Chat mee over het nieuwe politieke jaar:

Premier Charles Michel opent morgen met zijn State of the Union het nieuwe politieke jaar. Hij kan buigen op een - naar eigen zeggen - 'historische taxshift' en goede peilingen. Wat mag u verwachten van het tweede jaar van de 'Zweedse regering'?

Vraag het aan politicoloog Carl Devos, politiek redacteur Walter Pauli (Knack) en Olivier Mouton (LeVif), biograaf van Michel.

Michel Maus: 'Boerenbedrog'

Professor fiscaliteit Michel Maus (VUB) is niet mals voor de taxshift van de regering-Michel. 'Dat wie minder dan 2.800 euro bruto per maand verdient, nu 100 euro per maand netto meer zou overhouden, is gewoon boerenbedrog,' zo laat hij optekenen in de Gazet van Antwerpen. In de praktijk zullen heel weinig mensen die 100 euro nette overhouden, aldus de professor.

Mensen met drie kinderen ten laste bijvoorbeeld, zullen de dans ontspringen, weet hij. Een alleenstaande met een laag loon houdt het meeste over, zegt de fiscaal expert. Hij benadrukt ook dat een aantal consumptieartikelen duurder wordt. 'Ook dat moet je van die 100 euro netto per maand aftrekken.'

Maus betreurt dat Michel I geen echte hervorming van ons fiscaal systeem heeft doorgevoerd. 'Nu zit je niet met modernisering, maar met wat puzzelwerk.'

Ook in De Morgen is Maus erg scherp: 'Als de taxshift al de geschiedenis in zal gaan, dan zal het omwille van de gemiste kansen zijn.' Ook al heeft die tax shift zijn verdiensten, het akkoord 'nodigt helemaal niet uit om de Brabançonne te zingen.'

'Het oogt mooi dat de regering Michel er na een jaar in geslaagd is om deze taxshift-light door te voeren, maar veel meer dan een eerste stap is het niet', oordeelt Ewald Pironet, senior writer van Knack.

'Om echt van 'verandering' te kunnen spreken, moet er nog heel veel gebeuren'

Gazet van Antwerpen: 'Zweem van onrechtvaardigheid had gemakkelijk vermeden kunnen worden'

Nog in Gazet van Antwerpen spreekt hoofdredacteur Kris Vanmarsenille in haar standpunt van 'een doorbraak en een gemiste kans'. Door lage en middelgrote inkomens minder te belasten, doet deze regering 'precies wat ze heeft beloofd'. Maar het gebrek aan een vermogenswinstbelasting, 'grote afwezige', 'blijft boven deze "historische" taxshift een zweem van onrechtvaardigheid hangen. en dat had gemakkelijk vermeden kunnen worden.'

Het Laatste Nieuws: 'Tournée Générale'

In het Laatste Nieuws klinkt het dat de taxshift neerkomt op een 'tournée générale': geld voor iedereen, klinkt het in de verslaggeving en ook bij editorialist Luc Van der Kelen. Die laatste heeft vooral woorden van lof voor de premier. 'De PS van Elio Di Rupo zou beter ophouden met op hem neer te kijken.'

De regering-Michel grijpt terug naar liberale klassiekers, weet Van der Kelen: '"Meer geld voor iedereen" heet dat.' Hij waarschuwt wel voor het gat van een half miljard in de begroting, dat in oktober werd ontdekt. En is daarbij scherp voor de N-VA-minister Johan Van Overtveldt: 'In de tijd dat minister van Financiën Van Overtveldt nog hoofdredacteur van 'Trends' was, zou hij daar geen spaander heel hebben van hebben gelaten.'

Dat gat werd gedicht, schrijft de krant, maar 'niet zonder truken van de foor' of 'creativiteit': het zoeken naar extra inkomsten uit taksen en accijnzen.

SP.A: 'Kosten onmiddelijk voelbaar, voordelen pas aan einde'

'De kosten voor de gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden zijn onmiddellijk voelbaar, terwijl de voordelen voor sommige werkenden alleen maar beloftes zijn voor het einde van de legislatuur', reageert oppositiepartij SP.A op het akkoord dat de federale regering pas bereikte over de begroting en de taxshift.

