Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De premie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. De voorbije jaren is het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie stelselmatig gestegen. Ook in 2016 kwamen er opnieuw 1.325 gezinnen bij. In totaal hebben vorig jaar 12.711 gezinnen een huupremie uitbetaald gekregen. Ook dat is een record. Dat die cijfers jaarlijks stijgen, ligt aan de hogere in- dan uitstroom. De uitstroom - bijvoorbeeld door de toewijzing van een sociale woning of het schrappen van een gezin omdat het niet meer voldoet aan de voorwaarden - ligt ieder jaar lager dan het aantal nieuwe gezinnen dat in aanmerking komt voor de premie. Op die manier stijgt natuurlijk ook het jaarlijks uitgekeerde budget voor de premie. In 2013 ging het nog om 6 miljoen euro. Dat bedrag steeg de voorbije jaren naar 8,3 miljoen euro in 2014, 12,9 miljoen euro in 2015 en 15,4 miljoen euro in 2016. Vorig jaar steeg de teller dus verder naar 17,4 miljoen euro. Veruit de grootste hap uit het budget gaat naar premies in Antwerpen, meer bepaald 7,8 miljoen euro. "Het aantal rechthebbenden ligt hier in verhouding tot het bevolkingscijfer hoger dan in de andere provincies", aldus het kabinet-Homans. Voor het eerst in jaren is er wel opnieuw een lichte daling van het gemiddelde premiebedrag. Dat bedrag steeg de voorbije jaren stelselmatig van 139 euro in 2013 naar 191 euro in 2016, maar vorig jaar bedroeg de gemiddelde premie 164 euro per maand. (Belga)

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De premie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. De voorbije jaren is het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie stelselmatig gestegen. Ook in 2016 kwamen er opnieuw 1.325 gezinnen bij. In totaal hebben vorig jaar 12.711 gezinnen een huupremie uitbetaald gekregen. Ook dat is een record. Dat die cijfers jaarlijks stijgen, ligt aan de hogere in- dan uitstroom. De uitstroom - bijvoorbeeld door de toewijzing van een sociale woning of het schrappen van een gezin omdat het niet meer voldoet aan de voorwaarden - ligt ieder jaar lager dan het aantal nieuwe gezinnen dat in aanmerking komt voor de premie. Op die manier stijgt natuurlijk ook het jaarlijks uitgekeerde budget voor de premie. In 2013 ging het nog om 6 miljoen euro. Dat bedrag steeg de voorbije jaren naar 8,3 miljoen euro in 2014, 12,9 miljoen euro in 2015 en 15,4 miljoen euro in 2016. Vorig jaar steeg de teller dus verder naar 17,4 miljoen euro. Veruit de grootste hap uit het budget gaat naar premies in Antwerpen, meer bepaald 7,8 miljoen euro. "Het aantal rechthebbenden ligt hier in verhouding tot het bevolkingscijfer hoger dan in de andere provincies", aldus het kabinet-Homans. Voor het eerst in jaren is er wel opnieuw een lichte daling van het gemiddelde premiebedrag. Dat bedrag steeg de voorbije jaren stelselmatig van 139 euro in 2013 naar 191 euro in 2016, maar vorig jaar bedroeg de gemiddelde premie 164 euro per maand. (Belga)