Tot nu toe maakte de wet een onderscheid tussen correctionaliseerbare misdaden, die in principe door de correctionele rechtbank behandeld werden en niet-correctionaliseerbare misdaden, die door het assisenhof beoordeeld werden. Verdachten van correctionaliseerbare misdaden die in voorlopige hechtenis zaten, moesten elke maand voor de raadkamer verschijnen, verdachten van niet-correctionaliseerbare misdaden om de drie maanden. Nu de pot-pourri II-wet in werking is getreden, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen correctionaliseerbare en niet-correctionaliseerbare misdaden. Volgens de advocaten van Mehdi Nemmouche had de beslissing van de raadkamer om hun cliënt drie maanden langer in voorlopige hechtenis te houden, daardoor geen legale basis meer en moest de man vrijgelaten worden. De raadkamer heeft die argumentatie nu verworpen en de voorlopige hechtenis met één maand verlengd. De verdediging kan wel nog in beroep gaan tegen die beslissing. (Belga)

Tot nu toe maakte de wet een onderscheid tussen correctionaliseerbare misdaden, die in principe door de correctionele rechtbank behandeld werden en niet-correctionaliseerbare misdaden, die door het assisenhof beoordeeld werden. Verdachten van correctionaliseerbare misdaden die in voorlopige hechtenis zaten, moesten elke maand voor de raadkamer verschijnen, verdachten van niet-correctionaliseerbare misdaden om de drie maanden. Nu de pot-pourri II-wet in werking is getreden, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen correctionaliseerbare en niet-correctionaliseerbare misdaden. Volgens de advocaten van Mehdi Nemmouche had de beslissing van de raadkamer om hun cliënt drie maanden langer in voorlopige hechtenis te houden, daardoor geen legale basis meer en moest de man vrijgelaten worden. De raadkamer heeft die argumentatie nu verworpen en de voorlopige hechtenis met één maand verlengd. De verdediging kan wel nog in beroep gaan tegen die beslissing. (Belga)