De voorbije vijf jaar is het fenomeen, waarbij buitenlandse werknemers en zelfstandigen tijdelijk in ons land werken, met 20 procent toegenomen. Detachering wordt vaak gelinkt met sociale dumping, maar volgens Ive Marx, professor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen, hebben de werkgevers ook andere motieven. "De schaarse arbeidsmarkt is minstens even belangrijk. Dat de helft van alle gedetacheerden uit West- en Zuid-Europese lidstaten komt, waar de lonen hoger liggen dan in Oost-Europa, toont dat loon niet de belangrijkste drijfveer is. Ook het type sectoren geeft volgens de onderzoekers aan dat de loonkosten niet primeren: bouw en transport zijn weliswaar de grootste afnemers, maar ook metaal, voeding en petrochemie maken volop gebruik van gedetacheerden", aldus Marx in De Tijd. (Belga)

De voorbije vijf jaar is het fenomeen, waarbij buitenlandse werknemers en zelfstandigen tijdelijk in ons land werken, met 20 procent toegenomen. Detachering wordt vaak gelinkt met sociale dumping, maar volgens Ive Marx, professor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen, hebben de werkgevers ook andere motieven. "De schaarse arbeidsmarkt is minstens even belangrijk. Dat de helft van alle gedetacheerden uit West- en Zuid-Europese lidstaten komt, waar de lonen hoger liggen dan in Oost-Europa, toont dat loon niet de belangrijkste drijfveer is. Ook het type sectoren geeft volgens de onderzoekers aan dat de loonkosten niet primeren: bouw en transport zijn weliswaar de grootste afnemers, maar ook metaal, voeding en petrochemie maken volop gebruik van gedetacheerden", aldus Marx in De Tijd. (Belga)