De Vlaamse socialisten maken zich naar eigen zeggen zorgen over de algemene lastenverlaging, omdat die niet gericht is op de lage lonen. 'Uit alle studies blijkt dat een lastenverlaging de grootste impact heeft als deze focust op lage lonen. Met een verlaging van de lasten met 1 procent voor de lage lonen, creëer je 1 procent jobs. Eenzelfde lastenverlaging voor hogere lonen zorgt slechts voor 0,30 procent nieuwe jobs', luidt het in een reactie van Kamerfractieleider Meryame Kitir en KamerlidPeter Vanvelthoven.

De socialisten hekelen dat de hogere accijnzen en btw al onmiddellijk op volle kracht komen, terwijl dat voor de beloofde voordelen niet zo is. 'De belofte van de eerder aangekondigde 100 euro extra voor iedereen die werkt wordt al een eerste keer teruggedraaid, want ze komt er nu maar voor de helft van de mensen en pas tegen het einde van de legislatuur. De lasten krijgen de gezinnen onmiddellijk, de lusten eventueel zijn voor het einde van de legislatuur', luidt het.

SP.A heeft ook kritiek op het uitblijven van een 'ernstige bijdrage van de grote vermogens'. 'De ongelijkheid zal toenemen', zeggen de socialisten. Als alternatief stellen zij een 'grote fiscale hervorming' voor waarbij inkomsten uit vermogen en werken gelijk behandeld worden.

Groen: 'Begrotingsoefening, maar geen operatie rechtvaardigheid'

Kristof Calvo, Belga Image
Kristof Calvo © Belga Image

'Dit is een oefening om de begroting te doen kloppen, maar niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid', reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op het federale regeringsakkoord over de taxshift en de begroting.

De aandacht voor zelfstandigen en kleine ondernemingen en de lastenverlaging voor werkenden zijn voor Groen positieve punten. 'De regering-Michel zou echter veel verder moeten gaan. Een echte taxshift met een bijdrage van de grootste vermogens blijft dan ook onze ambitie. Pas dan maak je de belastingen eerlijker. Nu is er enkel een minispeculatietaks. Michel en zijn ministers zwijgen vandaag de vele facturen en besparingen in de sociale zekerheid dood. Maar ook dat is hun beleid', zegt Calvo.

Groen hoopt ook snel duidelijkheid te krijgen over alle maatregelen. 'Over de 100 euro extra heeft regering al van alles gezegd. Eerst was het voor iedereen, dan voor 30%, nu voor de helft van de werknemers. Wat is het nu? Ik hoop dat de premier deze keer meteen eerlijk en transparant werkt'.

PS: 'Kosten gaan meteen omhoog, lastenverlagingen slechts geleidelijk'

Elio Di Rupo (PS), BELGA
Elio Di Rupo (PS) © BELGA

Oppositiepartij PS is niet te spreken over de taxshift die de centrumrechtse regering van premier Charles Michel (MR) heeft afgesproken. De kosten voor de mensen gaan meteen omhoog, maar de lastenverlagingen gebeuren slechts geleidelijk in aanloop naar 2019, hekelt voorzitter Elio Di Rupo.

'De btw-verhoging op elektriciteit, de verhoging van de taksen op diesel, de indexsprong, ... Dat allemaal gebeurt onmiddellijk', sneert Di Rupo. 'De verlaging van de belastingen? Die komt slechts progressief tegen 2019.'

'Op langere termijn zien we duidelijk dat de regering met de ene hand terugneemt wat ze gaf met de andere. Ze financiert de belastingverlagingen en verhoogt de taksen op verbruik. Tel daar de indexsprong nog bij en je ziet duidelijk dat de werknemers geld verliezen', klinkt het. Voor de Franstalige socialisten is al lang duidelijk 'dat de werknemers, gepensioneerden en de ontvangers van sociale uitkeringen de taxshift betalen'.

'De regering verhoogt een hele reeks belastingen voor hen en vraagt slechts peanuts van de rijken. Er is geen sprake van een belasting op vermogens en de taks op meerwaarden is symbolisch: ze brengt 25 keer minder op dan de verhoging van de btw op elektriciteit.'

Tot slot merkt de PS op dat ze nog heel wat vragen heeft bij het cijferwerk van de regering. De socialisten wachten naar eigen zeggen 'vol ongeduld' op de evaluatie door het Rekenhof.

PVDA: 'Winnaars van de begroting zijn de grote bedrijven'

Peter Mertens (PVDA) , BELGA
Peter Mertens (PVDA) © BELGA

De extreemlinkse partij PVDA noemt de taxshift van de regering-Michel 'een rookgordijn'. 'Waar is die 100 euro? Nergens!', zegt voorzitter Peter Mertens. 'Alleen al met de verhoging van de btw op elektriciteit en de verhoging van accijnzen zal een gezin met twee kinderen elk jaar meer dan 600 euro inleveren. Die 600 euro komt bovenop die andere 1.200 euro inleveringen, het effect van de indexsprong.'

