De stal van kippenhouder Roebben ligt dicht bij het Bellevuebos, een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden. "Er bevinden zich kwetsbare bosbiotopen en schrale graslanden, die al jaren te veel stikstof slikken", reageert Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt en tot vorig jaar regioverantwoordelijke voor Limburg, aan De Standaard. "Volgens de rechter kan het bedrijf niet bewijzen dat het natuurgebied door de uitbreiding niet verder wordt aangetast." Aangezien 80 procent van de Natura 2000-gebieden met te veel stikstof kampen, overtreedt Vlaanderen de Habitat-richtlijn. Sinds 2014 werkt de Vlaamse regering aan een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkte een voorlopige regeling met drempels uit, maar die aanpak wordt nu door de Raad voor Vergunningsbetwistingen onwettig verklaard. De Standaard verwijst naar Nederland, dat de Habitatrichtlijn ook probeerde te omzeilen met een creatieve stikstofboekhouding, die evenwel door het Europees Hof van Justitie onderuit gehaald werd. Daardoor lagen van de ene dag op de andere 18.000 projecten stil. In een reactie stelt Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir dat exacte gevolgen van het arrest nog geanalyseerd worden, maar het leidt volgens haar wellicht niet tot een volledige vergunningsstop zoals in Nederland het geval was. "Toch zorgt het ervoor dat vergunningverlenende overheden (in deze vaak provinciebesturen) niet meer op basis van het stikstofkader van mijn voorganger mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot." Demir stelt dat er al maanden gewerkt wordt aan een nieuwe stikstofregeling die een afdoende antwoord moet geven op de problematiek en voor meer rechtszekerheid moet zorgen voor onder meer onze industrie, bouwsector, landbouw. "Vandaag was sowieso al gepland dat we tijdens de ministerraad de verschillende opties voor het stikstofbeleid zouden bespreken zodat we, zo snel als het juridisch robuust kan, kunnen overgaan tot een openbaar onderzoek dat moet leiden tot een veel sterkere stikstofregeling. Dit arrest toont de urgentie aan", aldus nog de minister. Vlaams parlementslid voor Groen, Mieke Schauvliege is niet verrast door het arrest "dat het Vlaams stikstofbeleid aan flarden schiet". "De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat één vergunning in strijd is met de habitatrichtlijn. Dit oordeel is een precedent dat een impact kan hebben op alle nieuwe vergunningen. De stikstofregeling moest al in 2019 klaar zijn, maar eind 2020 was er nog altijd geen vooruitgang geboekt. Pas begin 2021 schoot de Vlaamse Regering in actie. Dat is alweer te laat", aldus Schauvliege. (Belga)

De stal van kippenhouder Roebben ligt dicht bij het Bellevuebos, een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden. "Er bevinden zich kwetsbare bosbiotopen en schrale graslanden, die al jaren te veel stikstof slikken", reageert Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt en tot vorig jaar regioverantwoordelijke voor Limburg, aan De Standaard. "Volgens de rechter kan het bedrijf niet bewijzen dat het natuurgebied door de uitbreiding niet verder wordt aangetast." Aangezien 80 procent van de Natura 2000-gebieden met te veel stikstof kampen, overtreedt Vlaanderen de Habitat-richtlijn. Sinds 2014 werkt de Vlaamse regering aan een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkte een voorlopige regeling met drempels uit, maar die aanpak wordt nu door de Raad voor Vergunningsbetwistingen onwettig verklaard. De Standaard verwijst naar Nederland, dat de Habitatrichtlijn ook probeerde te omzeilen met een creatieve stikstofboekhouding, die evenwel door het Europees Hof van Justitie onderuit gehaald werd. Daardoor lagen van de ene dag op de andere 18.000 projecten stil. In een reactie stelt Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir dat exacte gevolgen van het arrest nog geanalyseerd worden, maar het leidt volgens haar wellicht niet tot een volledige vergunningsstop zoals in Nederland het geval was. "Toch zorgt het ervoor dat vergunningverlenende overheden (in deze vaak provinciebesturen) niet meer op basis van het stikstofkader van mijn voorganger mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot." Demir stelt dat er al maanden gewerkt wordt aan een nieuwe stikstofregeling die een afdoende antwoord moet geven op de problematiek en voor meer rechtszekerheid moet zorgen voor onder meer onze industrie, bouwsector, landbouw. "Vandaag was sowieso al gepland dat we tijdens de ministerraad de verschillende opties voor het stikstofbeleid zouden bespreken zodat we, zo snel als het juridisch robuust kan, kunnen overgaan tot een openbaar onderzoek dat moet leiden tot een veel sterkere stikstofregeling. Dit arrest toont de urgentie aan", aldus nog de minister. Vlaams parlementslid voor Groen, Mieke Schauvliege is niet verrast door het arrest "dat het Vlaams stikstofbeleid aan flarden schiet". "De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat één vergunning in strijd is met de habitatrichtlijn. Dit oordeel is een precedent dat een impact kan hebben op alle nieuwe vergunningen. De stikstofregeling moest al in 2019 klaar zijn, maar eind 2020 was er nog altijd geen vooruitgang geboekt. Pas begin 2021 schoot de Vlaamse Regering in actie. Dat is alweer te laat", aldus Schauvliege. (Belga)