De beweerde feiten kwamen aan het licht in 2018, toen Audit Vlaanderen een klacht kreeg over mogelijk gesjoemel en een doorlichting uitvoerde. Na afloop van zijn onderzoek maakte Audit Vlaanderen het rapport over aan het parket Halle-Vilvoorde, dat een gerechtelijk onderzoek opende. Uit dat onderzoek zou gebleken zijn dat de gemeente Gooik tussen 2007 en 2016 voor 31.000 euro aan schuimwijn had gekocht bij het bedrijf van de moeder van Van Snick, toen nog gemeentesecretaris. Daarnaast zouden aanbestedingen voor busvervoer, drukwerk en ruimtelijke planningen niet correct verlopen zijn, voor bedragen van respectievelijk 350.000 euro, 42.000 euro, en 330.000 euro. Ook zou er 10.000 euro gefactureerd zijn aan twee bedrijfjes waarin Van Snick via een vennootschap bestuurder is. In een van die bedrijven is de man ook aandeelhouder. Ten slotte zouden sponsors van een volleybalclub waarin Van Snick actief was, bevoordeeld zijn bij gemeentecontracten. "Volgens ons zijn er voldoende bezwarende elementen om te spreken over belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren, namelijk bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had," zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre, "en over belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving, doordat een overheidsopdracht werd toegekend aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden." (Belga)

De beweerde feiten kwamen aan het licht in 2018, toen Audit Vlaanderen een klacht kreeg over mogelijk gesjoemel en een doorlichting uitvoerde. Na afloop van zijn onderzoek maakte Audit Vlaanderen het rapport over aan het parket Halle-Vilvoorde, dat een gerechtelijk onderzoek opende. Uit dat onderzoek zou gebleken zijn dat de gemeente Gooik tussen 2007 en 2016 voor 31.000 euro aan schuimwijn had gekocht bij het bedrijf van de moeder van Van Snick, toen nog gemeentesecretaris. Daarnaast zouden aanbestedingen voor busvervoer, drukwerk en ruimtelijke planningen niet correct verlopen zijn, voor bedragen van respectievelijk 350.000 euro, 42.000 euro, en 330.000 euro. Ook zou er 10.000 euro gefactureerd zijn aan twee bedrijfjes waarin Van Snick via een vennootschap bestuurder is. In een van die bedrijven is de man ook aandeelhouder. Ten slotte zouden sponsors van een volleybalclub waarin Van Snick actief was, bevoordeeld zijn bij gemeentecontracten. "Volgens ons zijn er voldoende bezwarende elementen om te spreken over belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren, namelijk bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had," zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre, "en over belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving, doordat een overheidsopdracht werd toegekend aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden." (Belga)