijs onder code rood of een aangescherpte code oranje, maar de regels is niet algemeen en ook niet alle hogescholen volgen. "Wat de onderwijssector betreft vind ik dat alle universiteiten en hogescholen naar code rood zouden moeten schakelen", besluit Van de Walle. "Vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs is deeltijds online onderwijs aangewezen. Ik hoop dat de Vlaamse regering nu snel en drastisch ingrijpt. De verlenging van de herfstvakantie is alvast een goede maatregel." (Belga)

Van de Walle spreekt van een realiteit "waar we ons het liefst van al zouden tegen verzetten maar die we moeten aanvaarden en waar we het beste van maken." Verwachtingen en doelstellingen "kunnen niet even hoog liggen als in normale omstandigheden", zegt de rector. Om de onderwijskwaliteit op peil te houden staat een combinatie van on campus en online onderwijs op het programma. Voor practica en laboratoria bestaat een uitzondering. De timing die voorzien is voor de bachelor- en de masterproeven moet net zoals voor de practica en stages "zo maximaal mogelijk aangehouden worden", klinkt het. "Het is de bedoeling dat de studenten geen studievertraging oplopen." Toch moet er ook begrip zijn voor de moeilijke omstandigheden die de fysieke beperkingen met zich meebrengen. "Ik heb aan de collega's en aan de leidinggevenden gevraagd om de impact van de coronacrisis op de taken en op de oorspronkelijke planning te evalueren", zegt de rector. "Ik heb ook gevraagd om de komende maanden opnieuw de nodige mildheid aan de dag te leggen. Het is en blijft belangrijk om mild te zijn bij de beoordeling van mensen en mild te zijn voor jezelf." Vandaag starten de meeste universiteiten onderwijs onder code rood of een aangescherpte code oranje, maar de regels is niet algemeen en ook niet alle hogescholen volgen. "Wat de onderwijssector betreft vind ik dat alle universiteiten en hogescholen naar code rood zouden moeten schakelen", besluit Van de Walle. "Vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs is deeltijds online onderwijs aangewezen. Ik hoop dat de Vlaamse regering nu snel en drastisch ingrijpt. De verlenging van de herfstvakantie is alvast een goede maatregel." (Belga)