Vooruit reageerde via Bruno Tobback op het akkoord. 'Het klimaatakkoord schuift de echte inspanningen door naar de gewone Vlamingen. De Vlaamse regering voorziet zelfs geen kader waardoor dit allemaal mogelijk wordt gemaakt. Dit is een bewijs dat de regering niet bereid is om fundamenteel een andere, duurzame richting in te slaan. De Vlaamse ministers hebben een hele week aan de tafel nodig gehad om een paar komma's te verplaatsen in haar bestaande, ontoereikende plannen. Als je na zo lang rond de tafel zitten geen enkele structurele ingreep kan beslissen dan kan je moeilijk nog van besturen spreken.'

Onvoldoende

Groen ging mee in de gedachtengang van de socialisten. Volgens de groenen is het plan onvoldoende om de klimaatcrisis te bedwingen. 'Moeilijke keuzes worden doorgeschoven naar de burgers, zoals het verplicht renoveren van oude woningen, maar zelf duidelijke keuzes maken zoals de slimme kilometerheffing dat durft de Vlaamse regering niet', zegt Vlaamse fractieleider Björn Rzoska. 'Uit de maatregelen die nu op tafel liggen, blijkt dat vooral gewone Vlaming zullen mogen opdraaien voor het klimaatbeleid van de Vlaamse regering. De veestapel wordt niet beperkt, de industrie en grote vervuilers blijven buiten schot. Zolang er taboes blijven bestaan, gaan we nooit stap vooruit zetten.'

Greenpeace vindt dan weer de emissiereductie tot 40% 'absoluut onvoldoende'. 'De Europese doelstelling is 55 procent en klimaatwetenschappers sporen ons aan nog ambitieuzer te zijn', zo benadrukt Mathieu Soete, campagneleider bij de milieuorganisatie. 'Ook na het krachtig signaal van de grote klimaatmars vorige maand, kiest de politiek opnieuw voor kortzichtigheid en halve maatregelen', betreurt Soete.

'We moeten dringend onze veestapel afbouwen, onze gebouwen sneller renoveren en het voortouw nemen in de industriële transitie.' 'Alle middelen waren blijkbaar goed om minister Demir toch maar naar Glasgow te laten vertrekken', luidt het tot slot. 'In plaats van een stevig klimaatplan dat een duidelijke koers uitzet, stuurt de Vlaamse regering minister Demir op pad met wat haastig bij elkaar gezochte handbagage waarin verschillende domeinen en sociale rechtvaardigheid ontbreken.'

'Asociaal beleid'

'Er is veel meer ambitie nodig in het Vlaamse klimaatbeleid, maar met deze plannen slaat de regering compleet de verkeerde richting in', reageerde de PVDA via fractieleider Jos D'Haese. 'Terwijl de regering zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt, schuift ze de factuur volledig door naar de burger. Dat elitaire klimaatbeleid is niet alleen asociaal, maar ook bijzonder inefficiënt.'

Hij vraagt zich af hoe een gewone burger kan voldoen aan de nieuwe eisen voor gebouwen. 'Zeker wanneer ze ondertussen hun wagen moeten vervangen door een peperduur elektrisch exemplaar? Ik vraag mij af in welke wereld de ministers die dat soort maatregelen nemen eigenlijk leven.' De regering had in de plaats zelf een hele reeks maatregelen kunnen nemen, zoals investeren in een beter openbaar vervoer. 'Of ambitieuze maatregelen om gezinnen te ondersteunen bij renovaties, bijvoorbeeld door de kosten voor te schieten en af te betalen via de verlaagde energiefactuur. Werk maken van publieke hernieuwbare energie. En bindende normen voor de grote vervuilers. Dat zijn stuk voor stuk maatregelen die een grote impact hebben op onze uitstoot en mensen vooruit helpen in plaats van ze op kosten te jagen', besluit D'Haese.

