Een recordaantal mensen heeft vorig jaar een beroep gedaan op de Belgische Voedselbanken. Per maand ging het om 168.476 mensen, wat 5,9 procent meer is dan in 2018. Dat cijfer slaat enkel op de hulp via lokaal aangesloten verenigingen. Daarnaast kregen nog 152.524 mensen hulp via de niet-aangesloten organisaties en OCMW's, wat het totaal op 321.000 mensen bracht.

Dat bleek maandag bij de inhuldiging van het nieuwe gebouw van de regionale Voedselbank Brussel-Brabant in Neder-Over-Heembeek. Dat gebouw is een pak groter dan waar de afdeling vroeger zat. Het telt 2.200 vierkante meter opslagruimte - een verdrievoudiging - en een diepvriescapaciteit van 90 vierkante meter. De uitbreiding moet er voor zorgen dat de regionale afdeling klaar is voor de verwachte verdere stijging van de nood aan voedselhulp.

Niet alleen deden nooit eerder zoveel mensen een beroep op de Voedselbanken, ze hebben ook een recordcijfer voedsel verdeeld: 17.936 ton. Dat is liefst 17 procent meer dan in 2018. Dat komt vooral door de forse stijging van schenkingen uit de distributiesector. De Europese Unie blijft wel de grootste bevoorradingsbron.

Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, luidde evenwel de alarmel. Hij maakt zich namelijk zorgen over de toekomstige financiering en dat als gevolg van de integratie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in het vernieuwde Europese Sociaal Fonds (ESF) vanaf 2021. Het FEAD-budget bedroeg de voorbije periode van 2014 tot 2020 88 miljoen euro, of 12,5 miljoen euro per jaar. Vanaf volgend jaar komt het FEAD in het grotere ESF terecht. Europa verplicht minstens 2 procent van het ESF-budget voor voedselhulp te voorzien, met een 'aanbeveling' van de Europese Commissie om naar 4 procent te gaan.

Vanthemsche rekende voor dat volgens de tweeprocentregel, het budget zou dalen naar 51 miljoen euro. 'Dat zou de lokale verenigingen snel in de problemen brengen', waarschuwde Vanthemsche.

Minister Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor Armoedebestrijding, gaf aan dat er momenteel onderhandelingen lopen over de financiering, onder meer met de gewesten. Een akkoord is er nog niet, maar er is volgens Muylle veel goodwill aanwezig rond de tafel om zich ertoe te engageren de huidige volumes en financiering te behouden.

Een recordaantal mensen heeft vorig jaar een beroep gedaan op de Belgische Voedselbanken. Per maand ging het om 168.476 mensen, wat 5,9 procent meer is dan in 2018. Dat cijfer slaat enkel op de hulp via lokaal aangesloten verenigingen. Daarnaast kregen nog 152.524 mensen hulp via de niet-aangesloten organisaties en OCMW's, wat het totaal op 321.000 mensen bracht.Dat bleek maandag bij de inhuldiging van het nieuwe gebouw van de regionale Voedselbank Brussel-Brabant in Neder-Over-Heembeek. Dat gebouw is een pak groter dan waar de afdeling vroeger zat. Het telt 2.200 vierkante meter opslagruimte - een verdrievoudiging - en een diepvriescapaciteit van 90 vierkante meter. De uitbreiding moet er voor zorgen dat de regionale afdeling klaar is voor de verwachte verdere stijging van de nood aan voedselhulp. Niet alleen deden nooit eerder zoveel mensen een beroep op de Voedselbanken, ze hebben ook een recordcijfer voedsel verdeeld: 17.936 ton. Dat is liefst 17 procent meer dan in 2018. Dat komt vooral door de forse stijging van schenkingen uit de distributiesector. De Europese Unie blijft wel de grootste bevoorradingsbron. Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, luidde evenwel de alarmel. Hij maakt zich namelijk zorgen over de toekomstige financiering en dat als gevolg van de integratie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in het vernieuwde Europese Sociaal Fonds (ESF) vanaf 2021. Het FEAD-budget bedroeg de voorbije periode van 2014 tot 2020 88 miljoen euro, of 12,5 miljoen euro per jaar. Vanaf volgend jaar komt het FEAD in het grotere ESF terecht. Europa verplicht minstens 2 procent van het ESF-budget voor voedselhulp te voorzien, met een 'aanbeveling' van de Europese Commissie om naar 4 procent te gaan. Vanthemsche rekende voor dat volgens de tweeprocentregel, het budget zou dalen naar 51 miljoen euro. 'Dat zou de lokale verenigingen snel in de problemen brengen', waarschuwde Vanthemsche. Minister Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor Armoedebestrijding, gaf aan dat er momenteel onderhandelingen lopen over de financiering, onder meer met de gewesten. Een akkoord is er nog niet, maar er is volgens Muylle veel goodwill aanwezig rond de tafel om zich ertoe te engageren de huidige volumes en financiering te behouden.