Volgens de woordvoerder van justitie is er nog verder onderzoek nodig naar de oorzaken van die forse stijging. Hij waarschuwt wel dat die zeker gedeeltelijk wordt verklaard door een veel efficiëntere doorstroming van informatie over nieuwe veroordelingen naar het strafregister en de databank van justitie. "Maar we zijn ervan overtuigd dat ook recente hervormingen en een vereenvoudiging van de procesvoering een rol hebben gespeeld", klinkt het. Er is overal in het land een stijging, maar Brussel spant met een toename van het aantal veroordeelden van 38.500 naar 51.000 de kroon. De Brusselse rechtbankvoorzitter Luc Hennart schrijft dat toe aan de toename van het aantal magistraten, maar ziet ook een minder fraaie verklaring. "Justitie bereidt zich voor op een andere manier van werken, waarbij de rechtbanken meer autonomie krijgen. Het geld dat ze toebedeeld krijgen, zal afhangen van de cijfers. Hoe meer zaken, hoe meer geld." Vorig jaar waren er onder meer 226 veroordelingen voor moord of doodslag, meer dan 5.700 voor slagen en verwondingen, ongeveer 500 voor aanranding van de eerbaarheid en bijna evenveel voor verkrachting. Sinds 2015 maken veroordelingen voor terrorisme bovendien opgang. Tot drie jaar geleden was het een misdrijf waarvoor amper veroordelingen te noteren waren, maar in 2015 waren dat er 109 en vorig jaar 77. Een vijfde van de veroordeelden (bijna 37.000) was vorig jaar buitenlander, eveneens een record. (Belga)

Volgens de woordvoerder van justitie is er nog verder onderzoek nodig naar de oorzaken van die forse stijging. Hij waarschuwt wel dat die zeker gedeeltelijk wordt verklaard door een veel efficiëntere doorstroming van informatie over nieuwe veroordelingen naar het strafregister en de databank van justitie. "Maar we zijn ervan overtuigd dat ook recente hervormingen en een vereenvoudiging van de procesvoering een rol hebben gespeeld", klinkt het. Er is overal in het land een stijging, maar Brussel spant met een toename van het aantal veroordeelden van 38.500 naar 51.000 de kroon. De Brusselse rechtbankvoorzitter Luc Hennart schrijft dat toe aan de toename van het aantal magistraten, maar ziet ook een minder fraaie verklaring. "Justitie bereidt zich voor op een andere manier van werken, waarbij de rechtbanken meer autonomie krijgen. Het geld dat ze toebedeeld krijgen, zal afhangen van de cijfers. Hoe meer zaken, hoe meer geld." Vorig jaar waren er onder meer 226 veroordelingen voor moord of doodslag, meer dan 5.700 voor slagen en verwondingen, ongeveer 500 voor aanranding van de eerbaarheid en bijna evenveel voor verkrachting. Sinds 2015 maken veroordelingen voor terrorisme bovendien opgang. Tot drie jaar geleden was het een misdrijf waarvoor amper veroordelingen te noteren waren, maar in 2015 waren dat er 109 en vorig jaar 77. Een vijfde van de veroordeelden (bijna 37.000) was vorig jaar buitenlander, eveneens een record. (Belga)