Tijdens de eerste golf werd het aantal gedetineerden met bijna 10 procent verminderd. Dat gebeurde volgens de Toezichtsraad dankzij initiatieven die de minister van Justitie tijdelijk had genomen om de druk op de gevangenissen te verlichten en de gevangenisbevolking te verminderen. "Deze initiatieven zijn ook zeer doeltreffend geweest om de verspreiding van het virus in de gevangenis te beperken", zegt Marc Nève, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Een jaar later is de gevangenispopulatie opnieuw op het niveau van vóór de crisis en is de recente verspreiding van het virus nog verontrustender. Bovendien zijn de afgelopen week de gevangenissen van Vorst en Gent tijdelijk onder volledige lockdown geplaatst, terwijl de gevangenis van Dendermonde sinds 1 april in lockdown is en staan drie vleugels van de gevangenis van Jamioulx onder quarantaine. "Ondanks de uiterst restrictieve maatregelen van de gevangenisadministratie om de verspreiding van het virus in de gevangenissen te voorkomen, komt COVID-19 steeds meer de gevangenissen binnen", benadrukt Nève. "En de overbevolking in sommige gevangenissen dwingt soms een positieve gevangene in quarantaine te worden geplaatst met een negatieve medegevangene omdat er niet genoeg ruimte is om hen te scheiden." De Toezichtsraad roept de autoriteiten op om in het kader van de vaccinatie tegen COVID-19 voorrang te geven aan gedetineerden en de vaccinatiestrategie te versnellen. "Naar het voorbeeld van wat in de rusthuizen is toegepast, zal alleen de vaccinatie van het personeel en de gevangenen hun een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en een versoepeling van de momenteel geldende sanitaire maatregelen mogelijk maken", aldus Nève. (Belga)

Tijdens de eerste golf werd het aantal gedetineerden met bijna 10 procent verminderd. Dat gebeurde volgens de Toezichtsraad dankzij initiatieven die de minister van Justitie tijdelijk had genomen om de druk op de gevangenissen te verlichten en de gevangenisbevolking te verminderen. "Deze initiatieven zijn ook zeer doeltreffend geweest om de verspreiding van het virus in de gevangenis te beperken", zegt Marc Nève, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Een jaar later is de gevangenispopulatie opnieuw op het niveau van vóór de crisis en is de recente verspreiding van het virus nog verontrustender. Bovendien zijn de afgelopen week de gevangenissen van Vorst en Gent tijdelijk onder volledige lockdown geplaatst, terwijl de gevangenis van Dendermonde sinds 1 april in lockdown is en staan drie vleugels van de gevangenis van Jamioulx onder quarantaine. "Ondanks de uiterst restrictieve maatregelen van de gevangenisadministratie om de verspreiding van het virus in de gevangenissen te voorkomen, komt COVID-19 steeds meer de gevangenissen binnen", benadrukt Nève. "En de overbevolking in sommige gevangenissen dwingt soms een positieve gevangene in quarantaine te worden geplaatst met een negatieve medegevangene omdat er niet genoeg ruimte is om hen te scheiden." De Toezichtsraad roept de autoriteiten op om in het kader van de vaccinatie tegen COVID-19 voorrang te geven aan gedetineerden en de vaccinatiestrategie te versnellen. "Naar het voorbeeld van wat in de rusthuizen is toegepast, zal alleen de vaccinatie van het personeel en de gevangenen hun een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en een versoepeling van de momenteel geldende sanitaire maatregelen mogelijk maken", aldus Nève. (Belga)