"De voorbije dagen werden gekenmerkt door een sterke noordoostelijke wind", verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). "Voor roofvogels op trek van de noordelijke broedgebieden naar zuidelijke overwinteringsgebieden is een dergelijke luchtstroming ideaal omdat ze zich, gedragen door de wind, dan zonder veel inspanning bijzonder snel en energiezuinig kunnen verplaatsen." Zondagmiddag kwam de stuwtrek op gang in Nederland en die bereikte maandag ons land. Er sneuvelde een dagrecord voor de wespendief, zo staat op de databank trektellen.nl, in de Bezinkingsputten in Tienen werden bijvoorbeeld 615 exemplaren geteld. Er zijn ook opmerkelijke aantallen bruine kiekendief en visarend gezien, en ook veel ooievaars. Ook dinsdag en woensdag wordt een stevige noordoostenwind voorspeld. "Of er dan nog hoge aantallen zullen passeren, is onduidelijk. Het gros is vermoedelijk vandaag (maandag) in een rotvaart doorgetrokken, maar een mogelijk staartje van deze stuwtrek zou zich morgen (dinsdag) nog kunnen aandienen." Opmerkelijke gast zondag was Tönn, een gezenderde bastaardarend uit Estland. De roofvogel trok voor de tweede keer over het oosten van België richting Frankrijk. Tönn maakt deel uit van een Europees project rond het in kaart brengen van trekroutes van arenden en zwarte ooievaars, om hen op termijn nog beter te kunnen beschermen. Sinds 1879 is overigens nog maar twaalf keer met zekerheid een bastaardarend in ons land gezien. (Belga)

"De voorbije dagen werden gekenmerkt door een sterke noordoostelijke wind", verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). "Voor roofvogels op trek van de noordelijke broedgebieden naar zuidelijke overwinteringsgebieden is een dergelijke luchtstroming ideaal omdat ze zich, gedragen door de wind, dan zonder veel inspanning bijzonder snel en energiezuinig kunnen verplaatsen." Zondagmiddag kwam de stuwtrek op gang in Nederland en die bereikte maandag ons land. Er sneuvelde een dagrecord voor de wespendief, zo staat op de databank trektellen.nl, in de Bezinkingsputten in Tienen werden bijvoorbeeld 615 exemplaren geteld. Er zijn ook opmerkelijke aantallen bruine kiekendief en visarend gezien, en ook veel ooievaars. Ook dinsdag en woensdag wordt een stevige noordoostenwind voorspeld. "Of er dan nog hoge aantallen zullen passeren, is onduidelijk. Het gros is vermoedelijk vandaag (maandag) in een rotvaart doorgetrokken, maar een mogelijk staartje van deze stuwtrek zou zich morgen (dinsdag) nog kunnen aandienen." Opmerkelijke gast zondag was Tönn, een gezenderde bastaardarend uit Estland. De roofvogel trok voor de tweede keer over het oosten van België richting Frankrijk. Tönn maakt deel uit van een Europees project rond het in kaart brengen van trekroutes van arenden en zwarte ooievaars, om hen op termijn nog beter te kunnen beschermen. Sinds 1879 is overigens nog maar twaalf keer met zekerheid een bastaardarend in ons land gezien. (Belga)