Het begrotingsakkoord van de regering van premier Elio Di Rupo (PS) botst op verschillende reacties. VBO: 'Blij met overheidsbesparingen, maar minimumbelasting geeft mogelijk slecht signaal'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt het goed dat de overheid voor eigen deur veegt voor wat de besparingen betreft. Maar de minimumbelasting voor bedrijven kan een verkeerd signaal uitsturen naar, onder anderen, buitenlandse investeerders.

Het VBO stelt vast dat de begrotingscontrole vasthoudt aan het vooropgestelde traject en de regering daarmee tegemoetkomt aan de engagementen tegenover de Europese Unie. Dat is belangrijk, omdat gezonde overheidsfinanciën een basisvoorwaarde zijn om het vertrouwen te herstellen.

Het VBO vindt het ook het goed dat de regering vooral lijkt te besparen binnen de overheid en dat ze - in het licht van de afspraken in het regeerakkoord - voor eigen deur veegt, vooraleer opnieuw bij burgers en ondernemingen aan te kloppen. Maar het VBO heeft ernstige bedenkingen bij de minimumbelasting voor bedrijven. De werkgeversorganisatie wil de modaliteiten van deze beslissing eerst grondig bestuderen en haar bedenkingen vervolgens persoonlijk overmaken aan de minister van Financiën, Koen Geens (CD&V). Het VBO is immers bezorgd over het verkeerde signaal dat men met deze maatregel lijkt te geven aan onder meer buitenlandse investeerders.

Voka: 'Fairness tax is unfair voor bedrijven'

Voka noemt de fairness tax "unfair voor bedrijven". De Vlaamse werkgeversorganisatie vindt dat de minimumbelasting "de bedrijven tegen mekaar opzet". "De begroting zet bedrijven tegen mekaar op. Daarnaast rammelt de maatregel juridisch en ontmoedigt men investeerders", zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka.

"Vanaf vandaag kent België de hoogste fiscale druk op ondernemen", vervolgt Libeer. "Tot gisteren gingen alleen Frankrijk en Italië ons nog vooraf. Bedrijven betalen nu al gemiddeld 26 procent vennootschapsbelastingen, en daarnaast ook nog eens werkgeversbijdragen en andere lasten. De minimumbelasting zet grote bedrijven op tegen kleine bedrijven. Alle ondernemingen in ons land zorgen voor toegevoegde waarde. Groot en klein. De regering zou ondernemerschap beter aanmoedigen", vindt Libeer.

"De zogenaamde compensatie voor de kmo's is ook totaal verwaarloosbaar. Het gaat om een lastenverlaging van minder dan 50 euro per werknemer. Dit is zelfs geen doekje voor het bloeden." "Daarnaast is de maatregel unfair voor bedrijven die in het verleden verliezen hebben geleden", zegt Libeer. "Als zij in een latere fase weer winst maken en een dividend uitkeren, zullen ze ook door deze minimumtaks getroffen worden. Bovendien is de minimumtaks wellicht strijdig met de Europese moeder-dochterrichtlijn."

Ten slotte is de minimumbelasting volgens Libeer ook unfair voor investeerders: "Wie zal nog willen investeren als hij geen rendement kan halen via uitkering van dividenden? Zo ondermijnt men de groei en welvaart in ons land."

NSZ positief voor begroting, 'maar advocatentaks is onzinnige maatregel'

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is overwegend positief over het begrotingsakkoord, maar noemt in een persbericht op maandag de heffing van btw op erelonen van advocaten een "onzinnige maatregel".

"NSZ is tevreden dat er een 'fairness taks' komt voor grote bedrijven die nu amper belastingen betalen", zo steekt het persbericht van wal. Die taks is volgens de ondernemersorganisatie logisch en bovendien zal een derde van de opbrengsten ervan terugvloeien naar de kmo's onder de vorm van een loonlastenverlaging. Dat er geen hogere accijnzen worden geheven op diesel en benzine is volgens NSZ ook positief.

Veel minder te spreken is de ondernemersorganisatie over de invoering van btw op de erelonen van advocaten, vermits die maatregel vooral de kleinere advocatenpraktijken viseert en minder de grote advocatenkantoren.

Orde Vlaamse Balies: 'BTW op erelonen advocaten treft mensen die het al moeilijk hebben'

De invoering van 21 procent BTW op de erelonen van advocaten treft vooral die mensen die het in deze crisistijden al moeilijk hebben, zegt Eddy Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies die meer dan 10.000 Vlaamse en Brusselse advocaten groepeert. "Wat heeft men in dit land nog over voor justitie?", vraagt Eddy Boydens zich af. Justitie is, net als onderwijs of gezondheidszorg, een basisrecht. De toegang tot dat soort rechten mag niet worden aangetast."

