De drie Roemenen werkten officieel voor het Slowaaks bedrijf CTES, onderaannemer van EKB, en vielen dus ook onder de Slowaakse arbeids- en loonvoorwaarden. De chauffeurs werkten 60 à 80 uur per week en kregen daarvoor een nettoloon van 400 euro, aangevuld met een onkostenvergoeding. In 2012 werden ze ontslagen. Vakbond ACV-Transcom stapte daarop naar de arbeidsrechtbank in Antwerpen. Die oordeelde op 14 april dat er afdoende bewijzen waren dat de Roemenen niet voor CTES, maar wel voor EKB werkten en dus naar Belgische normen vergoed dienden te worden. EKB werd veroordeeld tot de betaling van achterstallige lonen, vergoedingen, vakantiegeld, eindejaarspremies en ontslagvergoedingen voor een totaal van bijna 260.000 euro. Advocaat Erik Maes, die voor de curator van EKB optrad, betwist dat het om sociale dumping ging. ACV-Transcom gaat met zijn advocaat bekijken hoe de achterstallen van de truckers gerecupereerd kunnen worden, hetzij van het Fonds voor Sluitingen, hetzij uit het faillissement of elders. (Belga)

De drie Roemenen werkten officieel voor het Slowaaks bedrijf CTES, onderaannemer van EKB, en vielen dus ook onder de Slowaakse arbeids- en loonvoorwaarden. De chauffeurs werkten 60 à 80 uur per week en kregen daarvoor een nettoloon van 400 euro, aangevuld met een onkostenvergoeding. In 2012 werden ze ontslagen. Vakbond ACV-Transcom stapte daarop naar de arbeidsrechtbank in Antwerpen. Die oordeelde op 14 april dat er afdoende bewijzen waren dat de Roemenen niet voor CTES, maar wel voor EKB werkten en dus naar Belgische normen vergoed dienden te worden. EKB werd veroordeeld tot de betaling van achterstallige lonen, vergoedingen, vakantiegeld, eindejaarspremies en ontslagvergoedingen voor een totaal van bijna 260.000 euro. Advocaat Erik Maes, die voor de curator van EKB optrad, betwist dat het om sociale dumping ging. ACV-Transcom gaat met zijn advocaat bekijken hoe de achterstallen van de truckers gerecupereerd kunnen worden, hetzij van het Fonds voor Sluitingen, hetzij uit het faillissement of elders. (Belga)