De Kamercommissie Justitie lijkt vastbesloten te bewijzen dat er wel degelijk nog gewerkt wordt in het federale parlement. Deze week worden er twee concurrerende voorstellen besproken rond bemiddeling en verzoening. Beide betekenen een verregaande hervorming, beide mogen de begroting amper wat kosten. Beide vertrekken van de vaststelling dat het aantal aanvragen voor minnelijke schikking tussen 2007 en 2009 met een derde is gedaald, terwijl de wetgever op een stijging had gehoopt.

Open VLD zet in op zogeheten verzoeningskamers. Die zouden worden ingevoerd voor alle rechtbanken, op alle niveaus. De bedoeling is dat een magistraat via overleg de twistende partijen tot een vergelijk brengt. 'Zodra een proces start, zit je vast aan de timing van de rechtsgang. Dat is te rigide. Wij willen een ontsnappingsroute bouwen. Wij vertrekken van het idee dat wie een proces begint een oplossing wil, maar niet noodzakelijk behoefte heeft aan een vonnis', aldus Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Het voorstel houdt in dat twee magistraten aan dezelfde zaak zullen werken: één in de verzoeningskamer en één die uitspraak doet, om de verzoening te bekrachtigen of te vonnissen wanneer verzoenen niet lukt. Toch menen de liberalen dat de verzoeningskamers de zo al overbevraagde magistratuur niet zullen overbelasten. Lahaye-Battheu: 'Het zal sommige rechtszaken gevoelig versnellen, en is zo een wapen tegen de gerechtelijke achterstand. De verzoeningskamers vragen netto geen uitbreiding van het magistratenkorps, enkel een herschikking. Er zijn trouwens rechters die nu al verzoenen maar bij gebrek aan wettelijk kader in de schemerzone opereren. Ons voorstel is gebaseerd op hun goede praktijkervaringen.'

Minister Stefaan De Clerck (CD&V) is niet tegen, maar heeft vragen bij de kostprijs. De enige partij die niet gewonnen blijkt voor de verzoeningskamers is CDH, dat een eigen concurrerend voorstel op tafel legt. De Franstalige christendemocraten willen wie in een gerechtsprocedure stapt verplicht een cursus laten volgen die de mogelijkheden van bemiddeling uitlegt. Te betalen door de betrokken partijen, want ook dit voorstel mag de begroting niet voelen.

Interessant is dat door de haperende regeringsvorming de wetsvoorstellen niet gevangen zijn in een duel meerderheid-oppositie. CDH en Open VLD zitten, mocht men het vergeten zijn, samen in de regering van lopende zaken. Momenteel proberen ze andere partijen te overtuigen van de merites van hun voorstel. (Jef Van Baelen)

De Kamercommissie Justitie lijkt vastbesloten te bewijzen dat er wel degelijk nog gewerkt wordt in het federale parlement. Deze week worden er twee concurrerende voorstellen besproken rond bemiddeling en verzoening. Beide betekenen een verregaande hervorming, beide mogen de begroting amper wat kosten. Beide vertrekken van de vaststelling dat het aantal aanvragen voor minnelijke schikking tussen 2007 en 2009 met een derde is gedaald, terwijl de wetgever op een stijging had gehoopt. Open VLD zet in op zogeheten verzoeningskamers. Die zouden worden ingevoerd voor alle rechtbanken, op alle niveaus. De bedoeling is dat een magistraat via overleg de twistende partijen tot een vergelijk brengt. 'Zodra een proces start, zit je vast aan de timing van de rechtsgang. Dat is te rigide. Wij willen een ontsnappingsroute bouwen. Wij vertrekken van het idee dat wie een proces begint een oplossing wil, maar niet noodzakelijk behoefte heeft aan een vonnis', aldus Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Het voorstel houdt in dat twee magistraten aan dezelfde zaak zullen werken: één in de verzoeningskamer en één die uitspraak doet, om de verzoening te bekrachtigen of te vonnissen wanneer verzoenen niet lukt. Toch menen de liberalen dat de verzoeningskamers de zo al overbevraagde magistratuur niet zullen overbelasten. Lahaye-Battheu: 'Het zal sommige rechtszaken gevoelig versnellen, en is zo een wapen tegen de gerechtelijke achterstand. De verzoeningskamers vragen netto geen uitbreiding van het magistratenkorps, enkel een herschikking. Er zijn trouwens rechters die nu al verzoenen maar bij gebrek aan wettelijk kader in de schemerzone opereren. Ons voorstel is gebaseerd op hun goede praktijkervaringen.' Minister Stefaan De Clerck (CD&V) is niet tegen, maar heeft vragen bij de kostprijs. De enige partij die niet gewonnen blijkt voor de verzoeningskamers is CDH, dat een eigen concurrerend voorstel op tafel legt. De Franstalige christendemocraten willen wie in een gerechtsprocedure stapt verplicht een cursus laten volgen die de mogelijkheden van bemiddeling uitlegt. Te betalen door de betrokken partijen, want ook dit voorstel mag de begroting niet voelen. Interessant is dat door de haperende regeringsvorming de wetsvoorstellen niet gevangen zijn in een duel meerderheid-oppositie. CDH en Open VLD zitten, mocht men het vergeten zijn, samen in de regering van lopende zaken. Momenteel proberen ze andere partijen te overtuigen van de merites van hun voorstel. (Jef Van Baelen)