Natuurpunt houdt het aantal kikkers, padden en salamanders die gered worden al bijna 40 jaar bij, maar Vlaanderen beschikt niet over een meetnet waarbij trends van zulke amfibieën nauwkeurig worden opgevolgd. Bij de paddenoverzetacties wordt via schermen vermeden dat amfibieën de weg opkomen en worden ze 's avonds of 's ochtends veilig naar de overkant gebracht. "In 2018 werden in heel Vlaanderen 235.669 amfibieën veilig de weg overgezet. Dat waren er nooit meer. Het ging vooral om gewone padden (65%), bruine kikkers (21%) en alpenwatersalamanders (5%). Maar ook zeldzame soorten als de rugstreeppad (47 exemplaren), heikikker (106) en kamsalamander (216) werden geregistreerd. Het vorige record werd gevestigd in 2006, toen 200.687 amfibieën konden worden gered", meldt Natuurpunt. De hoogste aantallen werden dit jaar gered in de provincie Antwerpen (76.263 exemplaren), gevolgd door Vlaams-Brabant (52.166), Oost-Vlaanderen (40.127), Limburg (36.688) en West-Vlaanderen (30.425). Topgemeente was Tervuren, waar er 12.133 amfibieën levend de weg overgezet werden. "Toch werden tijdens de overzetacties ook nog 11.429 verkeersslachtoffers gemeld. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Op heel wat trekroutes is er geen 'padden rescue team' actief en het werkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt dus ongetwijfeld aanzienlijk hoger", zegt Natuurpunt. (Belga)

Natuurpunt houdt het aantal kikkers, padden en salamanders die gered worden al bijna 40 jaar bij, maar Vlaanderen beschikt niet over een meetnet waarbij trends van zulke amfibieën nauwkeurig worden opgevolgd. Bij de paddenoverzetacties wordt via schermen vermeden dat amfibieën de weg opkomen en worden ze 's avonds of 's ochtends veilig naar de overkant gebracht. "In 2018 werden in heel Vlaanderen 235.669 amfibieën veilig de weg overgezet. Dat waren er nooit meer. Het ging vooral om gewone padden (65%), bruine kikkers (21%) en alpenwatersalamanders (5%). Maar ook zeldzame soorten als de rugstreeppad (47 exemplaren), heikikker (106) en kamsalamander (216) werden geregistreerd. Het vorige record werd gevestigd in 2006, toen 200.687 amfibieën konden worden gered", meldt Natuurpunt. De hoogste aantallen werden dit jaar gered in de provincie Antwerpen (76.263 exemplaren), gevolgd door Vlaams-Brabant (52.166), Oost-Vlaanderen (40.127), Limburg (36.688) en West-Vlaanderen (30.425). Topgemeente was Tervuren, waar er 12.133 amfibieën levend de weg overgezet werden. "Toch werden tijdens de overzetacties ook nog 11.429 verkeersslachtoffers gemeld. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Op heel wat trekroutes is er geen 'padden rescue team' actief en het werkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt dus ongetwijfeld aanzienlijk hoger", zegt Natuurpunt. (Belga)