Het rapport behandelt enkel de belangrijkste nucleaire inrichtingen, de zogenaamde klasse I-inrichtingen. Dat zijn er in ons land vijf: de kerncentrales van Doel en Tihange, de site voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek in Gent, de site van Fleurus, waar onder meer radioactieve isotopen voor geneeskunde worden geproduceerd, en de site van Mol-Dessel, waar onder meer kernbrandstof wordt vervaardigd. Deze inrichtingen mogen -onder strikte voorwaarden- op gecontroleerde wijze beperkte hoeveelheden radioactiviteit in het oppervlaktewater en/of in de atmosfeer lozen. Het FANC stelde een rapport samen op basis van door de exploitant verplicht te melden meetresultaten en de verificaties achteraf van het FANC en Bel V, dat controles uitvoert in nucleaire installaties. Uit de resultaten blijkt nu dat de lozingen bij elk van de installaties conform de exploitatievergunningen bleven. De berekende dosis bleef overal ver beneden de reglementaire limiet voor het publiek, zo meldt het FANC. Deze is vastgesteld op maximum 1 mSv (millisievert) per jaar per site. (KAV)

Het rapport behandelt enkel de belangrijkste nucleaire inrichtingen, de zogenaamde klasse I-inrichtingen. Dat zijn er in ons land vijf: de kerncentrales van Doel en Tihange, de site voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek in Gent, de site van Fleurus, waar onder meer radioactieve isotopen voor geneeskunde worden geproduceerd, en de site van Mol-Dessel, waar onder meer kernbrandstof wordt vervaardigd. Deze inrichtingen mogen -onder strikte voorwaarden- op gecontroleerde wijze beperkte hoeveelheden radioactiviteit in het oppervlaktewater en/of in de atmosfeer lozen. Het FANC stelde een rapport samen op basis van door de exploitant verplicht te melden meetresultaten en de verificaties achteraf van het FANC en Bel V, dat controles uitvoert in nucleaire installaties. Uit de resultaten blijkt nu dat de lozingen bij elk van de installaties conform de exploitatievergunningen bleven. De berekende dosis bleef overal ver beneden de reglementaire limiet voor het publiek, zo meldt het FANC. Deze is vastgesteld op maximum 1 mSv (millisievert) per jaar per site. (KAV)