'Liberalen en nationalisten roepen allemaal: 'Minder belastingen, minder belastingen, minder belastingen.' En wat hebben we gekregen? Meer taksen, meer taksen, meer taksen, minder diensten en minder koopkracht', zegt Mertens. De nieuwe taksen die de regering invoert, zijn volgens PVDA bovendien sociaal onrechtvaardig. 'Wie weinig heeft, betaalt voor wie al veel heeft. De echte winnaars van de begroting zijn in de eerste plaats de grote bedrijven.'

Werkgevers hebben vragen bij frisdranktaks

Werkgeversorganisaties zijn positief over sommige maatregelen die de regering zaterdag heeft aangekondigd. NSZ ziet 'veel lekkers' voor zelfstandigen en kmo's, onder meer door de verlaging van de sociale bijdragen. Maar er zijn ook bedenkingen: de taks op ongezonde producten doet volgens VBO 'vele wenkbrauwen fronsen'.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gaat nog niet in detail, maar is alvast tevreden dat de regering 'deze delicate oefening tot een goed einde heeft gebracht en dat er nu duidelijkheid is over de modaliteiten van de taxshift'.

De lastenverlaging en de KMO-maatregelen kunnen op goedkeuring van de werkgevers rekenen. NSZ vindt het 'uitstekend' dat zelfstandigen geen patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving tussen 2016 en 2020 (als ze maximaal zes mensen in dienst hebben, red.). 'De regering Michel gaf al langer dan vandaag aan alles te willen inzetten op meer jobs en houdt met deze maatregelen woord', zegt voorzitster Christine Mattheeuws. Minder enthousiast zijn de ondernemers over de taks op frisdranken.

Volgens het VBO doet 'de weinige info die daarover al bekend is geworden, de wenkbrauwen fronsen'. NSZ verwacht dat die belasting vooral nefast zal zijn voor kleinhandelszaken die vooral A-merken van frisdranken verkopen. 'Het gevolg van deze suikertaks is immers dat consumenten niet zullen opteren voor minder frisdranken, maar wel voor goedkopere frisdranken.'

Comeos, de federatie voor handel en diensten, reageert op een gelijkaardige manier. Tevredenheid is er over de loonlastenverlanging op de lage lonen: 'Met de loonlastenverlaging geeft de regering ons nu de mogelijkheid om opnieuw als sociale lift te functioneren voor laaggekwalificeerden', luidt het. Over de suikertaks vraagt Comeos overleg. 'De huidige beslissing is tot stand gekomen zonder een serieus overleg met onze sector', zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. 'Wij dringen er bij de regering dan ook op aan om over de toekomstige uitbreiding van de gezondheidstaks vooraf rond de tafel te gaan zitten met de betrokken partijen, namelijk de handel en de voedingssector.'

Vlaamse federatie van Beleggers: 'Complete waanzin'

belga
© belga

Paul Huybrechts , afscheidnemend directeur van de Vlaamse Federatie van Beleggers is niet tevreden geplande speculatietaks. 'Ik begrijp niet dat Johan Van Overtveldt zoiets kan doorvoeren', zegt hij aan De Tijd.

Volgens hem zal dit een neerwaartse spiraal creëren. Hij vreest dat de taks nieuwskomers op de beurs zal afschrikken. 'Maar de economie heeft beleggers nodig', klinkt het bij de nieuwe directeur Sven Sterckx.

'Dit is een ideologisch gedrocht', klinkt het bij Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger. Ook in De Tijd is hij er hoogst ontstemd over dat de speculatietaks een soort van 'trofee' is geworden.

De beleggers vrezen dat het geld zal wegvluchten naar buitenlandse rekeningen.

Bouwsector: 'Eerste stap in de richting van herstel'

Confederatie Bouw en Bouwunie zijn verheugd dat de regering specifieke aandacht heeft voor de problematiek van de bouwsector. 'Hiermee kan worden begonnen met een geleidelijk herstel van de werkgelegenheid', zeggen de werkgeversorganisaties in een persbericht.

