Sinds 1999 is het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening erop gericht dat de overtreder de bouwovertreding ongedaan maakt door het illegaal bouwwerk af te breken of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Om effectief gedaan te krijgen dat de overtreder de overtreding ongedaan maakt, voorzien de rechtbanken in hunherstelvorderingen een dwangsom die afhangt van de impact van de inbreuk en de maatschappelijke gevolgen ervan. De dwangsommen die de rechtbanken in 2011 en 2012 in Vlaanderen oplegden, bedroegen gemiddeld 186 euro en 146 euro per dag vertraging. Dat is opmerkelijk meer dan de voorgaande jaren: 99 euro per dag vertraging in 2010, 78 euro in 2009 en 66 euro in 2008. De Vlaamse overheid heeft ook nooit een hoger bedrag aan dwangsommen geïnd dan vorig jaar. Voor 2012 ging het om 1.802.325 euro. Dat is 11.355 euro meer dan in 2011 en liefst 641.000 euro meer dan in 2010. Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) waren de sommen het hoogste in Antwerpen en Limburg: 692.544 euro in de provincie Antwerpen (38,4 procent) en 478.334 euro in de provincie Limburg (26,5 procent). (Belga)

Sinds 1999 is het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening erop gericht dat de overtreder de bouwovertreding ongedaan maakt door het illegaal bouwwerk af te breken of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Om effectief gedaan te krijgen dat de overtreder de overtreding ongedaan maakt, voorzien de rechtbanken in hunherstelvorderingen een dwangsom die afhangt van de impact van de inbreuk en de maatschappelijke gevolgen ervan. De dwangsommen die de rechtbanken in 2011 en 2012 in Vlaanderen oplegden, bedroegen gemiddeld 186 euro en 146 euro per dag vertraging. Dat is opmerkelijk meer dan de voorgaande jaren: 99 euro per dag vertraging in 2010, 78 euro in 2009 en 66 euro in 2008. De Vlaamse overheid heeft ook nooit een hoger bedrag aan dwangsommen geïnd dan vorig jaar. Voor 2012 ging het om 1.802.325 euro. Dat is 11.355 euro meer dan in 2011 en liefst 641.000 euro meer dan in 2010. Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) waren de sommen het hoogste in Antwerpen en Limburg: 692.544 euro in de provincie Antwerpen (38,4 procent) en 478.334 euro in de provincie Limburg (26,5 procent). (Belga)