Minister Maggie De Block en de apothekers hadden het in het Meerjarenkader voor de apothekers opgenomen: er moest een federaal adviesorgaan voor apothekers komen, in analogie met onder andere het adviesorgaan voor de artsen. Goed twee jaar later is dat adviesorgaan - alvast op papier - een feit.

'Zo'n adviesorgaan heeft twee functies', legt Joëlle Pieters, hoofd van de cel Adviesorgaan en Beroepsuitoefening bij de overheid, uit. 'Enerzijds kan het door de overheid geconsulteerd worden als er advies nodig is, anderzijds kan het op eigen initiatief ook advies uitbrengen. Zo'n raad geeft onder andere advies over de specifieke competenties die nodig zijn, over de samenwerking met andere zorgverleners, over de begeleiding van patiënten, over de implementatie van nieuwe wetenschappelijke en technologische evoluties...'

Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Alle andere zorgberoepen hebben al lang zo'n adviesorgaan. De apothekers niet. 'Bij de apothekers was het wel wat complexer,' zegt mevrouw Pieters, 'omdat de werking van de apothekers niet alleen afhangt van de FOD Volksgezondheid, maar ook van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).'

De nieuwe Raad zal bestaan uit 16 apothekers (zowel Officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen als industriële apothekers), twee artsen en twee afgevaardigden van de patiëntenorganisaties. De Raad is tweetalig en covert alle Belgische apothekers.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is alvast tevreden dat de Raad van Apothekers nog deze legislatuur op poten staat. 'Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik', zegt ze. 'Het concept van de "huisapotheker" dat we vorig jaar hebben gelanceerd is daar een mooi voorbeeld van. Met de oprichting van deze federale raad willen we die rol als zorgverlener nog versterken: de federale raad zal adviezen verlenen over de taken en verantwoordelijkheden van apothekers, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de andere zorgverleners of over het gebruik van nieuwe technologieën of wetenschappelijke inzichten. En dat zal de farmaceutische zorg voor onze patiënten nog verbeteren.'

Het wetsontwerp is eind oktober in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en is nu voor advies naar de Raad van State vertrokken.

Minister Maggie De Block en de apothekers hadden het in het Meerjarenkader voor de apothekers opgenomen: er moest een federaal adviesorgaan voor apothekers komen, in analogie met onder andere het adviesorgaan voor de artsen. Goed twee jaar later is dat adviesorgaan - alvast op papier - een feit. 'Zo'n adviesorgaan heeft twee functies', legt Joëlle Pieters, hoofd van de cel Adviesorgaan en Beroepsuitoefening bij de overheid, uit. 'Enerzijds kan het door de overheid geconsulteerd worden als er advies nodig is, anderzijds kan het op eigen initiatief ook advies uitbrengen. Zo'n raad geeft onder andere advies over de specifieke competenties die nodig zijn, over de samenwerking met andere zorgverleners, over de begeleiding van patiënten, over de implementatie van nieuwe wetenschappelijke en technologische evoluties...'Alle andere zorgberoepen hebben al lang zo'n adviesorgaan. De apothekers niet. 'Bij de apothekers was het wel wat complexer,' zegt mevrouw Pieters, 'omdat de werking van de apothekers niet alleen afhangt van de FOD Volksgezondheid, maar ook van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).'De nieuwe Raad zal bestaan uit 16 apothekers (zowel Officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen als industriële apothekers), twee artsen en twee afgevaardigden van de patiëntenorganisaties. De Raad is tweetalig en covert alle Belgische apothekers.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is alvast tevreden dat de Raad van Apothekers nog deze legislatuur op poten staat. 'Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik', zegt ze. 'Het concept van de "huisapotheker" dat we vorig jaar hebben gelanceerd is daar een mooi voorbeeld van. Met de oprichting van deze federale raad willen we die rol als zorgverlener nog versterken: de federale raad zal adviezen verlenen over de taken en verantwoordelijkheden van apothekers, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de andere zorgverleners of over het gebruik van nieuwe technologieën of wetenschappelijke inzichten. En dat zal de farmaceutische zorg voor onze patiënten nog verbeteren.' Het wetsontwerp is eind oktober in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en is nu voor advies naar de Raad van State vertrokken.