'Wij vragen al maanden een oplossing voor het probleem van de deloyale concurrentie op onze bouwwerven. De regering heeft onze boodschap duidelijk goed begrepen', zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. 'Met dit engagement ziet het ernaar uit dat wij eindelijk een belangrijk signaal kunnen geven aan onze ondernemingen.'

'We zijn tevreden dat de regering het jobverlies in de bouwsector ter harte neemt', zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. 'We hopen dat de lastenvermindering voldoende zal zijn om een halt toe te roepen aan de deloyale concurrentie op onze werven en het massale jobverlies in de sector te stoppen.'

De bouwsector zegt al maandenlang een oplossing te vragen voor de oneerlijke concurrentie in ons land. 'Onze bouwbedrijven verliezen aanbestedingen en worden verplicht om personeel te ontslaan. Veel kmo's in de bouw vrezen vandaag zelfs voor hun voortbestaan', luidt het. 'Er zijn ondertussen al bijna 20.000 jobs verdwenen in de bouw. (...) Met deze taxshift zet deze regering duidelijk een stap in de goede richting.

(Belga)

Professor fiscaliteit Michel Maus (VUB) is niet mals voor de taxshift van de regering-Michel. 'Dat wie minder dan 2.800 euro bruto per maand verdient, nu 100 euro per maand netto meer zou overhouden, is gewoon boerenbedrog,' zo laat hij optekenen in de Gazet van Antwerpen. In de praktijk zullen heel weinig mensen die 100 euro nette overhouden, aldus de professor. Mensen met drie kinderen ten laste bijvoorbeeld, zullen de dans ontspringen, weet hij. Een alleenstaande met een laag loon houdt het meeste over, zegt de fiscaal expert. Hij benadrukt ook dat een aantal consumptieartikelen duurder wordt. 'Ook dat moet je van die 100 euro netto per maand aftrekken.'Maus betreurt dat Michel I geen echte hervorming van ons fiscaal systeem heeft doorgevoerd. 'Nu zit je niet met modernisering, maar met wat puzzelwerk.'Ook in De Morgen is Maus erg scherp: 'Als de taxshift al de geschiedenis in zal gaan, dan zal het omwille van de gemiste kansen zijn.' Ook al heeft die tax shift zijn verdiensten, het akkoord 'nodigt helemaal niet uit om de Brabançonne te zingen.'Nog in Gazet van Antwerpen spreekt hoofdredacteur Kris Vanmarsenille in haar standpunt van 'een doorbraak en een gemiste kans'. Door lage en middelgrote inkomens minder te belasten, doet deze regering 'precies wat ze heeft beloofd'. Maar het gebrek aan een vermogenswinstbelasting, 'grote afwezige', 'blijft boven deze "historische" taxshift een zweem van onrechtvaardigheid hangen. en dat had gemakkelijk vermeden kunnen worden.'In het Laatste Nieuws klinkt het dat de taxshift neerkomt op een 'tournée générale': geld voor iedereen, klinkt het in de verslaggeving en ook bij editorialist Luc Van der Kelen. Die laatste heeft vooral woorden van lof voor de premier. 'De PS van Elio Di Rupo zou beter ophouden met op hem neer te kijken.' De regering-Michel grijpt terug naar liberale klassiekers, weet Van der Kelen: '"Meer geld voor iedereen" heet dat.' Hij waarschuwt wel voor het gat van een half miljard in de begroting, dat in oktober werd ontdekt. En is daarbij scherp voor de N-VA-minister Johan Van Overtveldt: 'In de tijd dat minister van Financiën Van Overtveldt nog hoofdredacteur van 'Trends' was, zou hij daar geen spaander heel hebben van hebben gelaten.'Dat gat werd gedicht, schrijft de krant, maar 'niet zonder truken van de foor' of 'creativiteit': het zoeken naar extra inkomsten uit taksen en accijnzen. 'De kosten voor de gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden zijn onmiddellijk voelbaar, terwijl de voordelen voor sommige werkenden alleen maar beloftes zijn voor het einde van de legislatuur', reageert oppositiepartij SP.A op het akkoord dat de federale regering pas bereikte over de begroting en de taxshift.De Vlaamse socialisten maken zich naar eigen zeggen zorgen over de algemene lastenverlaging, omdat die niet gericht is op de lage lonen. 