'Vijftigplussers zijn niet mee met de technologie en jongeren zijn te lui om te werken'. Dat zijn vooroordelen waar die leeftijdsgroepen nog steeds tegenop moeten boksen, zegt Unia. De organisatie ziet een stijging van het aantal dossiers. Waar er vorig jaar in totaal 45 dossiers geopend werden, zijn dat er dit jaar al 74.

Bijna de helft van de dossiers werd geopend na een sollicitatie. 'Mensen krijgen dan te horen dat ze niet in aanmerking komen wegens hun leeftijd.' Vooral oudere werknemers trekken aan het kortste eind. Bijna zes op de tien van de tot nu toe geopende dossiers gaan over 45-plussers, zegt Els Keytsman, directeur van Unia, maar ook jongeren signaleren mogelijke discriminatie. 'Dan gaat het voornamelijk over vacatures met leeftijdsbeperkingen waardoor iemand van 26 al uit de boot valt.' Bij oudere sollicitanten spelen de loonkosten, maar evengoed de perceptie van werkgevers.

Unia wil een en ander aankaarten met een campagne en zet daarvoor posters en banners op websites die vooral door werkzoekenden bezocht worden. 'De campagne heeft een ironische toon. Zo willen we de aandacht trekken. Veel mensen weten niet dat leeftijd een beschermd criterium is door de antidiscriminatiewet', aldus Keytsman 'Met deze digitale campagne willen we hen bewust maken van hun rechten en informeren dat ze terecht kunnen bij Unia met vragen.'

Peeters wil sancties opleggen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nu bekijken hoe hij werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd daarvoor kan sanctioneren. Dat zegt hij aan de VRT.

Peeters broedt op sancties voor werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd, BELGA
Peeters broedt op sancties voor werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd © BELGA

'De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers is de laatste jaren sterk gestegen, en dat is een belangrijke en positieve evolutie, net als het feit dat oudere werknemers vaker zelf op zoek gaan naar een job', zegt hij. 'Daarom wil ik samen met de werkgeversorganisaties en sociale partners bekijken hoe we deze specifieke vorm van arbeidsdiscriminatie kunnen aanpakken. Het gaat niet op dat we oudere mensen aanmoedigen om zelf werk te zoeken, of hun job te behouden, terwijl ze tegelijk afgeremd worden.'

Het is niet duidelijk hoe Peeters die concreet wil aanpakken. Hij spreekt van 'sancties' en 'concrete maatregelen'. 'Ik wil niet vooruit lopen op de dialoog, maar we moeten voorkomen dat werkgevers discrimineren op leeftijd. We zouden sancties kunnen treffen, ja. Als we merken dat oudere werknemers niet aan de bak komen door hun leeftijd, dan wil ik actie kunnen ondernemen.'

Kitir: 'Onze voorstellen zijn ingediend'

Meryame Kitir", BELGA
Meryame Kitir" © BELGA

Meryame Kitir, Kamerfractieleidster voor sp.a, kijkt uit naar de acties van Peeters. 'Hoewel deze regering besliste dat we met z'n allen tot de leeftijd van 67 jaar moeten werken, wordt het steeds moeilijker om als 45-plusser nog aan de bak te geraken', zegt Kitir. 'Ik ben benieuwd welke bijkomende acties en maatregelen minister Peeters concreet voor ogen heeft.'

Zelf pleit Kitir voor praktijktesten. 'Onze voorstellen zijn ingediend', klinkt het alvast. Voor de werkgevers die flagrant discrimineren op basis van leeftijd of origine is het simpel, zegt sp.a. Zij zijn in strijd met die regelgeving en dus sanctioneerbaar. Veel moeilijker is het om niet-geuite discriminaties aan te pakken. Werkgevers zijn immers niet verplicht te motiveren waarom zij iemand niet aanwerven. 'Probeer dan maar eens aan te tonen dat het omwille van je leeftijd of kleur is. Het invoeren van praktijktesten is de beste manier om verholen discriminaties aan de oppervlakte te brengen', luidt het. af.

Unizo: 'Maak van mug geen olifant'

Voor werkgeversorganisatie Unizo staat het 'hele lage aantal klachten in 2015 en 2016' totaal niet in verhouding tot het de steeds stijgende werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers. Zo bedroeg die in 2015 voor werknemers tussen de 55 en 64 jaar 44%, ofwel een stijging van maar liefst 20% in vergelijking met 1999. Het aantal jobs voor 50-plussers steeg dit jaar met 34.690 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Unizo is een overgrote meerderheid van de werkgevers wel bereid om oudere werknemers aan te werven. Zelf moedigt de ondernemersorganisatie haar leden hiertoe ook aan via projecten als Jobstap.

Unizo benadrukt wel dat de regelgeving niet altijd meezit voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven. De organisatie verwijst naar de hogere looneisen, soms als gevolg van anciënniteitsbarema's, soms als verwachting door de sollicitant. Als de werkgever dit budget niet heeft, kan hij eenvoudigweg de oudere werknemer niet aanwerven. Voorts wijst de werkgeversorganisatie op het risico om op te draaien voor de kosten van brugpensioen bij ontslag en het recht voor 60-plussers en in sommige gevallen ook al 55-plussers op onbeperkt tijdskrediet.

