In de luchtverkeersleiding bestaat er een onderscheid tussen commerciële passagiers- en vrachtvluchten (IFR-vluchten voor Instrumental Flight Rules) en vluchten met kleinere (sport)vliegtuigen voor recreatief gebruik en de opleiding van piloten (VFR-vluchten voor Visual Flight Rules). Skeyes staat in voor het veilig verloop van beide soorten verkeer. Op aandringen van de sector zijn VFR-vluchten sinds half mei opnieuw toegelaten. "Sindsdien is er een opvallende stijging van dat soort vluchten op alle luchthavens. Op de regionale luchthavens maakten ze zelfs het overgrote deel van het verkeer uit", zegt skeyes. "Bij momenten kreeg Antwerpen zo zelfs het meeste vluchten van alle luchthavens te verwerken." De oorzaak voor het toenemende VFR-verkeer ligt volgens skeyes voor de hand. "Piloten hadden tijdens de coronacrisis meer vrije tijd om hun hobby uit te oefenen. Bovendien kregen ze daar door het mooie weer ook veel gelegenheid toe", zegt de luchtverkeersleider. "En door de stilstand van het commerciële luchtverkeer was het luchtruim vaker beschikbaar voor hun vluchten." (Belga)

In de luchtverkeersleiding bestaat er een onderscheid tussen commerciële passagiers- en vrachtvluchten (IFR-vluchten voor Instrumental Flight Rules) en vluchten met kleinere (sport)vliegtuigen voor recreatief gebruik en de opleiding van piloten (VFR-vluchten voor Visual Flight Rules). Skeyes staat in voor het veilig verloop van beide soorten verkeer. Op aandringen van de sector zijn VFR-vluchten sinds half mei opnieuw toegelaten. "Sindsdien is er een opvallende stijging van dat soort vluchten op alle luchthavens. Op de regionale luchthavens maakten ze zelfs het overgrote deel van het verkeer uit", zegt skeyes. "Bij momenten kreeg Antwerpen zo zelfs het meeste vluchten van alle luchthavens te verwerken." De oorzaak voor het toenemende VFR-verkeer ligt volgens skeyes voor de hand. "Piloten hadden tijdens de coronacrisis meer vrije tijd om hun hobby uit te oefenen. Bovendien kregen ze daar door het mooie weer ook veel gelegenheid toe", zegt de luchtverkeersleider. "En door de stilstand van het commerciële luchtverkeer was het luchtruim vaker beschikbaar voor hun vluchten." (Belga)