"We verwachten van de Europese Commissie dat ze consistent optreedt en nakomt wat voorzitter von der Leyen had gezegd tijdens ons laatste plenaire debat. Woorden moeten omgezet worden in daden", stelt voorzitter David Sassoli in een mededeling. Het zogenaamde conditionaliteitsmechanisme maakt het voor het eerst mogelijk om Europese subsidies voor een lidstaat op te schorten indien schendingen van de rechtsstaat in dat land de Europese financiële belangen dreigen te schaden. De bijhorende verordening is sinds begin dit jaar van kracht, maar tot onvrede van het Europees Parlement heeft de Commissie het mechanisme nog steeds niet toegepast. De parlementsleden wrijven haar nalatigheid aan. De Commissie lijkt echter, net als de lidstaten, te willen wachten op het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Daar wordt het nieuwe mechanisme aangevochten door Polen en Hongarije, die zich geviseerd voelen. Het verdict wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht. De Commissie beklemtoont wel dat de voorbereidingen voor de activering van het mechanisme volop aan de gang zijn. Intussen wacht de Commissie wel met de goedkeuring van de relanceplannen van Polen en Hongarije. Daardoor krijgen de twee landen voorlopig geen financiering uit het grootschalige herstelfonds van 750 miljard euro dat de EU in de steigers heeft gezet om de economie erbovenop te helpen na de coronacrisis. De Commissie bevestigde vandaag ook dat ze desgevallend zal korten op de Europese subsidies voor Polen indien de regering in Warschau weigert om de dagelijkse dwangsommen te betalen. Het Europese Hof van Justitie legde Polen woensdag een dwangsom van één miljoen euro per dag op omdat de regering een omstreden tuchtkamer voor rechters nog niet heeft opgedoekt. (Belga)

"We verwachten van de Europese Commissie dat ze consistent optreedt en nakomt wat voorzitter von der Leyen had gezegd tijdens ons laatste plenaire debat. Woorden moeten omgezet worden in daden", stelt voorzitter David Sassoli in een mededeling. Het zogenaamde conditionaliteitsmechanisme maakt het voor het eerst mogelijk om Europese subsidies voor een lidstaat op te schorten indien schendingen van de rechtsstaat in dat land de Europese financiële belangen dreigen te schaden. De bijhorende verordening is sinds begin dit jaar van kracht, maar tot onvrede van het Europees Parlement heeft de Commissie het mechanisme nog steeds niet toegepast. De parlementsleden wrijven haar nalatigheid aan. De Commissie lijkt echter, net als de lidstaten, te willen wachten op het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Daar wordt het nieuwe mechanisme aangevochten door Polen en Hongarije, die zich geviseerd voelen. Het verdict wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht. De Commissie beklemtoont wel dat de voorbereidingen voor de activering van het mechanisme volop aan de gang zijn. Intussen wacht de Commissie wel met de goedkeuring van de relanceplannen van Polen en Hongarije. Daardoor krijgen de twee landen voorlopig geen financiering uit het grootschalige herstelfonds van 750 miljard euro dat de EU in de steigers heeft gezet om de economie erbovenop te helpen na de coronacrisis. De Commissie bevestigde vandaag ook dat ze desgevallend zal korten op de Europese subsidies voor Polen indien de regering in Warschau weigert om de dagelijkse dwangsommen te betalen. Het Europese Hof van Justitie legde Polen woensdag een dwangsom van één miljoen euro per dag op omdat de regering een omstreden tuchtkamer voor rechters nog niet heeft opgedoekt. (Belga)