Reacties op deal met Engie: milieuorganisaties spreken over ‘grootste geschenk ooit voor Engie’, Bouchez wil meer dan twee reactoren verlengen

Tinne Van der Straeten (Groen) en Alexander De Croo (Open VLD) op 22 juli 2022. © Belga

Nu de federale regering en energiebedrijf Engie een ‘princiepsakkoord’ hebben over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales is het volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez meteen de tijd om al een stap verder te gaan. ‘Nu moeten we kijken of we meer dan twee kernreactoren kunnen verlengen’, zo tweet de MR-voorzitter.

Met het ‘princiepsakkoord’ haalt de MR volgens Bouchez een belangrijke slag thuis. De partij dringt al een tijdje aan op het langer open houden van de kerncentrales. ‘Wat onmogelijk was, wordt mogelijk’, stelt Bouchez.

Maar Bouchez wil graag meteen verder gaan dan enkel de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3. Er moet volgens hem gekeken worden of ook andere reactoren langer open kunnen blijven. Hij vreest namelijk nog steeds voor de bevoorradingszekerheid. Volgens hem dreigen er anders ‘een black-out en dramatische prijzen’. 

 ‘Nu alle Europese landen hun afhankelijkheid van gas afbouwen, zou het omgekeerde doen onverantwoordelijk zijn. Kernenergie is een evidente keuze voor klimaat, economie en veiligheid’, besluit Bouchez op Twitter.

Milieuorganisaties: ‘Grootste geschenk ooit voor Engie’

De milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Canopea (IEW) uiten kritiek.

Dat de federale regering nu winsten en verliezen zal delen, bewijst volgens hen dat ‘kernenergie economisch niet rendabel is’. Belgische burgers moeten door het akkoord nu driemaal betalen, aldus de organisaties. ‘Voor de financiële risico’s verbonden aan de gedeelde uitbating van de reactoren, voor meer kernafval waarvoor Engie een ‘plafond’ zal bekomen, en voor fossiele subsidies voor de gascentrales’, klinkt het.

Dat ‘plafond’ houdt in dat Engie de kosten draagt voor het beheer van kernafval en splijtstoffen tot een bepaalde drempel, waarna de overheid de kosten draagt. Over hoe hoog dat plafond precies zal zijn, wordt er de komende maanden gediscussieerd. Volgens Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België, is zo ’n plafond ‘altijd Engie’s ultieme doel geweest’. Ze noemen het akkoord daarom het ‘grootste geschenk ooit voor Engie’. De organisaties wijzen op andere oplossingen om de afhankelijk van fossiele brandstoffen te minderen, zoals een verlaging van de maximumsnelheid en een verdere uitbouw van wind op zee.

Werkgevers: ‘Snelle uitvoering’

Werkgeversorganisaties Voka en VBO zijn tevreden dat de federale regering en uitbater Engie een princiepsakkoord hebben bereikt over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Beide organisaties onderstrepen wel dat het belangrijk is om het akkoord snel te finaliseren en uit te voeren.

In het akkoord leggen de regering en Engie een kader met wederzijdse engagementen vast om de onderhandelingen over de verlenging van de reactoren verder te zetten. ‘Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de twee kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn’, aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 en Tihange 2 open te houden in de komende winter. ‘We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter’, klinkt het nog.

‘We zijn tevreden met het princiepsakkoord. Het is nieuwe stap in het verlengen van de kernreactoren en geeft dus ons land en zijn economie meer vertrouwen naar de toekomstige bevoorradingszekerheid toe’, aldus Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. ‘Het princiepsakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed zullen moeten uitgewerkt worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren.’

N-VA: ‘Wanbeleid’

Oppositiepartij N-VA vindt het verontrustend dat er pas in december een definitief akkoord moet zijn over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dat is een jaar na de eerste deadline van premier Alexander De Croo, stelt Kamerlid Bert Wollants in een reactie op het princiepsakkoord dat bereikt is tussen de regering en Engie.

‘Het is nú het moment om door te zetten. Met elke maand dat we de beslissing uitstellen, wordt de kans kleiner dat we de kerncentrales operationeel kunnen krijgen in 2026’, stelt Wollants. Voor de N-VA moet ook gesproken kunnen worden over de verlenging van méér dan twee kerncentrales.

‘Een normale regering communiceert wanneer ze een écht akkoord heeft’, stelt het Kamerlid nog. ‘Maar na 21 maanden is het beter dan niets.’

Hij vreest dat de burgers en bedrijven zullen moeten opdraaien voor ‘het wanbeleid’. ‘De regeringspartijen die dit opnieuw hebben laten gebeuren, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid’, klinkt het.

Ook het Vlaams Belang is sceptisch.  ‘Het is goed dat de verwerking van kernafval voor Engie zou zijn, maar er is geen enkel zicht op de investeringen die Engie van de overheid zal vergen’, klinkt het.

En ook oppositiepartij PVDA is niet te spreken over het principeakkoord. ‘De rode lijnen die de regering eerder neergezet heeft worden nu duidelijk overschreden. De kosten voor de verlenging worden doorgeschoven naar de werkende klasse. Met deze Engie-deal gaat de regering plat op de buik voor Engie-Electrabel’, stelt Kamerlid Peter Mertens.

Partner Content