Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De premie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. De voorbije jaren is het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie stelselmatig gestegen. Ook in 2016 kwamen er opnieuw 931 gezinnen bij. In totaal hebben vorig jaar 11.386 gezinnen een huurpremie uitbetaald gekregen. Ook dat is een record. Dat die cijfers jaarlijks stijgen, ligt aan de hogere in- dan uitstroom. De uitstroom - bijvoorbeeld door de toewijzing van een sociale woning of het schrappen van een gezin omdat het niet meer voldoet aan de voorwaarden - ligt ieder jaar lager dan het aantal nieuwe gezinnen dat in aanmerking komt voor de premie. Op die manier stijgt natuurlijk ook het jaarlijks uitgekeerde budget voor de premie. In 2013 ging het nog om 6 miljoen euro. Dat bedrag steeg naar 8,3 miljoen euro in 2014 en 12,9 miljoen euro in 2015. In 2016 steeg de teller dus naar 15,4 miljoen euro. Veruit de grootste hap daarvan gaat naar premies in Antwerpen (6,6 miljoen euro). Ook het bedrag van de gemiddelde huurpremie gaat stapsgewijs omhoog, van 139 euro in 2013 naar 154 euro in 2015 en nu 191 euro in 2016. Intussen is het Steunpunt Wonen bezig aan een onderzoek naar de huurpremie en de huursubsidie. Volgens minister Homans worden de resultaten van die studie verwacht tegen eind mei 2017. (Belga)

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De premie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. De voorbije jaren is het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie stelselmatig gestegen. Ook in 2016 kwamen er opnieuw 931 gezinnen bij. In totaal hebben vorig jaar 11.386 gezinnen een huurpremie uitbetaald gekregen. Ook dat is een record. Dat die cijfers jaarlijks stijgen, ligt aan de hogere in- dan uitstroom. De uitstroom - bijvoorbeeld door de toewijzing van een sociale woning of het schrappen van een gezin omdat het niet meer voldoet aan de voorwaarden - ligt ieder jaar lager dan het aantal nieuwe gezinnen dat in aanmerking komt voor de premie. Op die manier stijgt natuurlijk ook het jaarlijks uitgekeerde budget voor de premie. In 2013 ging het nog om 6 miljoen euro. Dat bedrag steeg naar 8,3 miljoen euro in 2014 en 12,9 miljoen euro in 2015. In 2016 steeg de teller dus naar 15,4 miljoen euro. Veruit de grootste hap daarvan gaat naar premies in Antwerpen (6,6 miljoen euro). Ook het bedrag van de gemiddelde huurpremie gaat stapsgewijs omhoog, van 139 euro in 2013 naar 154 euro in 2015 en nu 191 euro in 2016. Intussen is het Steunpunt Wonen bezig aan een onderzoek naar de huurpremie en de huursubsidie. Volgens minister Homans worden de resultaten van die studie verwacht tegen eind mei 2017. (Belga)