Het Energietransitiefonds is opgezet om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie te ondersteunen en wordt gefinancierd door de nucleaire taks die uitbater Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales in Doel open te houden tot 2025. Elk jaar komt zo ongeveer 25 miljoen euro vrij om te investeren in verschillende projecten. De vijfde projectoproep liep van november vorig jaar tot eind januari. In die periode werden 60 voorstellen ingediend, een record. Tijdens de vorige edities lag het aantal voorstellen fors lager, met 25 in 2017, 36 in 2018 en 42 in 2019. Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weerspiegelt dat succes de "duidelijke koers van de regering om te switchen naar groene energie". "Ik stel tevreden vast dat na jarenlange onzekerheid en stilstand er een nieuwe dynamiek is bij onderzoekers en ondernemers." Van de 60 projecten gaan er 25 over onderzoek naar hernieuwbare energie en biobrandstoffen, 30 focussen op bevoorradingszekerheid en netevenwicht. Slechts 5 voorstellen werken nog op nucleaire energie, tegenover 15 tijdens de vorige ronde in 2019. Dat is het gevolg van de beslissing van Van der Straeten om voorrang te geven aan groene innovatieprojecten en van de regering om voluit in te zetten op hernieuwbare energie, klinkt het bij de Groen-minister. In totaal wordt bijna 80,5 miljoen euro steun gevraagd, voor een totaalbudget van 25 miljoen. Van der Straeten zal op advies van de FOD Economie en een financiële analyse door een onafhankelijk studiebureau de projecten selecteren. De voltallige regering moet die selectie daarna goedkeuren in een ministerraad. Elk geselecteerd project krijgt minimum 100.000 en maximum 5 miljoen euro. In totaal zijn 96 organisaties betrokken bij de aanvragen, waaronder de voornaamste Belgische universiteiten. Meer dan 80 procent van de aanvragen werd ingediend door een consortium van verschillende organisaties, instellingen, industriële partners en kmo's. (Belga)

Het Energietransitiefonds is opgezet om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie te ondersteunen en wordt gefinancierd door de nucleaire taks die uitbater Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales in Doel open te houden tot 2025. Elk jaar komt zo ongeveer 25 miljoen euro vrij om te investeren in verschillende projecten. De vijfde projectoproep liep van november vorig jaar tot eind januari. In die periode werden 60 voorstellen ingediend, een record. Tijdens de vorige edities lag het aantal voorstellen fors lager, met 25 in 2017, 36 in 2018 en 42 in 2019. Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weerspiegelt dat succes de "duidelijke koers van de regering om te switchen naar groene energie". "Ik stel tevreden vast dat na jarenlange onzekerheid en stilstand er een nieuwe dynamiek is bij onderzoekers en ondernemers." Van de 60 projecten gaan er 25 over onderzoek naar hernieuwbare energie en biobrandstoffen, 30 focussen op bevoorradingszekerheid en netevenwicht. Slechts 5 voorstellen werken nog op nucleaire energie, tegenover 15 tijdens de vorige ronde in 2019. Dat is het gevolg van de beslissing van Van der Straeten om voorrang te geven aan groene innovatieprojecten en van de regering om voluit in te zetten op hernieuwbare energie, klinkt het bij de Groen-minister. In totaal wordt bijna 80,5 miljoen euro steun gevraagd, voor een totaalbudget van 25 miljoen. Van der Straeten zal op advies van de FOD Economie en een financiële analyse door een onafhankelijk studiebureau de projecten selecteren. De voltallige regering moet die selectie daarna goedkeuren in een ministerraad. Elk geselecteerd project krijgt minimum 100.000 en maximum 5 miljoen euro. In totaal zijn 96 organisaties betrokken bij de aanvragen, waaronder de voornaamste Belgische universiteiten. Meer dan 80 procent van de aanvragen werd ingediend door een consortium van verschillende organisaties, instellingen, industriële partners en kmo's. (Belga)