Ook België wordt vermeld in het rapport. "Ondanks aanbevelingen van slachtofferverenigingen, hebben de autoriteiten de complexiteit van het vergoedingssysteem voor slachtoffers van terroristische aanvallen niet voldoende aangepakt", luidt het. Wat de kinderrechten betreft, wordt gewezen op de kinderen in IS-kampen in Syrië. Amnesty stelt ook vast dat de gevangenissen overvol zaten en dat gevangenen onvoldoende toegang hadden tot basisvoorzieningen. "Verschillende VN-organisaties, waaronder mensenrechtenorganisaties en UNESCO, uitten hun bezorgdheid over het aanhouden van racisme en antisemitisme en riepen de staat op, maatregelen te nemen", aldus de organisatie. In hun optreden tegen demonstraties schonden veel staten vorig jaar het recht op de vrijheid van vreedzame bijeenkomsten en het recht op vrije meningsuiting. In Frankrijk, Oostenrijk en Spanje raakten honderden mensen gewond door het politieoptreden tijdens betogingen. Veel staten lieten na hun ordediensten ter verantwoording te roepen voor het geweld dat ze gebruikten tijdens de protesten. In Polen werden sommige rechters die moesten oordelen in zaken met betrekking tot protesten door de Poolse autoriteiten geïntimideerd of gedegradeerd. In Moskou en andere Russische steden werden protesten de kop ingedrukt en een twintigtal demonstranten werd strafrechtelijk veroordeeld, alleen omdat ze gebruik hadden gemaakt van hun recht om te protesteren. In het migratiebeleid bleef in 2019 de bescherming van de grenzen belangrijker dan de bescherming van mensenlevens. Europese landen zetten hun samenwerking met Libië voort om migranten en asielzoekers tegen te houden, ondanks de verslechterende veiligheidssituatie in dat land. "Mensenrechtenverdedigers, journalisten, ngo's en anderen die campagne voerden voor een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving kregen in 2019 te maken met repressieve maatregelen van regeringen", zegt Marie Struthers, Amnesty's directeur voor de regio Europa. "Hun missie om de autoriteiten rekenschap te doen afleggen voor hun daden, zal des te belangrijker zijn tijdens de Covid-19-crisis en in de nasleep ervan. De menselijkheid en solidariteit die zij tonen ten opzichte van de meest gemarginaliseerden in onze samenleving zijn nu meer dan ooit nodig, en zullen in de herstelperiode na Covid-19 van essentieel belang blijven." (Belga)

Ook België wordt vermeld in het rapport. "Ondanks aanbevelingen van slachtofferverenigingen, hebben de autoriteiten de complexiteit van het vergoedingssysteem voor slachtoffers van terroristische aanvallen niet voldoende aangepakt", luidt het. Wat de kinderrechten betreft, wordt gewezen op de kinderen in IS-kampen in Syrië. Amnesty stelt ook vast dat de gevangenissen overvol zaten en dat gevangenen onvoldoende toegang hadden tot basisvoorzieningen. "Verschillende VN-organisaties, waaronder mensenrechtenorganisaties en UNESCO, uitten hun bezorgdheid over het aanhouden van racisme en antisemitisme en riepen de staat op, maatregelen te nemen", aldus de organisatie. In hun optreden tegen demonstraties schonden veel staten vorig jaar het recht op de vrijheid van vreedzame bijeenkomsten en het recht op vrije meningsuiting. In Frankrijk, Oostenrijk en Spanje raakten honderden mensen gewond door het politieoptreden tijdens betogingen. Veel staten lieten na hun ordediensten ter verantwoording te roepen voor het geweld dat ze gebruikten tijdens de protesten. In Polen werden sommige rechters die moesten oordelen in zaken met betrekking tot protesten door de Poolse autoriteiten geïntimideerd of gedegradeerd. In Moskou en andere Russische steden werden protesten de kop ingedrukt en een twintigtal demonstranten werd strafrechtelijk veroordeeld, alleen omdat ze gebruik hadden gemaakt van hun recht om te protesteren. In het migratiebeleid bleef in 2019 de bescherming van de grenzen belangrijker dan de bescherming van mensenlevens. Europese landen zetten hun samenwerking met Libië voort om migranten en asielzoekers tegen te houden, ondanks de verslechterende veiligheidssituatie in dat land. "Mensenrechtenverdedigers, journalisten, ngo's en anderen die campagne voerden voor een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving kregen in 2019 te maken met repressieve maatregelen van regeringen", zegt Marie Struthers, Amnesty's directeur voor de regio Europa. "Hun missie om de autoriteiten rekenschap te doen afleggen voor hun daden, zal des te belangrijker zijn tijdens de Covid-19-crisis en in de nasleep ervan. De menselijkheid en solidariteit die zij tonen ten opzichte van de meest gemarginaliseerden in onze samenleving zijn nu meer dan ooit nodig, en zullen in de herstelperiode na Covid-19 van essentieel belang blijven." (Belga)