Infrabel wordt zelf ook vervolgd, maar dat weerhoudt de infrastructuurbeheerder er niet van om ook een schadevergoeding te vragen. 'Dat staat los van onze eigen verantwoordelijkheid of ons medeleven met de menselijke slachtoffers', zei meester Laurent Kennes, advocaat van Infrabel.

'Mensen die 's ochtends op een trein stappen, hebben recht op een veilige reis', begon de advocaat zijn pleidooi. 'Dat is de verantwoordelijkheid van Infrabel en de NMBS en als zij die veiligheid niet leveren, hebben ze gefaald in hun missie.'

Die morele verantwoordelijkheid staat echter los van de eventuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid, aldus de advocaat: 'Betwisten dat Infrabel een fout zou gemaakt hebben, is geen teken van gebrek aan respect voor de slachtoffers. En als Infrabel zelf schade heeft geleden door een fout van een andere partij, hebben we het recht om daarvoor een vergoeding te vragen.'

Sein op groen

Het bedrijf is van mening dat zowel de treinbestuurder van de P-trein als de NMBS fouten hebben begaan die mee geleid hebben tot de treinramp. Zo staat het voor meester Kennes vast dat de treinbestuurder niet voorbij een groen sein is gereden, terwijl de NMBS in de ogen van Infrabel dan weer drie fouten beging. 'Het overschrijden van het rode sein is ook hun fout', pleitte meester Fanny Vansiliette. 'De treinbestuurder had al eerder zo'n fout begaan en is daar blijkbaar niet disciplinair voor bestraft. De NMBS heeft een trein ingezet die enkel uitgerust was met het gong/fluit-systeem, het oudste veiligheidssysteem, en niet met het Memor-systeem, dat nochtans wettelijk verplicht was. Tenslotte was de P-trein ook niet uitgerust met het TBL1+-systeem, dat de P-trein tot een noodstop had kunnen dwingen.'

Volgens de treinbestuurder heeft een dubbel defect ervoor gezorgd dat het rode seinlicht op groen sprong, wat maakte dat hij doorgereden is. 'De experts hebben minstens één simulatie uitgevoerd waarbij een dergelijk dubbeldefect mogelijk bleek', zegt zijn advocaat Pierre Chomé. 'Ze geven ook toe dat er waarschijnlijk nog andere manieren zijn waarop dat zich kan voordoen, maar die zijn niet onderzocht. Waren wij van bij het begin bij het deskundigenonderzoek betrokken, hadden we erop kunnen aandringen dat dat wel zou onderzocht worden.'

'Dubbel technisch defect waardoor sein op groen stond, is perfect plausibel'

Het is perfect mogelijk dat de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, door een dubbel technisch defect door een groen sein is gereden zonder dat de verschillende registratie- en informaticasystemen dat opgemerkt hebben. Dat hebben de advocaten van de bestuurder van die P-trein dinsdagnamiddag gepleit. Volgens het verslag van de gerechtsdeskundigen staat het zo goed als vast dat de trein door een rood sein reed, maar de verdediging trekt die conclusie in twijfel.

"Volgens de experts is het heel waarschijnlijk dat het sein op rood stond, omdat de registratiesystemen niet hebben geregistreerd dat het op groen stond", zei meester Antoine Chomé. "Nochtans zeggen ze zelf dat bij een simulatie blijkt dat het bij een dubbel defect mogelijk is dat een sein op groen staat zonder dat dit zo wordt geregistreerd." Er zijn volgens de verdediging voldoende redenen om aan te nemen dat het sein wel op groen stond.

Zo zou de treinbestuurder alle handelingen voorafgaand aan de ramp foutloos hebben uitgevoerd en had hij geen reden om uit het station van Halle te vertrekken als het sein op rood stond. Daarnaast was het bewuste sein al meer dan vier jaar niet meer onderhouden, en was het in het bijbehorende seinhuis een janboel van jewelste, aldus de advocaat.

Volgens de technisch raadgever van de verdediging was de hele seininstallatie ook niet zoals het hoort en was een zogenaamd registratiesysteem waarop de experts zich baseren om te zeggen dat het sein niet op groen stond, helemaal niet verbonden met het sein, pleitte meester Chomé. "De analyse van een van de latere incidenten met hetzelfde sein toont ook aan dat het informaticasysteem dat de treinen en signalen aanstuurt, wel degelijk fouten maakt, in tegenstelling tot wat de gerechtsdeskundigen voorhouden. Toen heeft er zich dus een dubbel defect voorgedaan."