'Uit alle studies blijkt dat een lastenverlaging de grootste impact heeft als deze focust op lage lonen. Met een verlaging van de lasten met 1 procent voor de lage lonen, creëer je 1 procent jobs. Eenzelfde lastenverlaging voor hogere lonen zorgt slechts voor 0,30 procent nieuwe jobs', luidt het in een reactie van Kamerfractieleider Meryame Kitir en KamerlidPeter Vanvelthoven.De socialisten hekelen dat de hogere accijnzen en btw al onmiddellijk op volle kracht komen, terwijl dat voor de beloofde voordelen niet zo is. 'De belofte van de eerder aangekondigde 100 euro extra voor iedereen die werkt wordt al een eerste keer teruggedraaid, want ze komt er nu maar voor de helft van de mensen en pas tegen het einde van de legislatuur. De lasten krijgen de gezinnen onmiddellijk, de lusten eventueel zijn voor het einde van de legislatuur', luidt het.SP.A heeft ook kritiek op het uitblijven van een 'ernstige bijdrage van de grote vermogens'. 'De ongelijkheid zal toenemen', zeggen de socialisten. Als alternatief stellen zij een 'grote fiscale hervorming' voor waarbij inkomsten uit vermogen en werken gelijk behandeld worden.'Dit is een oefening om de begroting te doen kloppen, maar niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid', reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op het federale regeringsakkoord over de taxshift en de begroting.De aandacht voor zelfstandigen en kleine ondernemingen en de lastenverlaging voor werkenden zijn voor Groen positieve punten. 'De regering-Michel zou echter veel verder moeten gaan. Een echte taxshift met een bijdrage van de grootste vermogens blijft dan ook onze ambitie. Pas dan maak je de belastingen eerlijker. Nu is er enkel een minispeculatietaks. Michel en zijn ministers zwijgen vandaag de vele facturen en besparingen in de sociale zekerheid dood. Maar ook dat is hun beleid', zegt Calvo.Groen hoopt ook snel duidelijkheid te krijgen over alle maatregelen. 'Over de 100 euro extra heeft regering al van alles gezegd. Eerst was het voor iedereen, dan voor 30%, nu voor de helft van de werknemers. Wat is het nu? Ik hoop dat de premier deze keer meteen eerlijk en transparant werkt'.Oppositiepartij PS is niet te spreken over de taxshift die de centrumrechtse regering van premier Charles Michel (MR) heeft afgesproken. De kosten voor de mensen gaan meteen omhoog, maar de lastenverlagingen gebeuren slechts geleidelijk in aanloop naar 2019, hekelt voorzitter Elio Di Rupo. 'De btw-verhoging op elektriciteit, de verhoging van de taksen op diesel, de indexsprong, ... Dat allemaal gebeurt onmiddellijk', sneert Di Rupo. 'De verlaging van de belastingen? Die komt slechts progressief tegen 2019.' 'Op langere termijn zien we duidelijk dat de regering met de ene hand terugneemt wat ze gaf met de andere. Ze financiert de belastingverlagingen en verhoogt de taksen op verbruik. Tel daar de indexsprong nog bij en je ziet duidelijk dat de werknemers geld verliezen', klinkt het. Voor de Franstalige socialisten is al lang duidelijk 'dat de werknemers, gepensioneerden en de ontvangers van sociale uitkeringen de taxshift betalen'. 'De regering verhoogt een hele reeks belastingen voor hen en vraagt slechts peanuts van de rijken. Er is geen sprake van een belasting op vermogens en de taks op meerwaarden is symbolisch: ze brengt 25 keer minder op dan de verhoging van de btw op elektriciteit.' Tot slot merkt de PS op dat ze nog heel wat vragen heeft bij het cijferwerk van de regering. De socialisten wachten naar eigen zeggen 'vol ongeduld' op de evaluatie door het Rekenhof.De extreemlinkse partij PVDA noemt de taxshift van de regering-Michel 'een rookgordijn'. 'Waar is die 100 euro? Nergens!', zegt voorzitter Peter Mertens. 'Alleen al met de verhoging van de btw op elektriciteit en de verhoging van accijnzen zal een gezin met twee kinderen elk jaar meer dan 600 euro inleveren. Die 600 euro komt bovenop die andere 1.200 euro inleveringen, het effect van de indexsprong.''Liberalen en nationalisten roepen allemaal: 'Minder belastingen, minder belastingen, minder belastingen.' En wat hebben we gekregen? Meer taksen, meer taksen, meer taksen, minder diensten en minder koopkracht', zegt Mertens. De nieuwe taksen die de regering invoert, zijn volgens PVDA bovendien sociaal onrechtvaardig. 