De kerkuilbeschermers hopen dat de populatie nu niet te fel geslonken is en dat de soort niet opnieuw terechtkomt op de Vlaamse 'Rode lijst' van bedreigde broedvogels, zoals eind jaren zeventig het geval was. Vorig jaar werden er 902 broedsels vastgesteld, een topjaar, maar 2007 was met 964 broedgevallen een recordjaar. De forse terugval van dit jaar gaat terug naar de herfst van 2012, toen eiken en beuken weinig vruchten droegen. "Daarom konden de muizen geen wintervoorraad aanleggen", aldus de Kerkuilwerkgroep. "In combinatie met de strenge en bijzonder lange winter was er een gigantische sterfte onder de muizen." Een kerkuil eet echter dagelijks een vijftal muizen om in conditie te blijven, en ook elk jong lust er zoveel, wat betekent dat een ouderpaar met vier jongen elke nacht zo'n dertig muizen moet kunnen vangen. Bovendien doen die dat op amper zes uur duisternis. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen, is al 35 jaar bezig met beschermingswerk voor de kerkuil. De werkgroep kan rekenen op een netwerk van 350 vrijwilligers. Ongeveer 80 procent van de Vlaamse kerkuilenpopulatie broedt in één van de 2.500 speciale nestkasten in kerken en op boerderijen. (Belga)

De kerkuilbeschermers hopen dat de populatie nu niet te fel geslonken is en dat de soort niet opnieuw terechtkomt op de Vlaamse 'Rode lijst' van bedreigde broedvogels, zoals eind jaren zeventig het geval was. Vorig jaar werden er 902 broedsels vastgesteld, een topjaar, maar 2007 was met 964 broedgevallen een recordjaar. De forse terugval van dit jaar gaat terug naar de herfst van 2012, toen eiken en beuken weinig vruchten droegen. "Daarom konden de muizen geen wintervoorraad aanleggen", aldus de Kerkuilwerkgroep. "In combinatie met de strenge en bijzonder lange winter was er een gigantische sterfte onder de muizen." Een kerkuil eet echter dagelijks een vijftal muizen om in conditie te blijven, en ook elk jong lust er zoveel, wat betekent dat een ouderpaar met vier jongen elke nacht zo'n dertig muizen moet kunnen vangen. Bovendien doen die dat op amper zes uur duisternis. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen, is al 35 jaar bezig met beschermingswerk voor de kerkuil. De werkgroep kan rekenen op een netwerk van 350 vrijwilligers. Ongeveer 80 procent van de Vlaamse kerkuilenpopulatie broedt in één van de 2.500 speciale nestkasten in kerken en op boerderijen. (Belga)