"Het Rekenhof heeft zoals steeds een grondige, kritische en waardevolle analyse gemaakt op basis van de omstandige toelichtingen die door de regering werden bezorgd. Het rapport toont alvast duidelijk aan dat de schuldgraad daalt. De kentering is ingezet, maar op dat vlak is er uiteraard nog meer mogelijk via de afbouw van participaties. Dat moet de doelstelling zijn", stelt Johan Van Overtveldt, die uitkijkt naar de besprekingen die over het rapport zullen volgen in het parlement. (Belga)

"Het Rekenhof heeft zoals steeds een grondige, kritische en waardevolle analyse gemaakt op basis van de omstandige toelichtingen die door de regering werden bezorgd. Het rapport toont alvast duidelijk aan dat de schuldgraad daalt. De kentering is ingezet, maar op dat vlak is er uiteraard nog meer mogelijk via de afbouw van participaties. Dat moet de doelstelling zijn", stelt Johan Van Overtveldt, die uitkijkt naar de besprekingen die over het rapport zullen volgen in het parlement. (Belga)