Jaarlijks sproeit de onkruidtrein enkele honderdduizenden liters met water verdunde pesticiden en herbiciden. Onverdund gaat het om 16.000 tot 24.000 liter. Zorgwekkende cijfers, vindt Wouter Raskin. "Binnen de Europese Unie bestaat een duidelijke tendens om chemische onkruidverdelgers te vervangen door meer duurzame middelen. Ook ons land werkt hieraan mee. Zo geldt er sinds begin 2015 voor alle openbare diensten en overheden in Vlaanderen een verbod om pesticiden te gebruiken in open lucht." Toch is het toegelaten om af te wijken van dit verbod, wanneer er geen afdoende niet-chemische middelen voorhanden zijn of wanneer chemicaliënvrij beheer een te hoge kost met zich meebrengt. Spoorwegbeheerder Infrabel verkreeg zo'n toelating. Raskin erkent dat Infrabel inspanningen doet om de impact van de trein te beperken. "Zo werd er werk gemaakt van een betere selectie van de bestrijdingsmiddelen en een meer gerichte verspreiding van de producten dankzij preventieve bouwingrepen en cameradetectie. Gevoelige zones, zoals waterwingebieden, worden zelfs volledig chemicaliënvrij onderhouden." Maar de hoeveelheid gebruikte producten blijft op hetzelfde niveau en kende in 2014 zelfs opnieuw een toename. "De initiatieven van Infrabel om het gebruik van chemische verdelgers in te perken, volstaan helaas niet. We moeten daarom verder durven kijken naar maatregelen voor duurzame onkruidbestrijding, die het gebruik van chemische producten structureel kunnen vervangen", zegt Wouter Raskin. (Belga)

Jaarlijks sproeit de onkruidtrein enkele honderdduizenden liters met water verdunde pesticiden en herbiciden. Onverdund gaat het om 16.000 tot 24.000 liter. Zorgwekkende cijfers, vindt Wouter Raskin. "Binnen de Europese Unie bestaat een duidelijke tendens om chemische onkruidverdelgers te vervangen door meer duurzame middelen. Ook ons land werkt hieraan mee. Zo geldt er sinds begin 2015 voor alle openbare diensten en overheden in Vlaanderen een verbod om pesticiden te gebruiken in open lucht." Toch is het toegelaten om af te wijken van dit verbod, wanneer er geen afdoende niet-chemische middelen voorhanden zijn of wanneer chemicaliënvrij beheer een te hoge kost met zich meebrengt. Spoorwegbeheerder Infrabel verkreeg zo'n toelating. Raskin erkent dat Infrabel inspanningen doet om de impact van de trein te beperken. "Zo werd er werk gemaakt van een betere selectie van de bestrijdingsmiddelen en een meer gerichte verspreiding van de producten dankzij preventieve bouwingrepen en cameradetectie. Gevoelige zones, zoals waterwingebieden, worden zelfs volledig chemicaliënvrij onderhouden." Maar de hoeveelheid gebruikte producten blijft op hetzelfde niveau en kende in 2014 zelfs opnieuw een toename. "De initiatieven van Infrabel om het gebruik van chemische verdelgers in te perken, volstaan helaas niet. We moeten daarom verder durven kijken naar maatregelen voor duurzame onkruidbestrijding, die het gebruik van chemische producten structureel kunnen vervangen", zegt Wouter Raskin. (Belga)