Er worden al een hele tijd minder middelen voorzien voor justitie, stelt de Orde van Vlaamse Balies vast. Daar komt nu nog bij dat mensen een stuk meer zullen moeten neertellen, wanneer ze een beroep doen op een advocaat.

et argument van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) dat de invoering van de BTW er sowieso zou komen, omdat Europa dit vraagt, noemt Eddy Boydens onjuist. "De Europese Unie heeft sinds 1978 aanvaard dat België geen BTW heft op erelonen van advocaten. Dat is vastgelegd in een akkoord van de oprichtende lidstaten van de Unie."

Wat Europa wél vraagt, volgens Eddy Boydens, is dat er iets gedaan wordt aan de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor topsporters boven de 5.000 euro. "Dàt vindt de Belgische overheid blijkbaar belangrijker dan de toegang tot basisrechten", merkt Boydens bitter op. "Drie maanden geleden werden we nog door minister De Croo ontvangen, en gaf hij ons de indruk dat hij ook ervan overtuigd was dat die BTW-heffing voor advocaten er niet moest komen", besluit Boydens.

11.11.11 niet te spreken over snoeien in ontwikkelingssamenwerking

11.11.11 is er niet over te spreken dat de regering Di Rupo opnieuw 50 miljoen euro schrapt op het budget ontwikkelingssamenwerking. "België blijft hierdoor voor het tweede jaar op rij onder de Europese minimumafspraak", reageert algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. "In 2005 engageerden de 15 rijkste Europese landen zich er toe om vanaf 2010 minstens 0,51% van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. België was zelfs ambitieuzer en ging voor 0,7%. Maar van beide beloftes komt dus niks in huis. In 2012 haalden we 0,47%, met de verzekering dat de geschrapte projecten in 2013 opgepikt zouden worden. Maar nu zullen we opnieuw de ondergrens niet halen. In het budget voor 2013 komen we vandaag uit op maximum 0,48%, met nog een half jaar te gaan."

Wat de besparing concreet betekent is nog niet duidelijk, maar de zoveelste snoei op rij zal hoe dan ook gevolgen hebben, aldus 11.11.11. Tal van projecten of programma's die in de pijplijn zitten zullen niet kunnen doorgaan. "Of het nu over landbouwprojecten, onderwijsprojecten, gezondheidsprojecten of andere gaat, hiermee zet je een rem op ontwikkeling", aldus nog Vanden Berghe.

Boerenbond blij met verlenging van de fiscale gunstmaatregelen

Boerenbond is blij met de verlenging met twee jaar van de fiscale gunstmaatregelen voor land- en tuin bouwbedrijven, die de regering zondag in het kader van de begrotingsopmaak heeft goedgekeurd.

Deze maatregelen moeten de land- en tuinbouwbedrijven helpen om de gevolgen van de crisis van de vorige jaren te overwinnen en de uitdagingen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) aan te gaan. Vooral aan de jonge bedrijven geeft dit, volgens Boerenbond, een duidelijke stimulans.

Sinds 2009 werden specifieke fiscale gunstmaatregelen voor landbouwsteun opgenomen. Inhoudelijk bestonden ze uit een drieluik: een verlaging van het belastingtarief van 16,5 procent naar 12,5 procent op de zoogkoeienpremies en gewone toeslagrechten, een vrijstelling van belasting op de verkregen investeringssteun in de personenbelasting en ten slotte een verlaging van de belasting op investeringssteun tot 5 procent in de vennootschapsbelasting.

Belgische Brouwers zeer ontgoocheld over accijnsverhoging voor bier

De Belgische Brouwers betreuren de accijnsverhoging op bier die. "Wij zijn zeer ontgoocheld en betreuren deze regeringsbeslissing erg", zegt Sven Gatz, directeur van de Belgische Brouwers. "De consumptie van bier in ons land gaat elk jaar stelselmatig achteruit", stellen de Belgische Brouwers vast. In 2012 betekende dit een daling van de staatsinkomsten via accijnzen op bier met 3 miljoen euro tegenover 2011. In 2011 leverden de accijnzen nog 183.776.000 euro op, in 2012 was dat gedaald naar 180.797.000 euro.

Een accijnsverhoging zal extra druk leggen op de verkoop met een te verwachten verdere daling van de volumes als gevolg. Deze regeringsbeslissing zal volgens de Belgische Brouwers heel weinig effect hebben op de staatsfinanciën. De accijnsverhoging zal een negatieve invloed hebben op de bierprijs in België en zal de moeilijkheden die de horecasector kent, nog verder op de spits drijven, zo stellen de Belgische Brouwers.

Voorts zal het verschil met het andere grote bierland in de EU, Duitsland, alleen maar groter worden, waardoor onze concurrentiepositie nog meer onder druk komt te staan. De Belgische Brouwers wijzen er ook op dat de Belgische beslissing nog eens bovenop de accijnsverhoging van 160 procent in Frankrijk komt.

