De gestegen cijfers zijn vooral het gevolg van een herstructurering in het hoger onderwijslandschap. Zo zijn nu bijna alle graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) overgedragen aan de hogescholen. Vroeger kon je deze opleidingen volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), maar sinds dit academiejaar zijn ze een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Dat betekent ook dat studenten in deze opleidingen in aanmerking komen voor een studietoelage en toegang krijgen tot de studentenvoorzieningen van de hogescholen.

'Recordcijfers: meer jongeren zetten de stap naar het hoger onderwijs', zegt minister Weyts. 'Vroeger waren er maar twee toegangspoorten tot het hoger onderwijs: de professionele bachelors en de academische bachelors. Met de graduaatsopleidingen is er sinds dit jaar een derde toegangspoort bijgekomen. Zo verruimen en versterken we het aanbod voor onze jongeren en geven we een vervolg aan de democratisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.'

Ook de lerarenopleidingen zijn sinds dit jaar grondig hervormd. Wie leerkracht wil worden, moet nu altijd naar een hogeschool of universiteit. De specifieke lerarenopleidingen van de CVO's zijn overgenomen door de hogescholen. Studenten moeten ook niet meer wachten tot het einde van hun opleiding om te kiezen voor het leerkrachtenberoep. Dankzij de komst van de educatieve masteropleidingen kan je al vanaf het afronden van de bachelor kiezen voor het leraarschap.

Er zijn dit academiejaar 22.947 inschrijvingen geteld voor de zes verschillende trajecten die leiden naar een leerkrachtendiploma. Vergelijken met vorige jaren is heel moeilijk, omdat er andere databanken gebruikt worden en omdat er op een andere manier geteld wordt. Toch is het duidelijk dat het aantal inschrijvingen voor lerarenopleidingen gedaald is. Bij de bacheloropleiding secundair onderwijs is er een forse stijging met +12%, maar er zijn met name voor het diploma kleuteronderwijs en het diploma lager onderwijs minder inschrijvingen.

'We gaan meer leerkrachten nodig hebben', zegt Weyts. 'We zijn de lerarenopleidingen nu volop aan het versterken. We gaan alleen maar mensen tot het leraarschap kunnen roepen als we erin slagen om de job opnieuw aantrekkelijker te maken. Met minder lasten en meer respect. Als het oordeel van leerkrachten opnieuw naar waarde geschat wordt en als leerkrachten vooral mogen doen wat ze het liefste en het beste doen, namelijk lesgeven, dan zal je ook veel meer sterke leerlingen kunnen overtuigen om voor een klas te gaan staan.'

De gestegen cijfers zijn vooral het gevolg van een herstructurering in het hoger onderwijslandschap. Zo zijn nu bijna alle graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) overgedragen aan de hogescholen. Vroeger kon je deze opleidingen volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), maar sinds dit academiejaar zijn ze een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Dat betekent ook dat studenten in deze opleidingen in aanmerking komen voor een studietoelage en toegang krijgen tot de studentenvoorzieningen van de hogescholen. 'Recordcijfers: meer jongeren zetten de stap naar het hoger onderwijs', zegt minister Weyts. 'Vroeger waren er maar twee toegangspoorten tot het hoger onderwijs: de professionele bachelors en de academische bachelors. Met de graduaatsopleidingen is er sinds dit jaar een derde toegangspoort bijgekomen. Zo verruimen en versterken we het aanbod voor onze jongeren en geven we een vervolg aan de democratisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.' Ook de lerarenopleidingen zijn sinds dit jaar grondig hervormd. Wie leerkracht wil worden, moet nu altijd naar een hogeschool of universiteit. De specifieke lerarenopleidingen van de CVO's zijn overgenomen door de hogescholen. Studenten moeten ook niet meer wachten tot het einde van hun opleiding om te kiezen voor het leerkrachtenberoep. Dankzij de komst van de educatieve masteropleidingen kan je al vanaf het afronden van de bachelor kiezen voor het leraarschap. Er zijn dit academiejaar 22.947 inschrijvingen geteld voor de zes verschillende trajecten die leiden naar een leerkrachtendiploma. Vergelijken met vorige jaren is heel moeilijk, omdat er andere databanken gebruikt worden en omdat er op een andere manier geteld wordt. Toch is het duidelijk dat het aantal inschrijvingen voor lerarenopleidingen gedaald is. Bij de bacheloropleiding secundair onderwijs is er een forse stijging met +12%, maar er zijn met name voor het diploma kleuteronderwijs en het diploma lager onderwijs minder inschrijvingen. 'We gaan meer leerkrachten nodig hebben', zegt Weyts. 'We zijn de lerarenopleidingen nu volop aan het versterken. We gaan alleen maar mensen tot het leraarschap kunnen roepen als we erin slagen om de job opnieuw aantrekkelijker te maken. Met minder lasten en meer respect. Als het oordeel van leerkrachten opnieuw naar waarde geschat wordt en als leerkrachten vooral mogen doen wat ze het liefste en het beste doen, namelijk lesgeven, dan zal je ook veel meer sterke leerlingen kunnen overtuigen om voor een klas te gaan staan.'