Vooral de klachten over agressie zijn fors toegenomen (+21 procent), merkt het Comité P op, al zijn traditioneel heel wat klachten ongegrond (88 procent). Het Comité P waarschuwt dat de politie professioneler moet optreden bij betogingen. Het zegt ook dat processen-verbaal "niet zelden op een nonchalante wijze" worden opgesteld, of niet in de taal van de overtreder in Brussel. Wie een klacht wil indienen tegen een agent, wordt al te vaak wandelen gestuurd op het politiekantoor. De strafonderzoeken die het Comité P opende tegen politiefunctionarissen, gaan vooral over misbruik van wapens, gewelddaden en schending van het beroepsgeheim. Het rapport van het Comité P wordt maandag in het parlement besproken achter gesloten deuren, aldus de krant. (FUL)

Vooral de klachten over agressie zijn fors toegenomen (+21 procent), merkt het Comité P op, al zijn traditioneel heel wat klachten ongegrond (88 procent). Het Comité P waarschuwt dat de politie professioneler moet optreden bij betogingen. Het zegt ook dat processen-verbaal "niet zelden op een nonchalante wijze" worden opgesteld, of niet in de taal van de overtreder in Brussel. Wie een klacht wil indienen tegen een agent, wordt al te vaak wandelen gestuurd op het politiekantoor. De strafonderzoeken die het Comité P opende tegen politiefunctionarissen, gaan vooral over misbruik van wapens, gewelddaden en schending van het beroepsgeheim. Het rapport van het Comité P wordt maandag in het parlement besproken achter gesloten deuren, aldus de krant. (FUL)