Het incident gebeurde op 19 november 2011. In de 86ste minuut van de wedstrijd kwam het tot een duel tussen de centrale voorspeler van Itegem, Jonas V.P, en de Hallaarse verdediger, Jonas B. Volgens V.P. vielen beiden op de grond en zou zijn tegenstrever hem in zijn kruis gepakt hebben. Daarop weerde hij zich af en schopte hij ongewild tegen het hoofd van B. Volgens B. gebeurde dit opzettelijk. Omdat het slachtoffer de wedstrijd nog uitspeelde en later klacht indiende bij de politie, kwam de zaak voor de correctionele rechtbank. In het andere geval had de voetbalbond moeten tussenbeide komen. De rechter vroeg het wedstrijdverslag op bij de scheidsrechter en oordeelde dat het wel degelijk ging om natrappen. De beschuldigde kreeg een opschorting, wat betekent dat hij geen bijkomende straf krijgt als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Hij moet zijn slachtoffer, die diende geopereerd te worden in zijn aangezicht, wel een vergoeding van 513,96 euro. (COR 332)

Het incident gebeurde op 19 november 2011. In de 86ste minuut van de wedstrijd kwam het tot een duel tussen de centrale voorspeler van Itegem, Jonas V.P, en de Hallaarse verdediger, Jonas B. Volgens V.P. vielen beiden op de grond en zou zijn tegenstrever hem in zijn kruis gepakt hebben. Daarop weerde hij zich af en schopte hij ongewild tegen het hoofd van B. Volgens B. gebeurde dit opzettelijk. Omdat het slachtoffer de wedstrijd nog uitspeelde en later klacht indiende bij de politie, kwam de zaak voor de correctionele rechtbank. In het andere geval had de voetbalbond moeten tussenbeide komen. De rechter vroeg het wedstrijdverslag op bij de scheidsrechter en oordeelde dat het wel degelijk ging om natrappen. De beschuldigde kreeg een opschorting, wat betekent dat hij geen bijkomende straf krijgt als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Hij moet zijn slachtoffer, die diende geopereerd te worden in zijn aangezicht, wel een vergoeding van 513,96 euro. (COR 332)