Het begrotingsakkoord van de regering van premier Elio Di Rupo (PS) botst op verschillende reacties. VBO: 'Blij met overheidsbesparingen, maar minimumbelasting geeft mogelijk slecht signaal'Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt het goed dat de overheid voor eigen deur veegt voor wat de besparingen betreft. Maar de minimumbelasting voor bedrijven kan een verkeerd signaal uitsturen naar, onder anderen, buitenlandse investeerders. Het VBO stelt vast dat de begrotingscontrole vasthoudt aan het vooropgestelde traject en de regering daarmee tegemoetkomt aan de engagementen tegenover de Europese Unie. Dat is belangrijk, omdat gezonde overheidsfinanciën een basisvoorwaarde zijn om het vertrouwen te herstellen. Het VBO vindt het ook het goed dat de regering vooral lijkt te besparen binnen de overheid en dat ze - in het licht van de afspraken in het regeerakkoord - voor eigen deur veegt, vooraleer opnieuw bij burgers en ondernemingen aan te kloppen. Maar het VBO heeft ernstige bedenkingen bij de minimumbelasting voor bedrijven. De werkgeversorganisatie wil de modaliteiten van deze beslissing eerst grondig bestuderen en haar bedenkingen vervolgens persoonlijk overmaken aan de minister van Financiën, Koen Geens (CD&V). Het VBO is immers bezorgd over het verkeerde signaal dat men met deze maatregel lijkt te geven aan onder meer buitenlandse investeerders. Voka: 'Fairness tax is unfair voor bedrijven'Voka noemt de fairness tax "unfair voor bedrijven". De Vlaamse werkgeversorganisatie vindt dat de minimumbelasting "de bedrijven tegen mekaar opzet". "De begroting zet bedrijven tegen mekaar op. Daarnaast rammelt de maatregel juridisch en ontmoedigt men investeerders", zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Vanaf vandaag kent België de hoogste fiscale druk op ondernemen", vervolgt Libeer. "Tot gisteren gingen alleen Frankrijk en Italië ons nog vooraf. Bedrijven betalen nu al gemiddeld 26 procent vennootschapsbelastingen, en daarnaast ook nog eens werkgeversbijdragen en andere lasten. De minimumbelasting zet grote bedrijven op tegen kleine bedrijven. Alle ondernemingen in ons land zorgen voor toegevoegde waarde. Groot en klein. De regering zou ondernemerschap beter aanmoedigen", vindt Libeer."De zogenaamde compensatie voor de kmo's is ook totaal verwaarloosbaar. Het gaat om een lastenverlaging van minder dan 50 euro per werknemer. Dit is zelfs geen doekje voor het bloeden." "Daarnaast is de maatregel unfair voor bedrijven die in het verleden verliezen hebben geleden", zegt Libeer. "Als zij in een latere fase weer winst maken en een dividend uitkeren, zullen ze ook door deze minimumtaks getroffen worden. Bovendien is de minimumtaks wellicht strijdig met de Europese moeder-dochterrichtlijn." Ten slotte is de minimumbelasting volgens Libeer ook unfair voor investeerders: "Wie zal nog willen investeren als hij geen rendement kan halen via uitkering van dividenden? Zo ondermijnt men de groei en welvaart in ons land." NSZ positief voor begroting, 'maar advocatentaks is onzinnige maatregel'Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is overwegend positief over het begrotingsakkoord, maar noemt in een persbericht op maandag de heffing van btw op erelonen van advocaten een "onzinnige maatregel"."NSZ is tevreden dat er een 'fairness taks' komt voor grote bedrijven die nu amper belastingen betalen", zo steekt het persbericht van wal. Die taks is volgens de ondernemersorganisatie logisch en bovendien zal een derde van de opbrengsten ervan terugvloeien naar de kmo's onder de vorm van een loonlastenverlaging. Dat er geen hogere accijnzen worden geheven op diesel en benzine is volgens NSZ ook positief. Veel minder te spreken is de ondernemersorganisatie over de invoering van btw op de erelonen van advocaten, vermits die maatregel vooral de kleinere advocatenpraktijken viseert en minder de grote advocatenkantoren. Orde Vlaamse Balies: 'BTW op erelonen advocaten treft mensen die het al moeilijk hebben'De invoering van 21 procent BTW op de erelonen van advocaten treft vooral die mensen die het in deze crisistijden al moeilijk hebben, zegt Eddy Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies die meer dan 10.000 Vlaamse en Brusselse advocaten groepeert. "Wat heeft men in dit land nog over voor justitie?", vraagt Eddy Boydens zich af. Justitie is, net als onderwijs of gezondheidszorg, een basisrecht. De toegang tot dat soort rechten mag niet worden aangetast." Er worden al een hele tijd minder middelen voorzien voor justitie, stelt