Verwijzende naar enkele arresten van de Raad van State, argumenteerde de Raad dat ze niet bevoegd is om beslissingen te nemen over klachten die betrekking hebben tot de aanstelling van burgemeesters. Daardoor werden de klachten onontvankelijk verklaard. De klagers kunnen zich wel nog richten tot de Raad van State. Na bemiddeling van oud-gouverneur André Denys werd in Denderleeuw eind januari een bestuurscoalitie gesloten tussen N-VA, CD&V en het kartel Open Vld/Plus. Dat kartel tekende ook de onontvankelijke voordrachtsakte voor Jo Fonck (sp.a) en het kartel sp.a/Open greep dat aan om klacht in te dienen. Vlaams Belang vroeg de Raad te onderzoeken of het kan dat Open Vld/Plus-leden Geert Van Schelvergem en Guy Van Dalem zowel de onontvankelijke akte van Jo Fonck (sp.a) tekenden, als die van kandidaat-burgemeester Jan De Dier (N-VA). Jan De Dier hoopt nu dat de benoeming snel volgt. "Het was een stresserende periode vol onzekerheid, maar ik hoop dat we nu kunnen overgaan tot datgene waarvoor we verkozen zijn", aldus De Dier. In Oost-Vlaanderen zijn naast de burgemeesters van Denderleeuw, nog die van Zelzate en Kluisbergen niet benoemd. Dat komt omdat er tegen die twee gerechtelijke onderzoeken lopende zijn. (KAV)

Verwijzende naar enkele arresten van de Raad van State, argumenteerde de Raad dat ze niet bevoegd is om beslissingen te nemen over klachten die betrekking hebben tot de aanstelling van burgemeesters. Daardoor werden de klachten onontvankelijk verklaard. De klagers kunnen zich wel nog richten tot de Raad van State. Na bemiddeling van oud-gouverneur André Denys werd in Denderleeuw eind januari een bestuurscoalitie gesloten tussen N-VA, CD&V en het kartel Open Vld/Plus. Dat kartel tekende ook de onontvankelijke voordrachtsakte voor Jo Fonck (sp.a) en het kartel sp.a/Open greep dat aan om klacht in te dienen. Vlaams Belang vroeg de Raad te onderzoeken of het kan dat Open Vld/Plus-leden Geert Van Schelvergem en Guy Van Dalem zowel de onontvankelijke akte van Jo Fonck (sp.a) tekenden, als die van kandidaat-burgemeester Jan De Dier (N-VA). Jan De Dier hoopt nu dat de benoeming snel volgt. "Het was een stresserende periode vol onzekerheid, maar ik hoop dat we nu kunnen overgaan tot datgene waarvoor we verkozen zijn", aldus De Dier. In Oost-Vlaanderen zijn naast de burgemeesters van Denderleeuw, nog die van Zelzate en Kluisbergen niet benoemd. Dat komt omdat er tegen die twee gerechtelijke onderzoeken lopende zijn. (KAV)