Na de woedende reacties van de Franstalige partijen op het nieuws dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een Vlaams oppositielid tot burgemeester van Linkebeek benoemt, blijft ook het Vlaams commentaar niet uit.

Volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo toont de communautaire bom van Homans meer dan ooit aan dat N-VA de partij van het conflict is. 'Altijd moet er een vijand zijn', zo schrijft hij in een column in De Morgen. 'De ene keer zijn dat de werklozen, de andere keer de oorlogsvluchtelingen en nu de Franstaligen in de Rand.' Daarnaast bewijst de benoeming volgens Calvo dat N-VA haar ware gelaat maar niet kan verstoppen. 'Ze kunnen het niet laten. Het zijn en blijven in de eerste plaats nationalisten. Ze hebben niet de moed van hun overtuiging zoals de Catalaanse en Schotse nationalisten. Maar nooit zullen ze in zulke dossiers deel willen zijn van de oplossing', aldus Calvo.

Ook politicoloog Dave Sinardet vraagt zich af of een jaar de maximumtermijn is dat N-VA zich communautair kan bedwingen. Het meest bizarre aan het dossier, vindt hij evenwel, dat er kennelijk geen wederzijds overleg is geweest tussen N-VA en MR. Bovendien helpt N-VA hiermee de PS een handje in haar oppositie tegen MR. 'Want tot nu toe was PS-oppositie tegen MR niet bepaald een groot succes', aldus Sinardet op Twitter.

Dat de burgemeesterssoap in Linkebeek een invloed zal hebben op de federale politiek staat buiten kijf. MR-voorzitter Olivier Chastel vindt de beslissing van Homans zowel onaanvaardbaar als schadelijk, met de inwoners van Linkebeek als eerste slachtoffer. 'Het is moeilijk in te beelden dat een gemeenteraadslid uit de minderheid, zonder enige ervaring op het vlak van het bestuur in een gemeente en zonder steun in het schepencollege, correct de functie van burgemeester kan uitoefenen', aldus Chastel. Voor de MR is Damien Thiéry "de enige legitieme burgemeester van Linkebeek".

CDH spreekt dan weer van een communautaire staatsgreep. De partij roept de MR op 'niet langer blind vertrouwen te schenken aan coalitiepartner N-VA, waarbij steevast de belangen en keuzes van de Franstaligen worden benadeeld'. (TE)

Na de woedende reacties van de Franstalige partijen op het nieuws dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een Vlaams oppositielid tot burgemeester van Linkebeek benoemt, blijft ook het Vlaams commentaar niet uit. Volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo toont de communautaire bom van Homans meer dan ooit aan dat N-VA de partij van het conflict is. 'Altijd moet er een vijand zijn', zo schrijft hij in een column in De Morgen. 'De ene keer zijn dat de werklozen, de andere keer de oorlogsvluchtelingen en nu de Franstaligen in de Rand.' Daarnaast bewijst de benoeming volgens Calvo dat N-VA haar ware gelaat maar niet kan verstoppen. 'Ze kunnen het niet laten. Het zijn en blijven in de eerste plaats nationalisten. Ze hebben niet de moed van hun overtuiging zoals de Catalaanse en Schotse nationalisten. Maar nooit zullen ze in zulke dossiers deel willen zijn van de oplossing', aldus Calvo.Ook politicoloog Dave Sinardet vraagt zich af of een jaar de maximumtermijn is dat N-VA zich communautair kan bedwingen. Het meest bizarre aan het dossier, vindt hij evenwel, dat er kennelijk geen wederzijds overleg is geweest tussen N-VA en MR. Bovendien helpt N-VA hiermee de PS een handje in haar oppositie tegen MR. 'Want tot nu toe was PS-oppositie tegen MR niet bepaald een groot succes', aldus Sinardet op Twitter.Dat de burgemeesterssoap in Linkebeek een invloed zal hebben op de federale politiek staat buiten kijf. MR-voorzitter Olivier Chastel vindt de beslissing van Homans zowel onaanvaardbaar als schadelijk, met de inwoners van Linkebeek als eerste slachtoffer. 'Het is moeilijk in te beelden dat een gemeenteraadslid uit de minderheid, zonder enige ervaring op het vlak van het bestuur in een gemeente en zonder steun in het schepencollege, correct de functie van burgemeester kan uitoefenen', aldus Chastel. Voor de MR is Damien Thiéry "de enige legitieme burgemeester van Linkebeek". CDH spreekt dan weer van een communautaire staatsgreep. De partij roept de MR op 'niet langer blind vertrouwen te schenken aan coalitiepartner N-VA, waarbij steevast de belangen en keuzes van de Franstaligen worden benadeeld'. (TE)