Bij deze wensen wij te reageren op het artikel "Wat heeft de Carré te maken met puppy's" dat verscheen op de website www.knack.be op 28/11/2014 en dat werd geschreven door A. Godfroid en J. Pypen. Wij stellen daarbij vast dat wij in dit artikel expliciet werden vernoemd en dat er ook meermaals impliciet naar ons werd verwezen. De aantijgingen die daarbij aan ons adres worden gedaan zijn onjuist en onaanvaardbaar. Zonder volledig te willen zijn en onder voorbehoud van verdere aanvulling wijzen wij onder meer op bet volgende.

1.

In dit artikel wordt gesteld dat wij voor overlast zouden zorgen en dat wij veel geld zouden verdienen met de verkoop van geïmporteerde puppy's. Er wordt ook gewaagd van zieke dieren die we zouden verkopen. Dit is onjuist en onaanvaardbaar.

1.1 Wij zijn een door de overheid erkende handelaar-kweker van puppy's. Wij leven de Belgische wetgeving strikt na. Wij worden nauwgezet gecontroleerd door de terzake bevoegde overheidsdiensten. Onze uitrusting, infrastructuur alsook ons personeel voldoet volkomen aan de normen van de Belgische wetgeving.

De buitenlandse partners waar wij een beroep op doen voldoen eveneens aan de voorschriften uit de Belgische wetgeving. Zij zijn eveneens erkend door de Belgische overheid.

1.2 Het transport van de dieren naar België gebeurt cfr. strenge wettelijke voorschriften die gelden. De puppy's en kittens, die allemaal voorzien zijn van een microchip en een EU-paspoort, worden vervoerd met aangepaste voertuigen. Hierbij is er voldoende fris drinkwater aanwezig en zijn de transportboxen voldoende ruim en proper.

Overigens worden de transporten en dieren voor vertrek bij de Belgische overheid aangemeld en zijn er geregelde controles door inspecteurs van bet FAVV.

Wij distantiëren ons overigens van welkdanig illegaal circuit ook wat de handel in puppy's en kittens betreft. Wij hebben hier geenszins iets mee te maken en maken er hoegenaamd geen deel van uit. Wij frauderen niet, noch met registratiechips, noch met paspoorten of vaccinatiestickers. Wij hebben respect voor dieren en bezondigen ons geenszins aan praktijken die dierenleed zouden veroorzaken, wel integendeel.

1.3 De bewering dat wij zieke dieren zouden verkopen, is al evenmin onjuist. Het gebeurt (evident en helaas) al eens dat een dier ziek wordt. Dit gebeurt echter ook bij hobbyfokkers, asielen als bij mensen die al jaren een hond hebben.

2.

Wij hebben alle noodzakelijke vergunningen correct aangevraagd (zonder achterhouding van wat ook) en ook verkregen.

De beweringen van de auteurs die het tegendeel suggereren, zijn dan ook onaanvaardbaar.

3.

Tot slot stoort het dat de heer Godfroid, die auteur is van dit artikel, tegelijk ook advocaat is van een tegenpartij in een procedure die wij actueel voeren.

Bij deze cumulatie van hoedanigheden kan men enkel de nodige vragen stellen.

Bij deze wensen wij te reageren op het artikel "Wat heeft de Carré te maken met puppy's" dat verscheen op de website www.knack.be op 28/11/2014 en dat werd geschreven door A. Godfroid en J. Pypen. Wij stellen daarbij vast dat wij in dit artikel expliciet werden vernoemd en dat er ook meermaals impliciet naar ons werd verwezen. De aantijgingen die daarbij aan ons adres worden gedaan zijn onjuist en onaanvaardbaar. Zonder volledig te willen zijn en onder voorbehoud van verdere aanvulling wijzen wij onder meer op bet volgende.1.In dit artikel wordt gesteld dat wij voor overlast zouden zorgen en dat wij veel geld zouden verdienen met de verkoop van geïmporteerde puppy's. Er wordt ook gewaagd van zieke dieren die we zouden verkopen. Dit is onjuist en onaanvaardbaar.1.1 Wij zijn een door de overheid erkende handelaar-kweker van puppy's. Wij leven de Belgische wetgeving strikt na. Wij worden nauwgezet gecontroleerd door de terzake bevoegde overheidsdiensten. Onze uitrusting, infrastructuur alsook ons personeel voldoet volkomen aan de normen van de Belgische wetgeving.De buitenlandse partners waar wij een beroep op doen voldoen eveneens aan de voorschriften uit de Belgische wetgeving. Zij zijn eveneens erkend door de Belgische overheid.1.2 Het transport van de dieren naar België gebeurt cfr. strenge wettelijke voorschriften die gelden. De puppy's en kittens, die allemaal voorzien zijn van een microchip en een EU-paspoort, worden vervoerd met aangepaste voertuigen. Hierbij is er voldoende fris drinkwater aanwezig en zijn de transportboxen voldoende ruim en proper.Overigens worden de transporten en dieren voor vertrek bij de Belgische overheid aangemeld en zijn er geregelde controles door inspecteurs van bet FAVV.Wij distantiëren ons overigens van welkdanig illegaal circuit ook wat de handel in puppy's en kittens betreft. Wij hebben hier geenszins iets mee te maken en maken er hoegenaamd geen deel van uit. Wij frauderen niet, noch met registratiechips, noch met paspoorten of vaccinatiestickers. Wij hebben respect voor dieren en bezondigen ons geenszins aan praktijken die dierenleed zouden veroorzaken, wel integendeel.1.3 De bewering dat wij zieke dieren zouden verkopen, is al evenmin onjuist. Het gebeurt (evident en helaas) al eens dat een dier ziek wordt. Dit gebeurt echter ook bij hobbyfokkers, asielen als bij mensen die al jaren een hond hebben.2. Wij hebben alle noodzakelijke vergunningen correct aangevraagd (zonder achterhouding van wat ook) en ook verkregen.De beweringen van de auteurs die het tegendeel suggereren, zijn dan ook onaanvaardbaar.3. Tot slot stoort het dat de heer Godfroid, die auteur is van dit artikel, tegelijk ook advocaat is van een tegenpartij in een procedure die wij actueel voeren.Bij deze cumulatie van hoedanigheden kan men enkel de nodige vragen stellen.