'Vraagtekens bij impact'

Ook Vlaams Belang had zijn zegje na het bereikte akkoord. De partij vindt de nieuwe maatregelen asociaal en twijfelt bovendien aan de impact op het klimaat. 'Het is voor jonge gezinnen die een betaalbare woning zoeken nu al enorm moeilijk er één te vinden', zegt Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert van Vlaams Belang. 'Deze renovatieverplichting zal er alleen maar toe leiden dat de droom van een eigen huis voor die gezinnen nog onbereikbaarder wordt.'

De partij noemt het voorts 'onaanvaardbaar dat de Vlaming gebruik moet maken van een warmtepomp terwijl de overheid de stroomprijs kunstmatig hoog houdt'. De partij is sceptisch over de impact die de maatregel zou hebben op de uitstoot van broeikasgassen. 'Federaal wordt onze schone stroom uit kernenergie vervangen door elektriciteit opgewekt in gesubsidieerde en vervuilende gascentrales,' zegt Sam van Rooy, 'er zijn dus heel wat vraagtekens te plaatsen bij de netto-impact van de elektrificatieverplichtingen.'

N-VA verdedigt klimaatplan

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weerlegde donderdag in Terzake op Canvas de kritiek van de oppositie dat de klimaatplannen vooral door de gezinnen moeten worden uitgevoerd. Ook landbouw en industrie zullen hun steentje bijdragen, verzekerde ze.

'Zo komt er bijvoorbeeld een aardgasheffing voor de industrie', zei Demir. 'Dat budget gaan we gebruiken om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en alleenstaanden te verlagen. Dat moet ongeveer 45 miljoen euro opbrengen.' Vanaf 2023 worden ook de subsidies voor fossiele brandstoffen in landbouw en industrie afgeschaft.

Dat zou tegen 2030 jaarlijks 170 miljoen euro moeten opbrengen. 'Zodat we ook dat uit de factuur van de gezinnen kunnen halen', aldus de minister. Demir verdedigde ook de maatregelen voor de woningmarkt. Via renteloze leningen en premies zal de verplichte renovatie behapbaar worden gemaakt, zei Demir.

