De Raad van State verwierp in augustus 2017 de beslissing van de stad Brussel om het precair gebruik van het Koninklijk Circus toe te kennen aan Brussels Expo. Het consortium Sportpaleis-Botanique had zich daartegen verzet. De Botanique baatte de zaal zelf uit, maar dat contract werd door het stadsbestuur vroegtijdig stopgezet om het vervolgens aan de vzw Brussels Expo - die ze zelf beheert - toe te wijzen. De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de stad Brussel omdat die niet de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om belangenvermenging en partijdigheid te vermijden. Dat meldt de Botanique vanmiddag. Volgens de rechtbank was de toekenning van de concessie van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo in strijd met de beginsels van onder meer concurrentie en onpartijdigheid. De rechtbank besliste daarop om het contract tussen de stad en Brussels Expo te verbreken. (Belga)

De Raad van State verwierp in augustus 2017 de beslissing van de stad Brussel om het precair gebruik van het Koninklijk Circus toe te kennen aan Brussels Expo. Het consortium Sportpaleis-Botanique had zich daartegen verzet. De Botanique baatte de zaal zelf uit, maar dat contract werd door het stadsbestuur vroegtijdig stopgezet om het vervolgens aan de vzw Brussels Expo - die ze zelf beheert - toe te wijzen. De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de stad Brussel omdat die niet de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om belangenvermenging en partijdigheid te vermijden. Dat meldt de Botanique vanmiddag. Volgens de rechtbank was de toekenning van de concessie van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo in strijd met de beginsels van onder meer concurrentie en onpartijdigheid. De rechtbank besliste daarop om het contract tussen de stad en Brussels Expo te verbreken. (Belga)