(Belga/JVL/SK)

'Vijftigplussers zijn niet mee met de technologie en jongeren zijn te lui om te werken'. Dat zijn vooroordelen waar die leeftijdsgroepen nog steeds tegenop moeten boksen, zegt Unia. De organisatie ziet een stijging van het aantal dossiers. Waar er vorig jaar in totaal 45 dossiers geopend werden, zijn dat er dit jaar al 74. Bijna de helft van de dossiers werd geopend na een sollicitatie. 'Mensen krijgen dan te horen dat ze niet in aanmerking komen wegens hun leeftijd.' Vooral oudere werknemers trekken aan het kortste eind. Bijna zes op de tien van de tot nu toe geopende dossiers gaan over 45-plussers, zegt Els Keytsman, directeur van Unia, maar ook jongeren signaleren mogelijke discriminatie. 'Dan gaat het voornamelijk over vacatures met leeftijdsbeperkingen waardoor iemand van 26 al uit de boot valt.' Bij oudere sollicitanten spelen de loonkosten, maar evengoed de perceptie van werkgevers. Unia wil een en ander aankaarten met een campagne en zet daarvoor posters en banners op websites die vooral door werkzoekenden bezocht worden. 'De campagne heeft een ironische toon. Zo willen we de aandacht trekken. Veel mensen weten niet dat leeftijd een beschermd criterium is door de antidiscriminatiewet', aldus Keytsman 'Met deze digitale campagne willen we hen bewust maken van hun rechten en informeren dat ze terecht kunnen bij Unia met vragen.'Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nu bekijken hoe hij werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd daarvoor kan sanctioneren. Dat zegt hij aan de VRT. 'De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers is de laatste jaren sterk gestegen, en dat is een belangrijke en positieve evolutie, net als het feit dat oudere werknemers vaker zelf op zoek gaan naar een job', zegt hij. 'Daarom wil ik samen met de werkgeversorganisaties en sociale partners bekijken hoe we deze specifieke vorm van arbeidsdiscriminatie kunnen aanpakken. Het gaat niet op dat we oudere mensen aanmoedigen om zelf werk te zoeken, of hun job te behouden, terwijl ze tegelijk afgeremd worden.'Het is niet duidelijk hoe Peeters die concreet wil aanpakken. Hij spreekt van 'sancties' en 'concrete maatregelen'. 'Ik wil niet vooruit lopen op de dialoog, maar we moeten voorkomen dat werkgevers discrimineren op leeftijd. We zouden sancties kunnen treffen, ja. Als we merken dat oudere werknemers niet aan de bak komen door hun leeftijd, dan wil ik actie kunnen ondernemen.'Meryame Kitir, Kamerfractieleidster voor sp.a, kijkt uit naar de acties van Peeters. 'Hoewel deze regering besliste dat we met z'n allen tot de leeftijd van 67 jaar moeten werken, wordt het steeds moeilijker om als 45-plusser nog aan de bak te geraken', zegt Kitir. 'Ik ben benieuwd welke bijkomende acties en maatregelen minister Peeters concreet voor ogen heeft.'Zelf pleit Kitir voor praktijktesten. 'Onze voorstellen zijn ingediend', klinkt het alvast. Voor de werkgevers die flagrant discrimineren op basis van leeftijd of origine is het simpel, zegt sp.a. Zij zijn in strijd met die regelgeving en dus sanctioneerbaar. Veel moeilijker is het om niet-geuite discriminaties aan te pakken. Werkgevers zijn immers niet verplicht te motiveren waarom zij iemand niet aanwerven. 'Probeer dan maar eens aan te tonen dat het omwille van je leeftijd of kleur is. Het invoeren van praktijktesten is de beste manier om verholen discriminaties aan de oppervlakte te brengen', luidt het. af.Voor werkgeversorganisatie Unizo staat het 'hele lage aantal klachten in 2015 en 2016' totaal niet in verhouding tot het de steeds stijgende werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers. Zo bedroeg die in 2015 voor werknemers tussen de 55 en 64 jaar 44%, ofwel een stijging van maar liefst 20% in vergelijking met 1999. Het aantal jobs voor 50-plussers steeg dit jaar met 34.690 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Unizo is een overgrote meerderheid van de werkgevers wel bereid om oudere werknemers aan te werven. Zelf moedigt de ondernemersorganisatie haar leden hiertoe ook aan via projecten als Jobstap. Unizo benadrukt wel dat de regelgeving niet altijd meezit voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven. De organisatie verwijst naar de hogere looneisen, soms als gevolg van anciënniteitsbarema's, soms als verwachting door de sollicitant. Als de werkgever dit budget niet heeft, kan hij eenvoudigweg de oudere werknemer niet aanwerven. Voorts wijst de werkgeversorganisatie op het risico om op te draaien voor de kosten van brugpensioen bij ontslag en het recht voor 60-plussers en in sommige gevallen ook al 55-plussers op onbeperkt tijdskrediet.(Belga/JVL/SK)