Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, kan zich niet vinden in het voorstel van zijn Leuvense en Gentse ambtsgenoten voor een verplichte, algemene ijkingstoets voor alle inschrijvers in het hoger onderwijs. Hij wil eerst de resultaten bestuderen van de eerste toetsen, en vreest er ook voor dat een niet-bindende proef nu wel eens kan leiden tot een bindende toelatingsproef, wat de democratisering zou tegenwerken.

Nu bieden bijna alle Vlaamse universiteiten al ijkingstoetsen aan, vooral voor studenten exacte of toegepaste wetenschappen. De KU Leuven en de UGent ijveren er nu voor ze voor elke bacheloropleiding te organiseren, het liefst verplicht. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het plan alvast genegen.

In Antwerpen wordt met enige scepsis gereageerd. 'Nu staat in het regeerakkoord dat de verplichte ijkingsproef er zou zijn voor de STEM-richtingen, maar vooraleer we het algemeen zouden verplichten, moeten we weten of ze goed aangeven wat de waarde is, wat de slaagkansen en het rendement zijn', zegt Van Goethem. 'Dit is wel heel vlug. Voor de proeven die nu voorliggen, moet je zeker van twee jaar resultaten hebben om er conclusies uit te trekken. Zo'n traject kan een aantal jaren duren. Dit moet gradueel gebeuren, met een discussie over de maatschappelijke impact.'

Van Goethem pleit voor voorzichtigheid, zeker naar jonge mensen, ook bij groepen die nu minder deelnemen aan het hoger onderwijs: 'Ook een niet-bindende proef gaat toch zijn effect hebben en ervoor zorgen dat sommige jongeren niet starten, terwijl ze misschien toch wel zouden slagen, omdat ze nog groeien na de toch nog jonge leeftijd van achttien jaar', klinkt het. 'De cijfers tonen aan dat de democratisering van het onderwijs zowat is stilgevallen.'

'Ten slotte', zo zegt Van Goethem, 'misschien is een verplichte, niet-bindende proef wel het voorspel voor een verplichte, bindende proef. Ook daarom ben ik heel huiverachtig.'

Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, kan zich niet vinden in het voorstel van zijn Leuvense en Gentse ambtsgenoten voor een verplichte, algemene ijkingstoets voor alle inschrijvers in het hoger onderwijs. Hij wil eerst de resultaten bestuderen van de eerste toetsen, en vreest er ook voor dat een niet-bindende proef nu wel eens kan leiden tot een bindende toelatingsproef, wat de democratisering zou tegenwerken.Nu bieden bijna alle Vlaamse universiteiten al ijkingstoetsen aan, vooral voor studenten exacte of toegepaste wetenschappen. De KU Leuven en de UGent ijveren er nu voor ze voor elke bacheloropleiding te organiseren, het liefst verplicht. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het plan alvast genegen. In Antwerpen wordt met enige scepsis gereageerd. 'Nu staat in het regeerakkoord dat de verplichte ijkingsproef er zou zijn voor de STEM-richtingen, maar vooraleer we het algemeen zouden verplichten, moeten we weten of ze goed aangeven wat de waarde is, wat de slaagkansen en het rendement zijn', zegt Van Goethem. 'Dit is wel heel vlug. Voor de proeven die nu voorliggen, moet je zeker van twee jaar resultaten hebben om er conclusies uit te trekken. Zo'n traject kan een aantal jaren duren. Dit moet gradueel gebeuren, met een discussie over de maatschappelijke impact.' Van Goethem pleit voor voorzichtigheid, zeker naar jonge mensen, ook bij groepen die nu minder deelnemen aan het hoger onderwijs: 'Ook een niet-bindende proef gaat toch zijn effect hebben en ervoor zorgen dat sommige jongeren niet starten, terwijl ze misschien toch wel zouden slagen, omdat ze nog groeien na de toch nog jonge leeftijd van achttien jaar', klinkt het. 'De cijfers tonen aan dat de democratisering van het onderwijs zowat is stilgevallen.''Ten slotte', zo zegt Van Goethem, 'misschien is een verplichte, niet-bindende proef wel het voorspel voor een verplichte, bindende proef. Ook daarom ben ik heel huiverachtig.'