de Orde van Vlaamse Balies vast. Daar komt nu nog bij dat mensen een stuk meer zullen moeten neertellen, wanneer ze een beroep doen op een advocaat. et argument van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) dat de invoering van de BTW er sowieso zou komen, omdat Europa dit vraagt, noemt Eddy Boydens onjuist. "De Europese Unie heeft sinds 1978 aanvaard dat België geen BTW heft op erelonen van advocaten. Dat is vastgelegd in een akkoord van de oprichtende lidstaten van de Unie." Wat Europa wél vraagt, volgens Eddy Boydens, is dat er iets gedaan wordt aan de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor topsporters boven de 5.000 euro. "Dàt vindt de Belgische overheid blijkbaar belangrijker dan de toegang tot basisrechten", merkt Boydens bitter op. "Drie maanden geleden werden we nog door minister De Croo ontvangen, en gaf hij ons de indruk dat hij ook ervan overtuigd was dat die BTW-heffing voor advocaten er niet moest komen", besluit Boydens.11.11.11 niet te spreken over snoeien in ontwikkelingssamenwerking11.11.11 is er niet over te spreken dat de regering Di Rupo opnieuw 50 miljoen euro schrapt op het budget ontwikkelingssamenwerking. "België blijft hierdoor voor het tweede jaar op rij onder de Europese minimumafspraak", reageert algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. "In 2005 engageerden de 15 rijkste Europese landen zich er toe om vanaf 2010 minstens 0,51% van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. België was zelfs ambitieuzer en ging voor 0,7%. Maar van beide beloftes komt dus niks in huis. In 2012 haalden we 0,47%, met de verzekering dat de geschrapte projecten in 2013 opgepikt zouden worden. Maar nu zullen we opnieuw de ondergrens niet halen. In het budget voor 2013 komen we vandaag uit op maximum 0,48%, met nog een half jaar te gaan." Wat de besparing concreet betekent is nog niet duidelijk, maar de zoveelste snoei op rij zal hoe dan ook gevolgen hebben, aldus 11.11.11. Tal van projecten of programma's die in de pijplijn zitten zullen niet kunnen doorgaan. "Of het nu over landbouwprojecten, onderwijsprojecten, gezondheidsprojecten of andere gaat, hiermee zet je een rem op ontwikkeling", aldus nog Vanden Berghe. Boerenbond blij met verlenging van de fiscale gunstmaatregelenBoerenbond is blij met de verlenging met twee jaar van de fiscale gunstmaatregelen voor land- en tuin bouwbedrijven, die de regering zondag in het kader van de begrotingsopmaak heeft goedgekeurd. Deze maatregelen moeten de land- en tuinbouwbedrijven helpen om de gevolgen van de crisis van de vorige jaren te overwinnen en de uitdagingen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) aan te gaan. Vooral aan de jonge bedrijven geeft dit, volgens Boerenbond, een duidelijke stimulans. Sinds 2009 werden specifieke fiscale gunstmaatregelen voor landbouwsteun opgenomen. Inhoudelijk bestonden ze uit een drieluik: een verlaging van het belastingtarief van 16,5 procent naar 12,5 procent op de zoogkoeienpremies en gewone toeslagrechten, een vrijstelling van belasting op de verkregen investeringssteun in de personenbelasting en ten slotte een verlaging van de belasting op investeringssteun tot 5 procent in de vennootschapsbelasting.Belgische Brouwers zeer ontgoocheld over accijnsverhoging voor bierDe Belgische Brouwers betreuren de accijnsverhoging op bier die. "Wij zijn zeer ontgoocheld en betreuren deze regeringsbeslissing erg", zegt Sven Gatz, directeur van de Belgische Brouwers. "De consumptie van bier in ons land gaat elk jaar stelselmatig achteruit", stellen de Belgische Brouwers vast. In 2012 betekende dit een daling van de staatsinkomsten via accijnzen op bier met 3 miljoen euro tegenover 2011. In 2011 leverden de accijnzen nog 183.776.000 euro op, in 2012 was dat gedaald naar 180.797.000 euro. Een accijnsverhoging zal extra druk leggen op de verkoop met een te verwachten verdere daling van de volumes als gevolg. Deze regeringsbeslissing zal volgens de Belgische Brouwers heel weinig effect hebben op de staatsfinanciën. De accijnsverhoging zal een negatieve invloed hebben op de bierprijs in België en zal de moeilijkheden die de horecasector kent, nog verder op de spits drijven, zo stellen de Belgische Brouwers. Voorts zal het verschil met het andere grote bierland in de EU, Duitsland, alleen maar groter worden, waardoor onze concurrentiepositie nog meer onder druk komt te staan. De Belgische Brouwers wijzen er ook op dat de Belgische beslissing nog eens bovenop de accijnsverhoging van 160 procent in Frankrijk komt.