Om de zwaar getroffen cultuur- en evenementensector te steunen, werkten Ecolo-Groen en de PS een voorstel uit. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Beide maatregelen zouden geldig zijn tot het einde van het jaar. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde het voorstel goed. Twee weken geleden lag de tekst ter stemming van de plenaire Kamer. Me de steun van CD&V, Open Vld en Vlaams Belang vroeg N-VA toen een advies van de Raad van State om na te gaan of de tekst juridisch sluitend is. "De minimumvoorwaarden voor werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zodanig worden verlaagd dat vrijwel iedereen er aanspraak op zal kunnen maken, dit kan niet de bedoeling zijn", luidde de redenering. De Raad van State heeft echter geen bezwaren tegen het voorstel. "De vertragingsmanoeuvres van de rechtse Vlaamse meerderheid bleken ongegrond", zegt Evita Willaert (Groen). Zij wil dat kunstenaar en technici "voor het parlementair reces de verdiende financiële ademruimte krijgen. Hopelijk worden ze geen tweede keer in de steek gelaten". Ook de PS is blij met het advies. "We hebben genoeg tijd verloren, nu moeten we vooruit", zegt indienster van het voorstel Ludivine Dedonder (PS). Er is ook nog een becijfering van het voorstel gevraagd aan het Rekenhof. (Belga)

Om de zwaar getroffen cultuur- en evenementensector te steunen, werkten Ecolo-Groen en de PS een voorstel uit. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Beide maatregelen zouden geldig zijn tot het einde van het jaar. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde het voorstel goed. Twee weken geleden lag de tekst ter stemming van de plenaire Kamer. Me de steun van CD&V, Open Vld en Vlaams Belang vroeg N-VA toen een advies van de Raad van State om na te gaan of de tekst juridisch sluitend is. "De minimumvoorwaarden voor werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zodanig worden verlaagd dat vrijwel iedereen er aanspraak op zal kunnen maken, dit kan niet de bedoeling zijn", luidde de redenering. De Raad van State heeft echter geen bezwaren tegen het voorstel. "De vertragingsmanoeuvres van de rechtse Vlaamse meerderheid bleken ongegrond", zegt Evita Willaert (Groen). Zij wil dat kunstenaar en technici "voor het parlementair reces de verdiende financiële ademruimte krijgen. Hopelijk worden ze geen tweede keer in de steek gelaten". Ook de PS is blij met het advies. "We hebben genoeg tijd verloren, nu moeten we vooruit", zegt indienster van het voorstel Ludivine Dedonder (PS). Er is ook nog een becijfering van het voorstel gevraagd aan het Rekenhof. (Belga)