'Wie weinig heeft, betaalt voor wie al veel heeft. De echte winnaars van de begroting zijn in de eerste plaats de grote bedrijven.'Werkgeversorganisaties zijn positief over sommige maatregelen die de regering zaterdag heeft aangekondigd. NSZ ziet 'veel lekkers' voor zelfstandigen en kmo's, onder meer door de verlaging van de sociale bijdragen. Maar er zijn ook bedenkingen: de taks op ongezonde producten doet volgens VBO 'vele wenkbrauwen fronsen'. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gaat nog niet in detail, maar is alvast tevreden dat de regering 'deze delicate oefening tot een goed einde heeft gebracht en dat er nu duidelijkheid is over de modaliteiten van de taxshift'. De lastenverlaging en de KMO-maatregelen kunnen op goedkeuring van de werkgevers rekenen. NSZ vindt het 'uitstekend' dat zelfstandigen geen patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving tussen 2016 en 2020 (als ze maximaal zes mensen in dienst hebben, red.). 'De regering Michel gaf al langer dan vandaag aan alles te willen inzetten op meer jobs en houdt met deze maatregelen woord', zegt voorzitster Christine Mattheeuws. Minder enthousiast zijn de ondernemers over de taks op frisdranken. Volgens het VBO doet 'de weinige info die daarover al bekend is geworden, de wenkbrauwen fronsen'. NSZ verwacht dat die belasting vooral nefast zal zijn voor kleinhandelszaken die vooral A-merken van frisdranken verkopen. 'Het gevolg van deze suikertaks is immers dat consumenten niet zullen opteren voor minder frisdranken, maar wel voor goedkopere frisdranken.' Comeos, de federatie voor handel en diensten, reageert op een gelijkaardige manier. Tevredenheid is er over de loonlastenverlanging op de lage lonen: 'Met de loonlastenverlaging geeft de regering ons nu de mogelijkheid om opnieuw als sociale lift te functioneren voor laaggekwalificeerden', luidt het. Over de suikertaks vraagt Comeos overleg. 'De huidige beslissing is tot stand gekomen zonder een serieus overleg met onze sector', zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. 'Wij dringen er bij de regering dan ook op aan om over de toekomstige uitbreiding van de gezondheidstaks vooraf rond de tafel te gaan zitten met de betrokken partijen, namelijk de handel en de voedingssector.'Paul Huybrechts , afscheidnemend directeur van de Vlaamse Federatie van Beleggers is niet tevreden geplande speculatietaks. 'Ik begrijp niet dat Johan Van Overtveldt zoiets kan doorvoeren', zegt hij aan De Tijd. Volgens hem zal dit een neerwaartse spiraal creëren. Hij vreest dat de taks nieuwskomers op de beurs zal afschrikken. 'Maar de economie heeft beleggers nodig', klinkt het bij de nieuwe directeur Sven Sterckx.'Dit is een ideologisch gedrocht', klinkt het bij Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger. Ook in De Tijd is hij er hoogst ontstemd over dat de speculatietaks een soort van 'trofee' is geworden.De beleggers vrezen dat het geld zal wegvluchten naar buitenlandse rekeningen. Confederatie Bouw en Bouwunie zijn verheugd dat de regering specifieke aandacht heeft voor de problematiek van de bouwsector. 'Hiermee kan worden begonnen met een geleidelijk herstel van de werkgelegenheid', zeggen de werkgeversorganisaties in een persbericht.'Wij vragen al maanden een oplossing voor het probleem van de deloyale concurrentie op onze bouwwerven. De regering heeft onze boodschap duidelijk goed begrepen', zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. 'Met dit engagement ziet het ernaar uit dat wij eindelijk een belangrijk signaal kunnen geven aan onze ondernemingen.' 'We zijn tevreden dat de regering het jobverlies in de bouwsector ter harte neemt', zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. 'We hopen dat de lastenvermindering voldoende zal zijn om een halt toe te roepen aan de deloyale concurrentie op onze werven en het massale jobverlies in de sector te stoppen.' De bouwsector zegt al maandenlang een oplossing te vragen voor de oneerlijke concurrentie in ons land. 'Onze bouwbedrijven verliezen aanbestedingen en worden verplicht om personeel te ontslaan. Veel kmo's in de bouw vrezen vandaag zelfs voor hun voortbestaan', luidt het. 'Er zijn ondertussen al bijna 20.000 jobs verdwenen in de bouw. (...) Met deze taxshift zet deze regering duidelijk een stap in de goede richting. (Belga)