Het Antwerpse stadsbestuur wil in het kader van de heraanleg van de De Keyserlei de lindebomen kappen en vervangen door essen. Groen! vindt dat om allerlei redenen geen kwalitatief gelijkwaardig alternatief en verweet het stadsbestuur dat er nooit onderzocht werd of de lindebomen niet gewoon konden blijven staan. De rechter wees er in haar vonnis op dat dit wel degelijk overwogen werd. Een boom- en groendeskundige en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden de bomen daarom onderzocht. Uit hun onderzoek bleek echter dat de lindebomen zich in een matige tot slechte conditie bevinden en dat 22 bomen sowieso al gekapt moeten worden omdat ze ziek zijn. Het verplaatsen van de bomen tijdens de werken zou nog meer verval kunnen veroorzaken en het zou ook drie tot vijf jaar duren voordat ze weer volledig hersteld zijn. Het herplanten van de lindebomen kost bovendien meer dan nieuwe bomen zetten. Door dit alles en door het feit dat de Stad ook alles volgens het boekje had gedaan, zag de rechter geen reden om in te gaan op het verzoek van Groen! . De lindebomen mogen dus tegen de vlakte gaan. (JDE)

Het Antwerpse stadsbestuur wil in het kader van de heraanleg van de De Keyserlei de lindebomen kappen en vervangen door essen. Groen! vindt dat om allerlei redenen geen kwalitatief gelijkwaardig alternatief en verweet het stadsbestuur dat er nooit onderzocht werd of de lindebomen niet gewoon konden blijven staan. De rechter wees er in haar vonnis op dat dit wel degelijk overwogen werd. Een boom- en groendeskundige en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden de bomen daarom onderzocht. Uit hun onderzoek bleek echter dat de lindebomen zich in een matige tot slechte conditie bevinden en dat 22 bomen sowieso al gekapt moeten worden omdat ze ziek zijn. Het verplaatsen van de bomen tijdens de werken zou nog meer verval kunnen veroorzaken en het zou ook drie tot vijf jaar duren voordat ze weer volledig hersteld zijn. Het herplanten van de lindebomen kost bovendien meer dan nieuwe bomen zetten. Door dit alles en door het feit dat de Stad ook alles volgens het boekje had gedaan, zag de rechter geen reden om in te gaan op het verzoek van Groen! . De lindebomen mogen dus tegen de vlakte gaan. (JDE)