Volgens DCI België zitten vandaag meer dan 200 minderjarige asielzoekers op hotel, terwijl honderden anderen op straat moeten leven. Tijdens de pleidooizitting van maandag wezen de advocaten van DCI België erop dat de wet voorziet dat elke minderjarige die in België aankomt, recht heeft op opvang, begeleiding, scholing en juridische bijstand. DCI België eist voor elke minderjarige onderdak, omkadering, scholing, juridische bijstand en materiële hulp die minstens evenveel bedraagt als de integratietegemoetkoming, en verbindt aan die eis een dwangsom van 500 euro per dag, per minderjarige en per inbreuk. De advocaten van de Belgische staat en Fedasil voerden dan weer een ontvankelijkheidsdiscussie over de klacht van de vereniging. Binnen de maand spreekt de rechtbank zich uit. (KAV)

Volgens DCI België zitten vandaag meer dan 200 minderjarige asielzoekers op hotel, terwijl honderden anderen op straat moeten leven. Tijdens de pleidooizitting van maandag wezen de advocaten van DCI België erop dat de wet voorziet dat elke minderjarige die in België aankomt, recht heeft op opvang, begeleiding, scholing en juridische bijstand. DCI België eist voor elke minderjarige onderdak, omkadering, scholing, juridische bijstand en materiële hulp die minstens evenveel bedraagt als de integratietegemoetkoming, en verbindt aan die eis een dwangsom van 500 euro per dag, per minderjarige en per inbreuk. De advocaten van de Belgische staat en Fedasil voerden dan weer een ontvankelijkheidsdiscussie over de klacht van de vereniging. Binnen de maand spreekt de rechtbank zich uit. (KAV)