Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt over seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden. Martijn streeft voor de leden seksueel contact met kinderen na. "Dat druist in tegen de rechtsorde, en daarmee tasten ze de integriteit van kinderen aan. Daar hoort de Nederlandse rechtstaat geen ruimte aan te bieden", concludeert de rechter. De rechtbank zegt dat kinderen niet weerbaar zijn en daarom moeten worden beschermd. Martijn werd in 1982 opgericht en had als hoofddoel "het bespreekbaar maken van en het streven naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van ouderen-jongerenrelaties". (TIP)

Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt over seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden. Martijn streeft voor de leden seksueel contact met kinderen na. "Dat druist in tegen de rechtsorde, en daarmee tasten ze de integriteit van kinderen aan. Daar hoort de Nederlandse rechtstaat geen ruimte aan te bieden", concludeert de rechter. De rechtbank zegt dat kinderen niet weerbaar zijn en daarom moeten worden beschermd. Martijn werd in 1982 opgericht en had als hoofddoel "het bespreekbaar maken van en het streven naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van ouderen-jongerenrelaties". (TIP)