Op 18 mei 2018 sloeg Yassine B. in paniek bij een politiecontrole omdat hij geen geldige papieren had. Hij vluchtte weg met zijn auto en daarbij leek het alsof hij een agent wou aanrijden. De onderzoeksrechter hield B. daarom aan wegens poging tot doodslag. Na twee maanden in de gevangenis betaalde zijn familie zijn borgsom, maar tot een vrijlating kwam het niet: B. kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

De RVV oordeelt echter dat B. niet uitgewezen mag worden omdat hij dan niet aan de voorwaarden kan voldoen die het gerecht hem oplegt. Hij moet op elk ogenblik beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie.

Volgens B.'s advocaat Abderrahim Lahlali heeft het arrest een grote precedentwaarde, zo stelt De Morgen. Het zou in gelijkaardige gevallen uitwijzingen kunnen bemoeilijken.

Francken minimaliseert zelf het belang van de beslissing. 'Het betreft een specifiek geval, dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken', reageert hij. 'Bovendien zijn er ook raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.'

Op 18 mei 2018 sloeg Yassine B. in paniek bij een politiecontrole omdat hij geen geldige papieren had. Hij vluchtte weg met zijn auto en daarbij leek het alsof hij een agent wou aanrijden. De onderzoeksrechter hield B. daarom aan wegens poging tot doodslag. Na twee maanden in de gevangenis betaalde zijn familie zijn borgsom, maar tot een vrijlating kwam het niet: B. kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum. De RVV oordeelt echter dat B. niet uitgewezen mag worden omdat hij dan niet aan de voorwaarden kan voldoen die het gerecht hem oplegt. Hij moet op elk ogenblik beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie. Volgens B.'s advocaat Abderrahim Lahlali heeft het arrest een grote precedentwaarde, zo stelt De Morgen. Het zou in gelijkaardige gevallen uitwijzingen kunnen bemoeilijken. Francken minimaliseert zelf het belang van de beslissing. 'Het betreft een specifiek geval, dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken', reageert hij. 'Bovendien zijn er ook raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.'