Infrabel wordt zelf ook vervolgd, maar dat weerhoudt de infrastructuurbeheerder er niet van om ook een schadevergoeding te vragen. 'Dat staat los van onze eigen verantwoordelijkheid of ons medeleven met de menselijke slachtoffers', zei meester Laurent Kennes, advocaat van Infrabel.'Mensen die 's ochtends op een trein stappen, hebben recht op een veilige reis', begon de advocaat zijn pleidooi. 'Dat is de verantwoordelijkheid van Infrabel en de NMBS en als zij die veiligheid niet leveren, hebben ze gefaald in hun missie.' Die morele verantwoordelijkheid staat echter los van de eventuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid, aldus de advocaat: 'Betwisten dat Infrabel een fout zou gemaakt hebben, is geen teken van gebrek aan respect voor de slachtoffers. En als Infrabel zelf schade heeft geleden door een fout van een andere partij, hebben we het recht om daarvoor een vergoeding te vragen.'Sein op groen Het bedrijf is van mening dat zowel de treinbestuurder van de P-trein als de NMBS fouten hebben begaan die mee geleid hebben tot de treinramp. Zo staat het voor meester Kennes vast dat de treinbestuurder niet voorbij een groen sein is gereden, terwijl de NMBS in de ogen van Infrabel dan weer drie fouten beging. 'Het overschrijden van het rode sein is ook hun fout', pleitte meester Fanny Vansiliette. 'De treinbestuurder had al eerder zo'n fout begaan en is daar blijkbaar niet disciplinair voor bestraft. De NMBS heeft een trein ingezet die enkel uitgerust was met het gong/fluit-systeem, het oudste veiligheidssysteem, en niet met het Memor-systeem, dat nochtans wettelijk verplicht was. Tenslotte was de P-trein ook niet uitgerust met het TBL1+-systeem, dat de P-trein tot een noodstop had kunnen dwingen.'Volgens de treinbestuurder heeft een dubbel defect ervoor gezorgd dat het rode seinlicht op groen sprong, wat maakte dat hij doorgereden is. 'De experts hebben minstens één simulatie uitgevoerd waarbij een dergelijk dubbeldefect mogelijk bleek', zegt zijn advocaat Pierre Chomé. 'Ze geven ook toe dat er waarschijnlijk nog andere manieren zijn waarop dat zich kan voordoen, maar die zijn niet onderzocht. Waren wij van bij het begin bij het deskundigenonderzoek betrokken, hadden we erop kunnen aandringen dat dat wel zou onderzocht worden.' Het is perfect mogelijk dat de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, door een dubbel technisch defect door een groen sein is gereden zonder dat de verschillende registratie- en informaticasystemen dat opgemerkt hebben. Dat hebben de advocaten van de bestuurder van die P-trein dinsdagnamiddag gepleit. Volgens het verslag van de gerechtsdeskundigen staat het zo goed als vast dat de trein door een rood sein reed, maar de verdediging trekt die conclusie in twijfel."Volgens de experts is het heel waarschijnlijk dat het sein op rood stond, omdat de registratiesystemen niet hebben geregistreerd dat het op groen stond", zei meester Antoine Chomé. "Nochtans zeggen ze zelf dat bij een simulatie blijkt dat het bij een dubbel defect mogelijk is dat een sein op groen staat zonder dat dit zo wordt geregistreerd." Er zijn volgens de verdediging voldoende redenen om aan te nemen dat het sein wel op groen stond. Zo zou de treinbestuurder alle handelingen voorafgaand aan de ramp foutloos hebben uitgevoerd en had hij geen reden om uit het station van Halle te vertrekken als het sein op rood stond. Daarnaast was het bewuste sein al meer dan vier jaar niet meer onderhouden, en was het in het bijbehorende seinhuis een janboel van jewelste, aldus de advocaat. Volgens de technisch raadgever van de verdediging was de hele seininstallatie ook niet zoals het hoort en was een zogenaamd registratiesysteem waarop de experts zich baseren om te zeggen dat het sein niet op groen stond, helemaal niet verbonden met het sein, pleitte meester Chomé. "De analyse van een van de latere incidenten met hetzelfde sein toont ook aan dat het informaticasysteem dat de treinen en signalen aanstuurt, wel degelijk fouten maakt, in tegenstelling tot wat de gerechtsdeskundigen voorhouden. Toen heeft er zich dus een dubbel defect voorgedaan."