Vooruit reageerde via Bruno Tobback op het akkoord. 'Het klimaatakkoord schuift de echte inspanningen door naar de gewone Vlamingen. De Vlaamse regering voorziet zelfs geen kader waardoor dit allemaal mogelijk wordt gemaakt. Dit is een bewijs dat de regering niet bereid is om fundamenteel een andere, duurzame richting in te slaan. De Vlaamse ministers hebben een hele week aan de tafel nodig gehad om een paar komma's te verplaatsen in haar bestaande, ontoereikende plannen. Als je na zo lang rond de tafel zitten geen enkele structurele ingreep kan beslissen dan kan je moeilijk nog van besturen spreken.'Groen ging mee in de gedachtengang van de socialisten. Volgens de groenen is het plan onvoldoende om de klimaatcrisis te bedwingen. 'Moeilijke keuzes worden doorgeschoven naar de burgers, zoals het verplicht renoveren van oude woningen, maar zelf duidelijke keuzes maken zoals de slimme kilometerheffing dat durft de Vlaamse regering niet', zegt Vlaamse fractieleider Björn Rzoska. 'Uit de maatregelen die nu op tafel liggen, blijkt dat vooral gewone Vlaming zullen mogen opdraaien voor het klimaatbeleid van de Vlaamse regering. De veestapel wordt niet beperkt, de industrie en grote vervuilers blijven buiten schot. Zolang er taboes blijven bestaan, gaan we nooit stap vooruit zetten.'Greenpeace vindt dan weer de emissiereductie tot 40% 'absoluut onvoldoende'. 'De Europese doelstelling is 55 procent en klimaatwetenschappers sporen ons aan nog ambitieuzer te zijn', zo benadrukt Mathieu Soete, campagneleider bij de milieuorganisatie. 'Ook na het krachtig signaal van de grote klimaatmars vorige maand, kiest de politiek opnieuw voor kortzichtigheid en halve maatregelen', betreurt Soete. 'We moeten dringend onze veestapel afbouwen, onze gebouwen sneller renoveren en het voortouw nemen in de industriële transitie.' 'Alle middelen waren blijkbaar goed om minister Demir toch maar naar Glasgow te laten vertrekken', luidt het tot slot. 'In plaats van een stevig klimaatplan dat een duidelijke koers uitzet, stuurt de Vlaamse regering minister Demir op pad met wat haastig bij elkaar gezochte handbagage waarin verschillende domeinen en sociale rechtvaardigheid ontbreken.''Er is veel meer ambitie nodig in het Vlaamse klimaatbeleid, maar met deze plannen slaat de regering compleet de verkeerde richting in', reageerde de PVDA via fractieleider Jos D'Haese. 'Terwijl de regering zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt, schuift ze de factuur volledig door naar de burger. Dat elitaire klimaatbeleid is niet alleen asociaal, maar ook bijzonder inefficiënt.' Hij vraagt zich af hoe een gewone burger kan voldoen aan de nieuwe eisen voor gebouwen. 'Zeker wanneer ze ondertussen hun wagen moeten vervangen door een peperduur elektrisch exemplaar? Ik vraag mij af in welke wereld de ministers die dat soort maatregelen nemen eigenlijk leven.' De regering had in de plaats zelf een hele reeks maatregelen kunnen nemen, zoals investeren in een beter openbaar vervoer. 'Of ambitieuze maatregelen om gezinnen te ondersteunen bij renovaties, bijvoorbeeld door de kosten voor te schieten en af te betalen via de verlaagde energiefactuur. Werk maken van publieke hernieuwbare energie. En bindende normen voor de grote vervuilers. Dat zijn stuk voor stuk maatregelen die een grote impact hebben op onze uitstoot en mensen vooruit helpen in plaats van ze op kosten te jagen', besluit D'Haese.Ook Vlaams Belang had zijn zegje na het bereikte akkoord. De partij vindt de nieuwe maatregelen asociaal en twijfelt bovendien aan de impact op het klimaat. 'Het is voor jonge gezinnen die een betaalbare woning zoeken nu al enorm moeilijk er één te vinden', zegt Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert van Vlaams Belang. 'Deze renovatieverplichting zal er alleen maar toe leiden dat de droom van een eigen huis voor die gezinnen nog onbereikbaarder wordt.' De partij noemt het voorts 'onaanvaardbaar dat de Vlaming gebruik moet maken van een warmtepomp terwijl de overheid de stroomprijs kunstmatig hoog houdt'. De partij is sceptisch over de impact die de maatregel zou hebben op de uitstoot van broeikasgassen. 'Federaal wordt onze schone stroom uit kernenergie vervangen door elektriciteit opgewekt in gesubsidieerde en vervuilende gascentrales,' zegt Sam van Rooy, 'er zijn dus heel wat vraagtekens te plaatsen bij de netto-impact van de elektrificatieverplichtingen.'Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weerlegde donderdag in Terzake op Canvas de kritiek van de oppositie dat de klimaatplannen vooral door de gezinnen moeten worden uitgevoerd. Ook landbouw en industrie zullen hun steentje bijdragen, verzekerde ze.'Zo komt er bijvoorbeeld een aardgasheffing voor de industrie', zei Demir. 'Dat budget gaan we gebruiken om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en alleenstaanden te verlagen. Dat moet ongeveer 45 miljoen euro opbrengen.' Vanaf 2023 worden ook de subsidies voor fossiele brandstoffen in landbouw en industrie afgeschaft. Dat zou tegen 2030 jaarlijks 170 miljoen euro moeten opbrengen. 'Zodat we ook dat uit de factuur van de gezinnen kunnen halen', aldus de minister. Demir verdedigde ook de maatregelen voor de woningmarkt. Via renteloze leningen en premies zal de verplichte renovatie behapbaar worden gemaakt, zei Demir.