Tijdens zijn proces voor het hof van assisen van Luik werd Patrice Debruyne tot levenslang veroordeeld omdat hij een huurmoordenaar had aangeworven om Cindy Ory, Edith Guilleaume en Eric Guilleaume om te brengen in 1997 en 1998. Enkele dagen voor zijn assisenproces in 2009 zou Patrice Debruyne bedreigingen geuit hebben tegen de moeder van zijn dochter en haar onder druk gezet hebben om hem toelating te geven zijn toen zevenjarige dochter te zien. Het parket vorderde een principiële veroordeling, die zal opgeslorpt worden door zijn veroordeling door assisen. Maar de verdediging vocht de werkelijkheid van de feiten aan en verklaarde dat Patrice Debruyne zich enkel gedroeg als een vader die het contact met zijn dochter werd ontzegd voor een belangrijk proces. De advocaat wees er op dat de procedure vooral was ingegeven in de context van het assisenproces en die de vrijlating van Debruyne moest vertragen. De rechtbank sprak hem vrij van intimidatie en bedreigingen. Patrice Debruyne, die blind is geworden na een zelfmoordpoging in december 1996, zou binnenkort een procedure voor een vervroegde vrijlating kunnen inleiden. (505)

Tijdens zijn proces voor het hof van assisen van Luik werd Patrice Debruyne tot levenslang veroordeeld omdat hij een huurmoordenaar had aangeworven om Cindy Ory, Edith Guilleaume en Eric Guilleaume om te brengen in 1997 en 1998. Enkele dagen voor zijn assisenproces in 2009 zou Patrice Debruyne bedreigingen geuit hebben tegen de moeder van zijn dochter en haar onder druk gezet hebben om hem toelating te geven zijn toen zevenjarige dochter te zien. Het parket vorderde een principiële veroordeling, die zal opgeslorpt worden door zijn veroordeling door assisen. Maar de verdediging vocht de werkelijkheid van de feiten aan en verklaarde dat Patrice Debruyne zich enkel gedroeg als een vader die het contact met zijn dochter werd ontzegd voor een belangrijk proces. De advocaat wees er op dat de procedure vooral was ingegeven in de context van het assisenproces en die de vrijlating van Debruyne moest vertragen. De rechtbank sprak hem vrij van intimidatie en bedreigingen. Patrice Debruyne, die blind is geworden na een zelfmoordpoging in december 1996, zou binnenkort een procedure voor een vervroegde vrijlating kunnen inleiden. (505)