De informatiemissie tegen indoctrinatie, tegen ronselen en voor re-integratie van jihadi's maakte een tussentijds rapport op dat weinig heel laat van het deradicaliseringsbeleid. "Het is een compleet fiasco, alles moet herdacht worden, alles heropgebouwd", zei de voorzitter van de wetgevende commissie van de Senaat, Philippe Bas, op een persconferentie. Hij viseerde vooral het deradicaliseringscentrum in Pontourny, het enige actieve in Frankrijk, waar jihadi's alleen vrijwillig terechtkunnen. Op dit moment verblijft er niemand in het centrum en omwonenden zijn ertegen gekant. In januari nog ontstond er ophef toen een bewoner van het centrum in verdenking werd gesteld en de gevangenis in moest. De man was lid van een netwerk van jihadi's en wou naar de Iraaks-Syrische regio. Deradicalisering blijkt nochtans een reëel fenomeen. Eind oktober 2016 waren er bijna 12.000 signalementen via een gratis telefoonnummer en via de veiligheidsdiensten, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Organisaties begeleiden meer dan 2.200 personen. In de gevangenissen richtte de regering "afdelingen voor gewelddadige gedetineerden" op, waar de zwaarste profielen geïsoleerd worden. Ook zijn er zes "afdelingen om radicalisering in te schatten". De groene senatrice Esther Benbassa, die kritisch staat tegenover het groeperen van geradicaliseerde gedetineerden en corapporteur is van de missie, klaagde de "haast" aan waarmee de deradicaliseringsprogramma's vorm kregen. Ze betreurde vooral de "deradicaliseringsbusiness". "Ondanks veel goede wil zijn verschillende organisaties, op zoek naar middelen op een moment van budgettaire schaarste, zich gaan richten op de deradicaliseringssector, zonder echte ervaring te hebben." De senatrice riep de overheid op om "het concept te herdenken" van de complexe problematiek. "Elke regering had dezelfde fout gemaakt, bij gebrek aan tijd en ervaring", zei ze. Ze riep op om "te overwegen het ronselen tegen te gaan via socialisatie, re-integratie en een geïndividualiseerde opvolging". Het definitieve rapport zou in juli openbaar gemaakt worden. (Belga)

De informatiemissie tegen indoctrinatie, tegen ronselen en voor re-integratie van jihadi's maakte een tussentijds rapport op dat weinig heel laat van het deradicaliseringsbeleid. "Het is een compleet fiasco, alles moet herdacht worden, alles heropgebouwd", zei de voorzitter van de wetgevende commissie van de Senaat, Philippe Bas, op een persconferentie. Hij viseerde vooral het deradicaliseringscentrum in Pontourny, het enige actieve in Frankrijk, waar jihadi's alleen vrijwillig terechtkunnen. Op dit moment verblijft er niemand in het centrum en omwonenden zijn ertegen gekant. In januari nog ontstond er ophef toen een bewoner van het centrum in verdenking werd gesteld en de gevangenis in moest. De man was lid van een netwerk van jihadi's en wou naar de Iraaks-Syrische regio. Deradicalisering blijkt nochtans een reëel fenomeen. Eind oktober 2016 waren er bijna 12.000 signalementen via een gratis telefoonnummer en via de veiligheidsdiensten, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Organisaties begeleiden meer dan 2.200 personen. In de gevangenissen richtte de regering "afdelingen voor gewelddadige gedetineerden" op, waar de zwaarste profielen geïsoleerd worden. Ook zijn er zes "afdelingen om radicalisering in te schatten". De groene senatrice Esther Benbassa, die kritisch staat tegenover het groeperen van geradicaliseerde gedetineerden en corapporteur is van de missie, klaagde de "haast" aan waarmee de deradicaliseringsprogramma's vorm kregen. Ze betreurde vooral de "deradicaliseringsbusiness". "Ondanks veel goede wil zijn verschillende organisaties, op zoek naar middelen op een moment van budgettaire schaarste, zich gaan richten op de deradicaliseringssector, zonder echte ervaring te hebben." De senatrice riep de overheid op om "het concept te herdenken" van de complexe problematiek. "Elke regering had dezelfde fout gemaakt, bij gebrek aan tijd en ervaring", zei ze. Ze riep op om "te overwegen het ronselen tegen te gaan via socialisatie, re-integratie en een geïndividualiseerde opvolging". Het definitieve rapport zou in juli openbaar gemaakt worden. (Belga)