De betrokken firma's staan terecht voor in totaal 24 zendingen chemicaliën tussen mei 2014 en december 2016, van onder andere 168 ton isopropanol. Volgens een Europese verordening uit 2012 is voor dat product, dat kan gebruikt worden om saringas te maken, een voorafgaande exportvergunning vereist bij uitvoer naar Syrië. Die vergunning hadden de bedrijven niet. Volgens de douane moesten de bedrijven weet hebben van de exportvergunning, omdat ze op de hoogte gesteld werden met een mail en het werd aangegeven op de douanewebsite Tarweb.

De verdediging van de beklaagden voerde aan dat die mail nooit is toegekomen en dat de website pas in april 2018 geüpdatet werd. Er werd voorts ook gepleit dat de douaniers die de zendingen gecontroleerd hadden, zelf in de fout gingen door niet te weten dat er bijkomende exportvergunningen nodig waren. Volgens de douane werden de douaniers echter misleid door het gebruik van een foute code op de zendingen.

Voor A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, de groothandel die de chemicaliën leverde, vroeg de douane een boete van 346.443 euro. Voor douanevertegenwoordigers Anex Customs uit Hoevenen en Danmar Logistics uit Stabroek werden boetes van respectievelijk 750.000 euro en 160.000 euro gevorderd. Rudolf R., de zaakvoerder van A.A.E. Chemie Trading, en Herman V.L., zaakvoerder van Anex en Danmar, riskeren boetes van 346.443 euro en 500.000 euro, alsook celstraffen van vier en achttien maanden. De verdediging pleitte de vrijspraak.

Deze isopropanol-affaire leidde trouwens tot een interne audit bij de douane, waarover Knack deze week bericht. De audit besluit dat de 'meeste controlezwakheden zich in de eerste lijn bevinden'. Op basis van een steekproef over isopropanol-export stelde de inspectiedienst vast dat 'veel fysieke controles werden gevraagd maar zo goed als geen uitgevoerd'. De douane controleerde doorgaans alleen de documenten, niet de chemicaliën.

Volgens Knack gaven ondervraagde douaniers in de audit aan dat ze onder tijdsdruk stonden, dat het moeilijk was om de Europese wetgeving te consulteren in het interne douanesysteem, en dat de selectieprofielfiche om fraude te detecteren onvoldoende informatief was. Bovendien waren de douaniers onvoldoende opgeleid.

Tot slot argumenteert de douane dat de aangiftes van de chemicaliën foutief waren ingevuld. Het auditverslag somt volgens Knack 17 concrete aanbevelingen en verbeteracties op, zoals praktijkgerichte opleidingen voor douaniers en duidelijke communicatierichtlijnen.

De betrokken firma's staan terecht voor in totaal 24 zendingen chemicaliën tussen mei 2014 en december 2016, van onder andere 168 ton isopropanol. Volgens een Europese verordening uit 2012 is voor dat product, dat kan gebruikt worden om saringas te maken, een voorafgaande exportvergunning vereist bij uitvoer naar Syrië. Die vergunning hadden de bedrijven niet. Volgens de douane moesten de bedrijven weet hebben van de exportvergunning, omdat ze op de hoogte gesteld werden met een mail en het werd aangegeven op de douanewebsite Tarweb. De verdediging van de beklaagden voerde aan dat die mail nooit is toegekomen en dat de website pas in april 2018 geüpdatet werd. Er werd voorts ook gepleit dat de douaniers die de zendingen gecontroleerd hadden, zelf in de fout gingen door niet te weten dat er bijkomende exportvergunningen nodig waren. Volgens de douane werden de douaniers echter misleid door het gebruik van een foute code op de zendingen. Voor A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, de groothandel die de chemicaliën leverde, vroeg de douane een boete van 346.443 euro. Voor douanevertegenwoordigers Anex Customs uit Hoevenen en Danmar Logistics uit Stabroek werden boetes van respectievelijk 750.000 euro en 160.000 euro gevorderd. Rudolf R., de zaakvoerder van A.A.E. Chemie Trading, en Herman V.L., zaakvoerder van Anex en Danmar, riskeren boetes van 346.443 euro en 500.000 euro, alsook celstraffen van vier en achttien maanden. De verdediging pleitte de vrijspraak. Deze isopropanol-affaire leidde trouwens tot een interne audit bij de douane, waarover Knack deze week bericht. De audit besluit dat de 'meeste controlezwakheden zich in de eerste lijn bevinden'. Op basis van een steekproef over isopropanol-export stelde de inspectiedienst vast dat 'veel fysieke controles werden gevraagd maar zo goed als geen uitgevoerd'. De douane controleerde doorgaans alleen de documenten, niet de chemicaliën. Volgens Knack gaven ondervraagde douaniers in de audit aan dat ze onder tijdsdruk stonden, dat het moeilijk was om de Europese wetgeving te consulteren in het interne douanesysteem, en dat de selectieprofielfiche om fraude te detecteren onvoldoende informatief was. Bovendien waren de douaniers onvoldoende opgeleid. Tot slot argumenteert de douane dat de aangiftes van de chemicaliën foutief waren ingevuld. Het auditverslag somt volgens Knack 17 concrete aanbevelingen en verbeteracties op, zoals praktijkgerichte opleidingen voor douaniers en duidelijke communicatierichtlijnen.